Gode bloggerHer er en liste over blogger som jeg selv synes er interessante og gode. Kom gjerne med tips om blogger som burde være med på denne lista!

Eva Bratvold: Eva 2.0
Eva Bratvold finner du på de fleste plattformer og med bred tilnærming til utdanning – fra strategiarbeid og implementering til hva som skaper god læring og helt ned på ren verktøyhåndtering.

Bjørn Helge Græsli: Lærerrommet
Bjørn Helge Græsli er lektor, underviser i norsk, engelsk og samfunnsfag, holder foredrag/workshop om vurdering og IKT i klasserommet.


Eva Kosberg: Skoletanker
I denne bloggen finner du innlegg om alle mulige aspekter ved livet som lærer i skolen.


Odin Hetland Nøsen: IKT og skole
Det er viktig at skolelederne, som tar de sentrale avgjørelsene i skolen, har god kunnskap om IKT. Det er ikke bra om avgjørelser knyttet til IKT blir tatt av ledere/avdelinger over skolen, som hverken skal bruke eller leve med løsningen, eller at lærere får starte opp løse prosjekter som de ikke ser konsekvensene av når det skal overføres til hele skolen. Skolelederne sitter i en sentral posisjon mellom overordnede mål og hvordan disse utføres i praksis.


Marianne Hagelia: Dataskole
Marianne Hagelia jobber ved Høgskulen i Volda ved avdeling for Kulturfag og er studieleder for faget Digital kompetanse i læring (DKL). 

Kari Kolberg: Krumelurebloggen
Kari Kolberg ønsker med denne bloggen å bidra til økt kunnskap i Norge om evnerike barn, også kalt smarte barn, særbegavede og høyt begavede barn (HB-barn).


Ida Heen Aaland: Ida Heen Aaland
Kontaktlærer på barneskolen, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata skole, Fronter, Smartboard.


Simen Spurkland: Mattelærer`n
En dagbok fra en mattelærer som ønsker å bedre sin egen undervisning - i håp om å skape elever som liker faget.

Guri Jørstad Wingård: Er underveis
Guri Jørstad Wingård er samfunnsforsker og skribent/sakprosaforfatter og har en doktorgrad i pedagogikk med vekt på analyse av politisk debatt. 


Geir Tangen: Bokbloggeir
Geir Tangen er lærer, journalist, kommende forfatter og bokblogger. Du finner over 100 anmeldelser på denne bloggen og annet bokprat.


Camilla G. Hagevold: Skolevegen
Camilla G. Hagevold har jobbet som lærer i 10 år, og som undervisningsinspektør. I 2006 var hun med i UDIRs prosjekt «Bedre Vurdering» – om kjennetegn på måloppnåelse, og har rektorskoleutdannelse ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Stavanger kommune.


Nils Chr. Tveiterås: NCs lærerblogg
Nils Chr. Tveiterås jobber som lærer ved Ekrahagen skole i Tromsø siden 2008. Han interesserer seg for IKT og læring, og blogger gjerne om nye oppdagelser på den fronten, men går ikke av veien for å berøre andre sider av lærerhverdagen også.Erlend Moen: Lektor Moens blogg
Lektor med allmennlærerutdanning og historie. Har jobbet som lærer i barneskolen, ungdomsskolen og i alternativ skole. Veileder skoler i Skoleteamet på Dagskolen og har ansvar for satsingen på læringsmiljø i Trondheim kommune. Spesielt opptatt av mobbing og arbeid med atferdsvansker. Tidligere prosjektleder i Utdannings- og forskningsdepartementet. Nå medlem av Djupedlutvalget for et godt skolemiljø. Forfatter av boken "Slik stopper vi mobbing" (Universitetsforlaget, 2014).

Ludvigsenutvalget: Fremtidens skole
Ludvigsen-utvalget, som ligger under Kunnskapsdepartementet (KD), har det redaksjonelle ansvaret for disse sidene. Departementenes servicesenter (DSS) bistår med drift og utvikling. Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.


Ingrid G. Jørgensen: Kompetanser
Ingrid G. Jørgensen er pedagog og jobber ved Høgskolen i Lillehammer, og holder foredrag om konflikthåndtering i nære relasjoner, kommunikasjon og oppdragelse, forebygging av mobbing, utvikling av sosial kompetanse og utvikling av foreldrekompetanser.


Kristin Oudmayer: A Curly Life
Kristin Oudmayer jobber som fagansvarlig for prosjektet "Du kan være Den ene" i UNICEF Norge, hvor jeg også jobber med PR og sosiale medier. Hun har gitt ut bøkene "Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar" (Humanist forlag, 2010)  og "Du er viktigere enn du tror. En håndbok om forebygging og håndtering av mobbing" (Humanist forlag, 2014).

Lene Chatrin Hansen, Morten Solheim: Barnehagske betraktninger
Barnehagske Betraktninger er en blogg som retter et kritisk blikk mot barnehagens fag, politikk og hverdagsliv.

Bjørn Ove Thue: Lektor Thues tavle
Skriver om omvendt undervisning og vurdering for læring. Jobber på Møglestu videregående i Lillesand.

Linn Vangen: frk. linn
Linn Vangen har tidligere jobbet som forlagsredaktør for matematikk. Blogger mest om matematikk, vurdering (for læring så klart) og klasseledelse. 

Kjell Evensen: Vurderingspraksis - Vurdering for læring i praksis
En god blogg som handler om "vurdering for læring" og inneholder tanker/refleksjoner og praktiske eksempler fra skolehverdagen.

Henning Fjørtoft: Best læring
Fjørtoft arbeider som førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU. Han er lærer med hovedfag i nordisk litteratur, samt fransk og religionsvitenskap i fagkretsen.

Kjell og Bente Fredagsvik: FredagsKilden
Kjell og Bente er et pensjonert ektepar med bakgrunn fra spesialundervisning i skoleverket. De ønsker å dele erfaringer og tanker rundt ulike tema med andre. De vil legge ut aktuelle linker som de selv har hatt nytte av, informasjon om bøker de har lest og selvprodusert undervisningsmateriell.


JoinGame 
JoinGame er et nasjonalt ressursnettverk på dataspill, finansiert av Norges Forskningsråd. Målet er å styrke forskning, utvikling og samarbeid mellom ulike institusjoner som jobber med dataspill. Les mer på www.joingame.org.

Mari Pettersvold, Solveig Østrem: Mestrer, mestrer ikke
Mestrer, mestrer ikke er en blogg om politikk, samfunnskritikk og den ustoppelige jakten på det normale barnet. Mari Pettersvold er sosiolog, førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Solveig Østrem er opprinnelig teolog, hun har doktorgrad i etikk og er i dag professor i pedagogikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.


Bjørn Bolstad: En rektors bekjennelser
Bjørn Bolstad arbeider som rektor på Ringstabek skole i Bærum. Dette er en ungdomsskole som i over 40 år har utforsket ny pedagogikk og som har ligget i forkant av den pedagogiske utviklingen i Norge, bl.a. med teamorganisering, prosjektarbeid, bruk av kjennetegn ved vurdering m.m.


Aggie Öhman: Prestationsprinsen
"Jag skriver för alla med annorlunda funktionsuppsättningar, för oss alla som tror vi är normalstörda som möter dem, jag skriver för att förändra och jag hoppas jag skriver för dig! Men allra mest för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!"


Hilmar Dyrborg Laursen: Pædagogik og didaktik – for lærerstuderende i Nørre Nissum
"Jeg er ansat ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College, hvor jeg er studievejleder og underviser i pædagogik og didaktik på netbaserede og campusbaserede uddannelsesforløb."

Dag Rune Kvittem: LærerIKT
"Jeg er for tiden lærer ved Markaplassen skole og digger Matematikk og IKT. Søker hele tiden å oppdatere meg på alt som foregår og skulle ønske døgnet hadde et par ekstra timer. Denne bloggen er hovedsaklig tenkt å fortelle hva som foregår i mitt virke som lærer."


Regine Nagelhus: iMALLESING
iMAL står for Integrert Multisensorisk Assosiasjonsbasert Lesetilnærming og er utviklet av Regine Nagelhus. Regine Nagelhus er utdannet allmennlærer ved Elverum lærerhøgskole med videreutdanning i sosialpedagogikk, 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk, forskningsmetode og statistikk ved NTNU. Finnes også på facebook.


June Breivik: Tanker
June Breivik jobber på Handelshøyskolen BI og skriver bloggen Tanker: "Dette er mine personlige tanker, refleksjoner og undringer. Her tenker jeg høyt over det som faller meg inn, mest ikt og læring."

Jaspreet Kaur Gloppen:  Correcto Ergo Sum
En blogg om undervisning og vurdering i engelskfaget/A blog about teaching English and assessing English texts: "Vurdering oppleves ofte som en krevende del av lærerhverdagen. Her skriver jeg hovedsakelig om en vurderingspraksis som fremmer læring i faget engelsk, men på en effektiv måte."


Gyldendals norskblogg
Her finner du ulike igangsettingsoppaver du kan bruke med elevene dine. Målet er at elevene på en enkel måte skal komme i gang lesingen. Mange gode tips!

Runar Ragnarson Brataas: Annerledes

Runar Ragnarson Brataas er adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda. Har de siste årene jobbet på småskoletrinnet, og er nå kontaktlærer på barnetrinet: "På min blogg ønsker jeg å inspirere, utfordre og motivere til annerledes tenkning om læring og utvikling av nye læringsaktiviteter."

Jørgen Moltubak: Moltubak Online
"Velkommen til Moltubak Online – teksveiledning og undervisning. Jeg jobber som konsulent innenfor to områder: Tekstarbeid/ skriving og undervisning/ klasseledelse.

På disse sidene kan du lese om mine tilbud innenfor tekstarbeid, konsulenttjenester og annet. Hvis du er interessert i å lese om den nye boken min, «Gnistrende undervisning», kan du gå rett til bokens egen hjemmeside: Gnistrende.net"


Ingunn Kjøl Wiig: Tanketråder
Ingunn Kjøl Wiig er Lektor i norsk ved Sandvika vgs i Bærum og Digital innovatør i Akershus fylkeskommune. Veileder ved nettbasert videreutdanning i IKT og skole, Nyweb/UiS.


Maren Lie Malmo: Mitt klasserom
"Jeg håper du vil finne verktøy, tips og ideer som du får bruk for i egen undervisning, for å hjelpe barna dine med skolearbeidet, eller andre aktiviteter. Samlingen er i sin spede begynnelse, men med tiden håper jeg at dette blir et nettsted med en solid ressursbank!"


Runar Ragnarson Brataas: Annerledes
Runar har de siste årene jobbet på småskoletrinnet, og er nå kontaktlærer. På bloggen ønsker han å inspirere, utfordre og motivere til annerledes tenkning om læring og utvikling av nye læringsaktiviteter til bruk i begynneropplæringa.

Åsa Edenfeldt: Strategier för lärande
"I den här bloggen samlar jag mina reflektioner kring lektionerna, undervisningen, försteläraruppdraget och pedagogisk utveckling."Renate KG Horneland: IKT i læring
En blogg opprettet i forbindelse med MOOC-studiet IKT i læring i regi av Høgskolen i Sør-Trøndelag.


Karin Hallingström: Elevens lärande i centrum
"Lärare i franska och svenska. Jobbar på högstadiet. Försöker att alltid jobba språkutvecklande och har börjat flippa klassrummet. Har lärt mig mycket av "det utvidgade kollegiet". Följ mig på twitter: @nirakkaha "

Anne Ragnhild K Sti: Tanketumleplassen
Pedagogisk IKT-rådgiver i Telemark fylkeskommune. Vil gjerne gjøre en forskjell.

Johnny J. Gangsøy: 140 tegn er ikke alltid nok
Johnny J. Gansgøy er rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg kommune, og opptatt av ny kunnskap og riktig bruk av digitale verktøy: "Samhandling med engasjerte og kunnskapsrike folk setter jeg også stor pris på. Blant annet så har jeg vært med på å etablere en yrkesskole for jenter i Kakamega, Kenya og jeg har forsøkt meg som NORAD's pedagogiske alibi på et ambulerende musikkprosjekt i Palestina. Jeg blogger for å endre verden til det bedre."


Thor-Ivar Pute Eriksen: Skolelederbloggen
Thor-Ivar Pute Eriksen er rektor ved Vardåsen skole i Asker. 

Børre Børresen: Rektors ryggmarg
Skoleleder med livslangt samfunnsengasjement: "Tar alltid, uansett de svakes parti mot maktens tause A4-mur. Tror på at demokrati kun kan bygges nedenfra."


Arne Krokan: Arne Krokan

Arne Krokan er professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU: "Teknologifreak, et vell av digitale koordinater og opptatt av hvordan teknologi kan forbedre våre liv. Leser bøker også."

Stefan Pålsson: Omvärldsbloggen
Stefan Pålsson blogger om IKT i skolen: Omvärldsbloggen drivs av Skolverket och är en del av portalen It i skolan. Omvärldsbloggen behandlar och diskuterar aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan, både i Sverige och i resten av världen.

Pål Christensson: Pedagogtankar
Jag som skriver här är musiklärare, dramapedagog och förstelärare i entreprenöriellt lärande. Jag är för närvarande så kallad nyckelperson i kommunens implementering av Bedömning för lärande. Min arbetsplats är Sundsvalls Gymnasium, enhet Hedbergska, på Estetiska programmet, inriktning musik. Där är jag också programutvecklare tillsammans med en kollega. Jag studerar även masterprogrammet i pedagogik på Mittuniversitetet på halvfart.


Lilian Varnander: Lilian Varnander
Mitt namn är Lilian Varnander och jag har arbetat som rektor från 2006 till 2013. Jag är utbildad grundskollärarare med inriktning 4-9, specialisering matematik och naturorienterade ämnen.

Efter att ha varit fysiskt frånvarande från skolans värld under ett år söker jag mig nu tillbaka och ser fram mot nya utmaningar. Jag har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar för att skolan skall vara en meningsfull utbildningsplats för våra elever – nu och i framtiden.


Øystein Gjøvik: Matematikklærer'n

En blogg med nyheter, undervisningsopplegg, tanker og meninger om matematikk og matematikkundervisning.

Marianne Furumo: Den Daglige Dont
Om livet som norsklærer, om lesing og skriving, om folk, om språkbruk, om skole og pedagogikk. Blant annet.


Margreta Tveisme: Skulebloggen
"Etter 12 år ved Knarvik vgs, har eg no tatt til i ny jobb som fagleiar ved Nordahl Grieg vgs, ein heilt ny skule som startar opp i august 2010. Eg skal arbeida spesielt med pedagogisk bruk av IKT, og samarbeid med UiB og næringslivet. Ein draumejobb! Bloggen min skal framleis handla om skulerelaterte spørsmål, og alt eg skriv, står for mi rekning, ikkje skulen si."

Tommy Lykke Nordahl: Mattesnakk
Tommy Lykke Nordahl er matematikklærer ved Kjeller skole, profilskole innen realfag. Redaktør for @Mattemestern.


Ole Riksaasen Dahl: Ole om skole
"Denne bloggen inneholder tanker om skole fra en lærer. Jeg har jobbet i skolen siden 2001 og har fått vært med på den rivende teknologiske utviklingen som har skjedd disse årene. Som teknologipositivist ser jeg etter muligheten ny teknologi gir oss, mange av innleggene handler derfor om bruk av iPad som pedagogisk verktøy."

Ann Elisabeth Gunnulfsen: Ann Elisabeth Gunnulfsen
Phd-stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Anne Cathrine Gotaas: rIKT liv

Lærer i matematikk og økonomifag på Sandvika vgs. Arbeider også som rådgiver innenfor pedagogisk bruk av IKT gjennom pedkonsult.no. Sjekk også ut nettsiden: ACGotaas.

Trine Wollan: Trine Wollan

Filmskaper (Den gode lærer), forfatter og dramatiker. Underviser i drama og dramatikk.

Ine Spade Holm: En spade er en spade!

En lærerblogg - har du barn angår den deg!
"Jeg er en som ikke vil gå rundt og brumme i gangene, jeg vil ikke rope i skogen eller henge med hodet og gi opp. Jeg vil kjempe for skolen og elevene mine, slik at undervisningen får den oppmerksomheten den fortjener og god lærling kan skje!" 

Svein Sjøberg: Svein Sjøberg

Nåværende forskningsinteresser: Sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved naturfag i skole og samfunn. Naturfag og kjønn, naturfag i utviklingsland. Internasjonalisering, globalisering og norsk utdanningspolitikk, spesielt knyttet til realfag. Omfattende formidlingsvirksomhet gjennom dagsaviser, tidsskrift, radio, TV samt foredrag for ulike målgrupper, både i Norge og en rakke andre land.

Kjell Ove Hauge: Kjell Ove Hauge

Rektor ved Kuben videregående skole i Oslo: "Fra tid til annen vil jeg fortelle litt om vår hverdag på Kuben gjennom innleggene her – i rektors blogg."

Eivor Evenrud: LodgeLady
"Jeg har fagbrev som barne -og ungdomsarbeider, og bachelor som barnehagelærer (tidligere førskolelærer.) I 2007 tok jeg fordypning i "utefag" og "barn og kosthold." Har etterutdanning i utviklingsarbeid og veiledning, og har vært praksislærer for studenter ved HiOA siden 2008. Men, det viktigste; jeg er inne i mitt tiende år som pedagogisk leder i barnehage, hvorav 6 av årene har vært på småbarns-avdeling."


Elin Daler: Kunst-Skaplig talt
"Velkommen til Kunst-Skaplig talt, en blogg som bokstavelig talt handler om kunst og håndverk som veien til kunnskap. Forskning viser at elever lærer mer når de ser på og skaper kunst i undervisningen. Med stor personlig interesse og engasjement for faget er jeg overbevist om at kunst og praktiske håndverksoppgaver kan være en bærebjelke for alle fag i skolen. Det skal være gøy å gå på skolen! La deg gjerne inspirere av det som deles her gjennom en praktisk-estetisk tilnærming til kunnskap."

Frode Fredriksen
"Det er flere grunner til at jeg har ønsket å opprette en blogg om barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår i Norge. Det har en faglig og profesjonell forklaring etter som jeg har jobbet i skolen og inn mot skolen i ulike sammenhenger siden tidlig 90-tall. I tillegg har det en personlig forklaring med bakgrunn i egne erfaringer fra tidlig barndom og oppvekst som multitutsatt. Det vil si at jeg selv har vært utsatt for omsorgssvikt, vold og ulike overgrep fra tidlig barndom."

Magnus Johansson: IKT magisteren
Realfagslærer med master IKT støttet læring. Arbeider i Asker kommune som IKT rådgiver/veileder innen pedagogisk bruk av IKT. MIEE 2015

Åsne Midtbø Aas: Dysleksidama

Jobber for Dysleksi Norge.

Pernille Jahnsen Berg: pernillejberg
Fagområder: styring, ledelse, motivasjon og læring, endringsledelse klasseledelse, læringsmiljø, vurdering for læring, systemarbeid, LP-modellen, undervisningsplanlegging, rektorrollen, skoleeierrollen.


Curt Rice: Rektor Curt Rice
Curt Rice er rektor ved HiOA: "Gjennom denne bloggen vil jeg lufte ideer og tanker, jeg vil vise litt fra livet som rektor og jeg vil dele opplevelser og erfaringer med dere. Noen innlegg blir korte og noen blir kanskje litt lengre. Bruk gjerne kommentarfeltet og fortell meg hvordan dette kan bli bra."

Christian Beck: Korrektivet
KORREKTIVET – er en blogg om jakten på ny pedagogikk, en ny dagsorden for utdanning og læring. Spesielle temaer: altenativ pedagogikk, institusjonalisering, hjemmeundervisning, unschooling, friskoler, små skoler, utdanningspolitikk, kritisk pedagogikk.

HENSIKTEN – er også å presentere lengre innlegg, som artikler, rapporter, bokanmeldelser, intervjuer, hele bøker mm.

BEHOV Facebook og twitter er bra for å publisere korte innlegg i nyhetsstrømmen. Bloggen er ment å være et internasjonalt gjenkjennelig peilepunkt for ny pedagogkk.

BEMERKNING: Det kan være vanskelig å få innlegg om pedagogikk/utdanning inn, særlig i riksmedia… hvis man er kritisk til utdanningsinstitusjonene, som sådane, særlig barnehagen og skolen. Da er det greit med en blogg.

GJESTESKRIBENTER er absolutt velkomne.

Anne Marte N. Sandnes: Undervisning: inspirasjon, tips og ideer
Anne Marte N. Sandnes jobber ved en barneskole i Oslo: "Jeg stortrives i læreryrket og brenner for jobben min. Ikke en eneste dag er lik; jeg møter stadig nye utfordringer, og ikke minst får jeg jobbe med mange fantastiske barn, noe som gjør hverdagen meningsfull og givende. Men selv om jeg elsker jobben min, har jeg allerede fått erfare at lærerhverdagen til tider også kan være ganske så tøff".


Audun Farbrot: Forskningskommunikasjon
Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Har tidligere jobbet som journalist i Økonomisk Rapport, Aftenposten og Dine Penger.


Forskningskommunikasjon er en kunnskapsblogg som ble lansert 29. august 2013. Navnet på bloggen er også tittelen på en bok, "Forskningskommunikasjon. Praktisk håndbok for forskere og kommunikasjonsrådgivere", som ble lansert i august 2013.

Digital skolehverdag
Denne bloggen er laget av ansatte ved Hamar katedralskole. Gjennom prosjektet digital skolehverdag vil skolen skape retning for arbeidet med digitale verktøy. I prosjektet vil det settes fokus på hvordan vi kan skape bedre læring gjennom riktig bruk av digitale verktøy.


Vidar Iversen: Vidars stemme
Vidar Iversen har jobbet i ungdomsskolen i Arendal siden 1992 og underviser i samfunnsfag og k&h. Han har tidligere vært arbeidsplass- og organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Vibeke Gwendoline Fængsrud: Mattedama
Mattedama er en av Norges ledende eksperter på hvordan å mestre matte. Hun hjelper deg til en enklere skolehverdag. Matte er ikke for genier!

Annerledesland - en hverdag med autisme, asberger og ADHD
"En diagnose kan være med på å sette folk i bestemte båser. Vi vil med denne bloggen prøve å vise at det finnes like mange sider ved en diagnose-hverdag, som det gjør hos ”diagnosefrie” mennesker.

Vi er en gjeng bloggere som har en diagnoe å forholde oss til i hverdagen, enten som pårørende eller med diagnose selv. Vi vil skrive om ting som opptar oss, og ellers alt mellom himmel og jord."


Marielle Haarvik
"Sporty og livsglad jente fra Bergen. Bor sammen med min fantastiske kjæreste. Jobber som lærer ved en ungdomsskole i Bergen samt i Trigo, en bedrift som fokuserer på fysisk og mental trening. Har drevet med idrett og trening fra jeg var liten, og spiller i dag både fotball og innebandy."


Britt Stikbakke Andersen: Undervisningstips
Britt Stikbakke Andersen jobber som lærer på en barneskole:
"Jeg liker godt tanken om å dele gode tips og ideer med andre, og det er bakgrunnen for denne bloggen. Jeg har også en Facebook-side som heter Undervisningstips, her er det også massevis av gode ideer å hente. Denne bloggen kommer derfor til å inneholde små glimt fra lærerhverdagen i tillegg til tips og ideer til undervisning."

Eirin, Gro, Linn, Maren og Runar: Fem over fire
"'Fem over fire' er en gruppe med fem lærere; Eirin, Gro, Linn, Maren og Runar. Det hele startet som en idé og et ønske om å sammen dele og formidle det vi selv brenner for og er gode på innen yrket vårt.

Vi gikk sammen fordi vi ønsket å vise at det finnes mange som fortsatt sitter der 'Fem over fire' når de andre går hjem. Ikke fordi vi alltid må, men fordi vi vil. Vi elsker jobben vår!"
 


Tobias Staaby, Aleksander Husøy: Spillpedagogene
Spillpedagogene er Tobias Staaby og Aleksander Husøy. Begge arbeider som lærere ved Nordahl Grieg Videregående skole, og som spillpedagoger for Hordaland fylkeskommune.

Tobias og Aleksander deler en overbevisning om at spill er et verktøy som til mye større grad bør tas i bruk i norsk skole. I denne bloggen kommer vi til å dele våre ideer og erfaringer med spil i klasserommet. Vårt mål med dette er at lærere, skoleledere og andre intresserte kan bruke dette som inspirasjon til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.


Fagsnakk
Cappelen Damms blogg for undervisning er en multiblogg med fagområdene norsk, historie, norsk andrespråk, pedagogikk og økonomi/ marked/ledelse. Om bloggen: "Fagsnakk er en blogg med faglig påfyll fra Cappelen Damm undervisning. Her skriver forfattere, redaktører, lærere og fagpersoner. Vi ønsker å dele kunnskap og faglige kommentarer."

Kari Folkvord, Grethe Mahan: Engasjerende naturfag
"Vi er Kari Folkvord og Grethe Mahan, som skriver og mener noe om naturfagsundervisning med bakgrunn i mange års erfaring som naturfaglærere i videregående skole. Helt siden før vi ga ut vår første bok i 2007 har vi undret oss over debatten om realfagenes situasjon. Over lang tid har det blitt påpekt at mange elever opplever disse fagene som tunge og kjedelige. Mange tiltak har vært forsøkt, uten at de synes å skape noen særlig endring. For oss er det åpenbart at elevenes opplevelse av disse fagene kan ha å gjøre med måten vi arbeider på i klasserommet. Fra våre egne erfaringer som naturfaglærere på Vg1 har vi sett at nettopp måten vi velger å arbeide på i klasserommet har mye å si for elevers engasjement og interesse."


Maren Lie Malmo: Malimo Mode NO
"Etter å ha jobbet med forsikring og IT i mange år var det på tide å finne ut hva jeg egentlig ville drive med i livet. I arbeidslivet hadde jeg jobbet med opplæring av voksne, og jeg følte det var noe jeg mestret godt. Å undervise, forklare og oppmuntre føltes veldig rett!

Jeg begynte på lærerstudier ved Høgskolen i Bergen, i det første kullet på den nye GLU-utdanningen. Jeg gikk Grunnskolelærer 1-7, og skrev min bacheloroppgave innen emnet vurdering for læring. Fagsammensetningen min på studiet ble norsk, matematikk, samfunnsfag og mye engelsk."

Linda Holtet: Ipad-dilla
"Linda heter jeg, og er ei dame i sin beste alder som liker så mangt her i livet. Ofte får jeg «dilla» på ting og jeg har lyst å fortelle litt om mine «diller». Av diller kan det nevnes: familien, båten vår,mat, baking, interiør og ikke minst det som opptar mye av min tid: min jobb som lærer. Jeg brenner for jobben min, og er stadig på utkikk etter noe som kan gjøre undervisningen min mer spennende og bedre. l tillegg tar jeg mer utdanning for å bli en enda bedre lærer."

Helene Larsen: Asbergerinformator
"Dette er en side om å oppleve verden annerledes. Vil du vite hvordan det er? Jeg er innspirert av svenske Paula Tilli som blogger om Asperger på svensk. Jeg vil informere om Asperger syndrom, en autismespektertilstand kalt Aspergers syndrom fordi det er så mange som ikke kjenner til Asperger eller autisme. Men som med andre mennesker, er vi med Asperger ulike. Ikke alt jeg oppover, opplever andre med Asperger."

Monica Melby-Lervåg: Læringsbloggen
"Vi er en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo som forsker på barns læring og utvikling, spesielt når det gjelder språk og leseutvikling. Vi har også noe forskning på hvordan andre ferdigheter utvikles, som for eksempel matematikk. Vi er brennende engasjert i forskningskommunikasjon, og vil bruke denne bloggen til å formidle forskning som både vi og andre gjør innenfor dette området. Vi ønsker å fokusere både på resultater fra prosjekter som er ferdige, men også på ting vi arbeider med. Vi ønsker også å bruke bloggen til å kommentere aktuelle saker innenfor forskning, barnehage og skole.

Jeg-stemmen til denne bloggen er Monica Melby-Lervåg. Til vanlig er jeg professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Bloggen nyter godt av mitt samarbeid med en rekke dyktige personer, men innholdet i bloggen er det jeg som er ansvarlig for."

Øyvind Sørreime: Ledelse og læring
"Har vært rektor på barnetrinn i over 20 år. Tok master i utdanningsledelse ved UiO 2006. Skrevet artikler om utdanningsledelse i aviser og fagblad. Bidratt med innlegg om utdanningsledelse på nasjonale og internasjonale konferanser. Satt som medlem i Utdanningsdirektoratets eksterne rådgivingsgruppe knyttet til den nasjonale satsingen Vurdering for læring."
Forskningskbasert Læringingsmiljøutvikling i Kristiansand: Bloggen er opprettet som et fora for inspirasjon og informasjon for alle som deltar eller har interesse for FLiK – Kristiansand kommunes satsing på Forskningsbasert læringsmiljøutvikling.

Her vil vi publisere satsingens aktiviteter i form av tekst, film og bilder som underbygger en felles satsing i barnehager og skoler. Å være felles om å skape en helhet og sammenheng i barn og unges liv.

Anja Røyne: Fysikk og Fascinasjon
"For tiden er jeg ansatt på Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo som postdoktor, som er det man kalles når man er en forsker som nettopp er ferdig med doktorgraden. Jeg er en del av et senteret for Geologiske Prosessers Fysikk, der vi – kort fortalt – bruker fysikk for å forstå geologi. Jeg har en litt mer detaljert beskrivelse av forskningen min på hjemmesiden min.

Jeg leker mest med krystallvekst, oppsprekking og ting som foregår mellom overflater på liten skala. Men dette skal det komme mer om på bloggen, i passende porsjoner."

Historieblogg
Historieblogg.no er en arena for kritisk refleksjon over historie som vitenskapsfag, som kunnskapsfelt og som sosial og kulturell praksis. Historieblogg er et diskusjonsforum i grenselandet mellom historiografi, historieteori og historiebruk. Bloggen er blitt til på initiativ fra forskere og forskningsmiljøer som i 2009 fikk strategiske midler fra Norges forskningsråd (NFR) for å følge opp anbefalingene i forskningsrådets Evaluering av norsk historiefaglig forskning.

Aspergerinformator
"En opplysningsblogg om asperger syndrom: Bloggen vil ikke være om behandlingen jeg får. Det er en privatsak. Det vil være generelt om Asperger. Vær også oppmerksom på at alle med Asperger syndrom er unike. Ingen opplever det helt likt, akkurat som at ulike Nordmenn opplever verden ulikt. Mange med Asperger syndrom har også tilleggsvansker, men ikke alle. Ikke alle havner i et psykisk uføre. Jeg gjorde det, og blogger om det også. Fordi det gjelder noen av oss, spesielt når Asperger ikke blir oppdaget mens vi er barn."

Kjetil Hope
"Jeg heter Kjetil og liker å blogge om forskjellige tema, blant annet litteratur, religion og annet. Forvent sinte, men velbegrunnede innlegg."

Audun Farbrot: Forskningskommunikasjon
"Jeg er født med et velutviklet nysgjerrighetsgen, vil veldig gjerne vite hvordan ting egentlig henger sammen.

Noe av det morsomste jeg vet er å finne frem til hemmelige skatter i forskningsverden, og bidra til å løfte frem kunnskapen slik at den kommer oss alle til nytte. Forskningskommunikasjon er både mulig, meningsfullt og utrolig morsomt!"


Leif Harboe: Norsklærer med digitalt grensesnitt
Leif Harboe er lektor med hovedfag i pedagogikk. Han jobber som lærer ved Bryne videregående skole på Jæren. Han har skrevet "norskboka.no" (2. utg. 2010), "IKT i humanistiske fag" (1999) og "Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere" (2012).

Læringsløp Drammen
Formålet med bloggen "Læringsløp Drammen" er å synliggjøre pågående handlingsplanarbeid innen barnehage- og skolesektoren og å dele de pedagogiske betraktninger som gjøres underveis i handlingsplanarbeidet og i årene der handlingsplanen realiseres.Språkløyper
"Velkommen til Språkløyper-bloggen! Dette er stedet hvor inviterte gjestebloggere deler forskning, inspirasjon, informasjon eller aktuelle spørsmål som er knyttet til Nasjonal strategi for lesing og skriving 2016-2019. Våre bloggere er politikere, forskere, pedagoger, forfattere og andre med kunnskap og meninger om språk, lesing, skriving og opplæring. Det er kommunikasjonsavdelingen ved Lesesenteret som driver bloggen, men gjestebloggerne står selv ansvarlig for innhold og faglige meninger i sine innlegg. God lesing!"

Madélene Leidland: En blogg om masterlivet
"Denne masteroppgaven er siste ledd i min lektorutdanning ved det teologiske Menighetsfakultetet. Det er en profesjonsrettet masteroppgave rettet mot KRLE-faget i grunnskolen og skal leveres i mai 2016.

Oppgaven vil være en pedagogisk analyse av høringssvarene i den politiske prosessen. Høringssvarene vil bli speilet i Durkheim og Deweys teorier om progressiv og konservativ utdanning.

Jeg har et personlig ståsted i saken om KRLE. Oppgaven vil ikke gå inn på for-mot KRLE, og all tolkning skal ha grunnlag i oppgavens datamateriale."
Ole Jakob Michelsen: En blogg om skole, utdanning og IKT i læring
Ole Jakob Michelsen jobber som lærer i Skedsmo komune og er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Oslo (2009) og mastergrad i religion og samfunn fra Universitetet i Oslo (2012).
Tone Evensen: Glimt fra et flerspråklig klasserom
"Jeg er lærer på grunnskole for voksne og deler dagen med 16 fantastiske gutter mellom 15 og 18 år. De lærer norsk og jeg lærer pashto og dari. Hvis noen lurer, kan jeg melde om motiverte, høflige, blide gutter med mye humor. Målet mitt som lærer har alltid vært å bidra til best mulig læringsutbytte for alle elever. Jeg ser på hver elev som en ressurs i klasserommet og gjør mitt beste for å lære hver og en av dem å kjenne. De siste 3 årene har jeg jobbet på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Der har jeg jobbet med å utvikle læringsressurser og holdt en rekke kurs for lærere og skoleledere rundt om i Norge."

John Anders Råken: John Anders Råken
"Blogger for å lære - praktisk, konkret, evidensbasert.
Lærer i ungdomsskolen. Generelt interessert i pedagogisk forskning og blodfan av Thomas Nordahl."


Morten Mosgaard: Godt nyt fra udkanten
"Godt nyt fra udkanten er en blog af friskoleleder Morten Mosgaard bosat i den vestjyske provins Herning, der hvor jylland ligner sig selv og den nye motorvejs sandforbrug giver plads til badesøer. Den er bestående af små (og mindre små) indlæg om skoleliv, læring og ledelse, set fra en lærerende friskoleleders udkantsperspektiv. Indlæg på siden er en blanding af egne skriverier, relevante video’er, udvalgte citater og hvad jeg ellers finder relevant at dele."

Grethe Melby: Lektor Melby - med utsikt fra Laksevåg

Grethe Melby er lektor i mediefag ved Laksevåg videregående skole i Bergen. I tillegg er hun frilans skribent og moderator. Grethe holder også skrivekurs og kurs i Mindfulness.

Universitetsforlaget: Ublogg
Her finner du saker fra alle norske akademiske fagområder, og i en rekke ulike sjangere.

Ublogg byr også på Universitetsforlagets skriveskole og en inspirerende samling podcaster med noen av landets aller beste fagformidlere.

I tillegg skal Ublogg være et sted for å diskutere fagbokforleggeriet, mulighetsrommet for akademisk publisering, open access, tellekantsystemet, språk og en rekke andre viktige temaer.


Stian Ausland Omdal: Undervis Musikk - En blogg for musikklærere
"Mitt navn er Stian Ausland Omdal og jeg jobber som musikklærer på Kjellervolla skole i Skedsmo kommune. Jeg har en master i musikkvitenskap fra UiO, skriver musikkrelaterte artikler på snl.no og er opptatt av god musikkundervisning.

Jeg vil forsøke å formidle gode undervisningsopplegg og tanker rundt musikkundervisning gjennom denne bloggen – både fordi jeg er opptatt av god undervisning og har tro på det jeg driver med, men også som ressurs for mange lærere som ønsker inspirasjon og opplegg som fungerer. Det er ingen hemmelighet at det er mange musikklærere som er “plassert” rundt på skoler uten å ha musikkutdannelse, eller som kanskje til og med ikke har særlig lyst til å undervise i faget.

Mitt mål og håp for denne bloggen er at den kan være til hjelp for mange musikklærere uansett hva slags kunnskap og kompetanse man sitter på fra før av. Lykke til!"

Arne Gulbrandsen: Arnes tanker om IKT og skole
"Jeg er lærer på barneskolen, og jeg synes etter 40 år i bransjen at jeg fortsatt har verdens beste jobb."

Børge Iversen: Mitt Reggio Emilia
"Jeg er en klovn og en filosof. I mine beste stunder forenes de to. Lek og undring er nemlig nære slektninger i min bakgård. Klovneneser og tankefloker hører naturlig sammen. Takhøyden er stor og glasshuset er åpent for alle som vil kaste stein. Formelt sett er jeg utdannet barnehagelærer og pedagogist, med en mastergrad i pedagogikk."

Geir Røsvoll: Om utdanning, arbeidsliv og fagbevegelse
"Jeg heter Geir Røsvoll, for tida er jeg leder av Utdanningsforbundet Trondheim. Opprinnelig er jeg utdannet allmennlærer med videreutdanning blant annet innenfor flerkulturell pedagogikk, idrett og historie. Jeg har jobbet til sammen 18 år som lærer i Bærum, Oslo og Trondheim, og er nå i mitt sjette år som fulltids tillitsvalgt i Utdanningsforbundet."

Gro Wollebæk: Spireserien
"Jeg er adjunkt på Vevelstadåsen skole i Ski, ressurslærer i Nysgjerrigper og forfatter av aktivitetsbøkene Spire. Jeg har i mange år ønsket å samle gode tips på et sted. Håper du vil få glede av denne hjemmesiden jeg har laget."

Espen Clausen: Espens tanker - IKT i skole og fritid
"Siden 2007 har jeg jobbet som lærer ved Grinde skule. Er utdannet allmennlærer med fordypning i musikk ved Høgskolen i Hedmark. Har senere bygget på med grunnfag og mellomfag i IKT for lærere ved Høgskolen Stord/Haugesund og hovedfag i pedagogisk informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Er opptatt av IKT som naturlig element i undervisningen og av tverrfaglig undervisning. Blir derfor en del koding og spill i mine timer…. Prøver å utnytte motivasjonen som oppstår til læring og innføring av generell IKT kompetanse."

Marthe Moe: Marthes funderinger
Lærer ved Kristiansand katedralskole, Gimle. Underviser og skriver om norskfaget på videregående.

Anja Røyne: Fysikk og fascinasjon
"Jeg er så heldig at jeg er en av de som får betalt for å leke på jobb. For tiden er jeg ansatt på Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo som postdoktor, som er det man kalles når man er en forsker som nettopp er ferdig med doktorgraden. Jeg er en del av et senteret for Geologiske Prosessers Fysikk, der vi – kort fortalt – bruker fysikk for å forstå geologi. Jeg har en litt mer detaljert beskrivelse av forskningen min på hjemmesiden min.

Jeg leker mest med krystallvekst, oppsprekking og ting som foregår mellom overflater på liten skala. Men dette skal det komme mer om på bloggen, i passende porsjoner."


Sonia Muñoz Llort: More than this and that
"Velkommen til bloggen min. Jeg heter Sonia og jeg gleder meg til å dele både tankene, meningene og ideene mine med omverden, og jeg lurer på hva omverden kommer til å svare tilbake. Dette er en flersprållig blogg, så jeg håper du ser dette som en gylden mulighet til å lære mer og bli bedre kjent med hverandre. Kos deg på turen!"

Roar Ulvestad: Skuleverk. Skule- og utdanningspolitiske drøftingar, spekulasjonar og påstandar
"På denne bloggen havnar ein og annan tekst av meg som har eller ikkje har blitt publisert i andre media. Roar Ulvestad. Lektor i norsk og tillitsvalt i Utdanningsforbundet."

Jeppe Ejlskov: Lektionen
"Hej, jeg er gymnasielærer og har en dansk blog om undervisning og didaktik. Jeg blogger om den gode undervisning, pædagogiske udfordringer og leg og læring. Målet med bloggen er at dele mine og andres erfaringer med undervisning og didaktik.Tænk bloggen som en buffet, hvor du smager på det der passer dig. Jeg håber bloggen kan tjene som inspiration til din egen undervisning."

Mette Sverdrup Tandberg: Læringskurven
"Jeg har jobbet i flere år som spesialpedagog på barne- og ungdomsskolen, de fleste årene som spesialpedagogisk rådgiver ved Nyskolen i Oslo. Nå er jeg i gang med videre studier for å bli faglærer i norsk og naturfag."

FERSA University of Cambridge Blog
Nysgjerrig på hva som skjer på forskningsfronten i Cambridge? Da er denne bloggen noe for deg. Bloggen er drevet av tre stipendiater ved Faculty of Education i Cambridge, og hensikten er å belyse ulike aspekter ved den pågående utdanningsforskningen ved fakultetet.

Insktøkologene - en forskerblogg om insektenes fantastiske verden
"Vi er en liten, men entusiastisk forskergruppe innenfor temaet insektøkologi og bevaringsbiologi, med base på Institutt for naturforvaltning på NMBU. Vi studerer insekter: hvordan de lever, hvordan de bidrar i naturens store samspill og ikke minst: hvorfor vi trenger dem."

Terje Karlsen (red.): Teknopol
"Innlegg på Teknopol.blog dreier seg rundt teknologi, medier, internasjonal politikk og internettkultur, og helst i skjæringen mellom disse. Dette nettstedet viser fram nyhetssaker og ytringer med stor tro på innovasjon og teknologi som verktøy for en globalisert verden."

Solfrid Raknes: Psykolog, forsker, fagutvikler
"Jeg er psykologspesialist, erfaren kliniker og underviser, og har mye erfaring med å lage og spre psykopedagogisk materiell bredt i Norge. Psykopedagogisk materiell jeg har laget i samarbeid med et bredt fagmiljø i Norge er oversatt og spredd til svensk, dansk, engelsk, arabisk, spansk, samisk og finsk. Snart har jeg også PhD, avhandlingen ble levert til det psykologiske fakultetet i Bergen 5 mai 2017. Så i løpet av høsten regner jeg med det blir disputas! Jeg snakker og skriver bra engelsk etter nylige 6 mnd ved School of Social Work i Michigan. Jeg samarbeider jeg med den Dar El Fatwa i Libanon for å bedre situasjonen for syriske flyktninger."

Therese Holm: Thereses digitale klasserom
"Jeg jobber som lærer ved Sandefjord videregående skole.Jeg liker internett, og jeg liker å finne nettsteder som jeg kan bruke i undervisningen I år underviser jeg i spansk nivå 2 VG2 samt English A: Languages and Literature og Norwegian B på IB-linja. I denne bloggen skriver jeg om nettsteder jeg har brukt eller skal bruke i undervisninga, mest for å holde oversikten over jungelen av tilgjengelige ressurser på nett."

Assad Nasir: Født fritt, men overalt i lenker
"Assad Nasir er lærer i norsk og samfunnsfag på VGS. Han er også forfatter av boka 'Kunsten å være pakkis' (Kolofon, 2017)".

Bodil Hernesvold: Lektor Hernesvolds fagblogg
"Jeg har master i nordisk og mellomfag i engelsk, samt et mellomfag i kunsthistorie (dagens studenter vil vel forstå det som at jeg har bachelor-fordypning i tre fag i tillegg til masteroppgaven). Jeg underviser i nye lokaler på Strinda vgs, like ved Tyholttårnet i Trondheim. Der har jeg også vært såkalt ikt-pedagog i snaut fire år, med ansvar for å hjelpe kolleger med blant annet It’s Learning og smarte tavler."


12 kommentarer:

 1. Hei
  Har akkurat starten en blogg: http://undervisningstips.blogg.no/
  Denne ble født etter å ha driftet Facebook-siden Undervisningstips i lang tid. Trengte et sted hvor det var enklere å dele filer og Word-dokumenter, så da ble det blogg på meg også, kjempespennende =)
  Britt

  SvarSlett
 2. Heisann - takk for tipset, nå jeg har lagt deg til på lista. Følger allerede med på facebook-gruppa. Der er det mye bra å finne. Lykke til videre med bloggingen!

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg har akkurat startet blogg om iPad i skolen..

   Slett
  2. Så bra - den ser fin ut! Kan du skrive noen ord om hva du vil oppnå og litt om din bakgrunn, så kan jeg legge den til på lista: send til martin.johannessen@nionett.no

   Slett
 3. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 4. Cappelen Damm har en blogg for undervisning - Fagsnakk: http://fagsnakk.no/ Det er en multiblogg med fagområdene norsk, historie, norsk andrespråk, pedagogikk og økonomi/ marked/ledelse. Om bloggen: Fagsnakk er en blogg med faglig påfyll fra Cappelen Damm undervisning. Her skriver forfattere, redaktører, lærere og fagpersoner. Vi ønsker å dele kunnskap og faglige kommentarer.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tipset - jeg har lagt dere til på lista.

   Slett
 5. Hei
  Her er bloggen min om undervisning i norsk som andrespråk norskasl.wordpress.com
  Irina

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tipset! Jeg ser at du ikke har vært aktiv på bloggen det siste året. Kommer du til å være mer aktiv fremover?

   Slett
  2. Skal gjøre mitt beste :)

   Slett
 6. Hej, jeg er gymnasielærer og har en dansk blog om undervisning og didaktik. Jeg blogger om den gode undervisning, pædagogiske udfordringer og leg og læring. Du kan se den her: http://www.lektionen.dk/
  Kh Jeppe Ejlskov

  SvarSlett
 7. Takk for tips - jeg har lagt den til på lista!

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.