Hva er alternativet?


Meningen med "Hva er alternativet?" er å få en oversikt over alle de alternative skolemodellene som finnes i Norge: Steinerskolene, Montessoriskolene, Humanistskolen, Nyskolen og andre grunnskoler som på en eller annen måte er et alternativ til den offentlige skolen.


Mellom 3% og 4% av elevene i Norge går på private grunnskoler. Det utgjør mellom 20 000 og til 23 000 av elevmassen. I tillegg finnes det mange private videregående skoler. (Tall fra SSB, 2016). Selv om det ikke er så mange i den store sammenhengen, er det likevel mange elever som opplever en annen skolehverdag enn det elever i den offentlige skolen gjør. Og det er det spennede å lese om - både for skolefolk og foreldre.
På Humanistskolen lærer elevene å tenke og å leve gode liv
- Vi ønsker å tilby elevene et mangfold av aktiviteter, kanskje særlig de aktivitetene de ikke selv ville oppsøkt. Samtidig tenker vi at dette er læring og gjør elevene nysgjerrige, skriver rektor ved Humanistskolen, Nina Fjeldheim.


- Vi tror på møter mellom mennesker, på å oppleve verden, på å lytte til mennesker som er annerledes enn oss selv. Gjennom å erfare verden gjennom alle sansene vil elevene utvikle seg til å bli hele, integrerte samfunnsborgere og i stand til å leve gode liv ut fra hvordan de selv ønsker å definere det.Steinerhøyskolen - en alternativ vei til læreryrket
- Det finnes bare en alternativ pedagogisk retning i Norge som har sin egen utdanningsinstitusjon på høyskolenivå med mulighet for å ta både bachelorgrad og mastergradsutdanning, skriver Anne-Mette Stabel, førsteamanuensis på Steinerhøyskolen.


- Ved Steinerhøyskolen i Oslo utdannes lærere, barnehagelærere og sosialpedagoger til de mer enn 50 steinerbarnehagene, 30 steinerskolene og de 14 sosialterapeutiske virksomhetene som er inspirert av Steiners ideer og en snart 100-årig praksistradisjon. I tillegg til grunnutdanningene og en erfaringsbasert mastergrad, tilbyr Steinerhøyskolen også en lang rekke videre- og etterutdanningskurs.
Montessoripedagogikk – en utdanning for fremtiden
- Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning og et menneskesyn som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige, skriver Nina Johansen, som er daglig leder i Norsk Montessoriforbund.

- Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.