Manifest for Nyskolen


MANIFEST FOR NYSKOLEN I OSLO


Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre.

Nyskolen i Oslo utformet sitt første manifest høsten 2008. Manifestet ble vedtatt av samtlige ansatte og det ble vedtatt at det skulle være forpliktende å arbeide etter for alle ansatte i minst fem år før det helt eller delvis kunne endres.

Manifestet ble revidert gjennom en omfattende prosess der elever, foreldre, ansatte og styret alle har kommet med innspill. Det er vedtatt av et samlet kollegium på Nyskolen i Oslo og utgjør et forpliktende dokument for alle ansatte fra og med februar 2014 og i minimum fem år framover. Les hele manifestet HER.

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.