Nyskolen i Oslo


Nyskolen i Oslo
23. august 2004 skrev vi norsk skolehistorie. Da var det første skoledag for alle barn og voksne på Nyskolen i Oslo, og mange års drømmer og arbeid ble til virkelighet. Siden den gang har vi sammen med elevene gjort skolen til det den er i dag – og vi er i stadig utvikling. Vi er 100 elever fordelt på 10 trinn.

Nyskolen vektlegger:

  • et trygt fellesskap med vennskap på tvers av alder
  • individuell utvikling og evne til å arbeide fokusert
  • aldersblandede faggrupper
  • fleksible faggrupper etter behov og interesser
  • utvikling av elevenes initiativ og ansvarlighet
  • demokratisk felleskap ved saksmøter og gruppesamtaler
  • tverrfaglighet
  • godt foreldresamarbeid
Hele skolen samles daglig, og vi lager et varmt fellesmåltid til lunsj hver dag. Vi har fine, lyse lokaler i Østerdalsgata 7A på Vålerenga. Skolen er barnas samfunn. Der skal det være godt å være.

Besøk Nyskolen på nett og bli medlem av facebook gruppa vår. Last ned vårt informasjonshefte og bli bedre kjent med Nyskolen.

I disse artikkelene kan du lese mer om hva Nyskolen er. De er skrevet av Sunniva Sandanger, som er daglig leder ved Nyskolen:

Direkte demokrati på Nyskolen
Aldersblanding på Nyskolen
Heureka! - Tverrfaglig prosjektarbeid på Nyskolen
Lære ansvar - for seg selv og andre på Nyskolen
Leksefri skole

Manifest for Nyskolen i Oslo

Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre.

Nyskolen i Oslo utformet sitt første manifest høsten 2008. Manifestet ble vedtatt av samtlige ansatte og det ble vedtatt at det skulle være forpliktende å arbeide etter for alle ansatte i minst fem år før det helt eller delvis kunne endres. 

Manifestet ble revidert gjennom en omfattende prosess der elever, foreldre, ansatte og styret alle har kommet med innspill. Det er vedtatt av et samlet kollegium på Nyskolen i Oslo og utgjør et forpliktende dokument for alle ansatte fra og med februar 2014 og i minimum fem år framover. Les hele manifestet HER.

Stiftelsen Nyskolen i Oslo
Stiftelsen Nyskolen i Oslo er skolens eier og de ansattes arbeidsgiver. Det er en selvstendig stiftelse som springer ut av den landsdekkende organisasjonen Forum Ny Skole som arbeider for å skape Nyskoler over hele landet og dermed endre den norske skolehverdagen.


I denne podcasten snakker daglig leder Sunniva Sandanger om hva Nyskolen er; aldersblanding, leksefri skole, søskengrupper, prosjektarbeidet og om ekte elevdemokrati:


Sunniva Sandanger, daværende elevrådsleder Emil Bjørnstad Belgau og jeg har også blitt intervjuet av bransjebladet Bedre skole. Der snakker vi om elevdemokratiet ved Nyskolen. Saken leser du her.


Kontaktinformasjon:
Nyskolen i Oslo
Østerdalsgata 7a
0658 OSLO
Tlf: 21 89 98 26
www.nyskolen.noNesten hele kollegiet samlet etter 10-årsjubileet 14. september 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.