På besøk i klasserommet til:


På besøk i klasserommet til: er en serie intervjuer med lærere fra barnetrinnet og helt opp til høyere utdanning. I disse intervjuene kan vi lese om hvordan livet er i klasserommet og også få noen tanker om hvordan skolen og lærerrollen vil se ut i fremtiden.

Dersom du vil bli intervjuet, sender du en mail til martin.johannessen@nionett.no

Jørgen Sørlie Yri, NTNU i Trondheim
- Akkurat nå, rett før jul, med altfor høy puls, tross undervisningsfri semester, så tenker jeg at en god lærer er en lærer som ikke drømmer om å gjøre absolutt hva som helst annet... Under andre omstendigheter så mener jeg nok i tillegg at en lærer bør kunne faget sitt, veldig godt, og ha stor glede av å dele med andre.


På besøk i klasserommet til Heidi Granberg, Stange Skole i Østre Toten kommune

- En god lærer kan faget godt, og brenner for faget på en måte som gjør at det smitter over på elevene sine. Hvis elevene ser at læreren liker faget sitt, blir motivasjonen større. For meg er det viktig å vise elevene hvorfor det er viktig at de lærer det vi skal lære.


På besøk i klasserommet til Dag Rune Kvittem, Markaplassen ungdomsskole i Trondheim
- Lærerutdanningen forbereder deg altfor lite på den praktiske utøvelsen og det man faktisk må stå i i hverdagen, spesielt om man blir kontaktlærer. De som gjorde meg best forberedt kunnskapsmessig var matematikkavdelingen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.


På besøk i klasserommet til Kine Marie Hegerstrøm Eriksen, Children's International School i Fredrikstad

- En god lærer ser at elevene har ulike behov og ulike måter å lære på. Jeg tror at god kontakt med elevene, samtidig som de har respekt for læreren er nøkkelen til suksess.På besøk i klasserommet til Katrine Hoff, Arendal videregående skole
- En god lærer bruker didaktisk fantasi, våger å prøve nye innfallsvinkler, drives hele tiden av et jag etter mer kunnskap - og har tro på hver enkelt elev.


På besøk i klasserommet til Ann Sørum Michaelsen, Sandvika videregående skole
- I disse tider da det debatteres om studiepoeng og læreres kvalifikasjoner må jeg si at en god lærer er en som er engasjert og bryr seg om elevene sine. Tenker vi tilbake på de gode lærerne vi har hatt, er det de som har sett den enkelte elev og som klarer å motivere og engasjere vi husker best. Faglige kvalifikasjoner, ja selvsagt, men også en villighet til å lære selv. En god lærer legger til rette for at elevene selv kan stille spørsmål, gir elevene interessante oppgaver med mulighet til å forske og lære også utenfor klasserommet.På besøk i klasserommet til Thomas Braut, Bryne skule
- En god lærer er veldig glad i elevene sine og brenner for å lære dem mest mulig. Du må kunne få alle ulike elevene til å yte sitt beste gjennom å kjenne dem godt og kunne "trykke på de rette knappene".På besøk i klasserommet til Jan-Arve Overland, Kongsberg videregående skole
- Jeg er enig i Hattie (2013, s. 54) når han skriver at det er fem viktige forhold som kjennetegner en god lærer, eller “ekspert” lærer. De har et høyt faglig nivå, de kan veilede elevene i læringsprosessen, de kan overvåke læringen som skjer og ut fra dette gi elevene ulike former for tilbakemeldinger underveis, de ivaretar elevenes emosjonelle egenskaper og de søker hele tiden bevis for hvilken effekt undervisningen har på elevenes læring.


På besøk i klasserommet til Nils Håkon Nordberg, Skedsmo videregående skole
- En god lærer er for meg en som ikke ble lærer fordi han/hun elsker å prate, men en som liker å sette i gang prosesser. En god lærer er ikke "sage on the stage", men i stedet "guide on the side". Så da tenker jeg man må være bevisst på at man ikke spiller hovedrollen i læringen, og må takle å stille seg på sidelinjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.