Grupper for lærere på Facebook


På facebook finnes grupper og sider for nesten alt. Blant disse er det noen gode grupper for lærere. Under er en liste over de jeg mener er gode - og jeg er medlem av alle sammen. Det fine med disse gruppene er at du kan dele og diskutere og mene med folk du ellers ikke har kontakt med. Jeg tar veldig gjerne imot tips om andre og gode grupper på facebook som er relevante for lærere!

Skolefolk - nettverk for diskusjon og dialog
"Skolefolk - nettverk for diskusjon og dialog er en åpen arena for diskusjon og dialog om utdanning og skole.

Det er en gruppe for alle med tilknytning til skolen; elever, assistenter, lærere, skoleledere, politikere, venner og andre med meninger om skolen.

Framtidens skole skapes hver dag. Her kan vi utveksle ideer om undervisning, erfaring, praksis, planlegging av skoledagen, fag og lærermidler. Det er mange spørsmål som dukker opp når vi møtes på tvers av skoler og skoleslag. Og det er sikkert mange gullkorn som venter på å bli oppdaget!"


Skolemiljø
"Hensikten med endringene i Kapittel 9A er at det skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Dette innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende. I denne gruppa kan du poste saker som har med dette å gjøre. Det kan være saker om mobbing, relevant forskning eller gode artikler som behandler temaet."


Undervisningsopplegg
“Er du lærer? Er du lei av å finne opp kruttet selv hver gang du skal i gang med et nytt tema? Har du noen gode minner fra da du selv var elev? Er svaret ja på et eller flere av disse spørsmålene er dette gruppa for DEG. For at denne gruppa skal bli nyttig for DEG og alle andre er imidlertid viktig at nettopp DU legger inn et bidrag. Et opplegg du har prøvd og som fungerte bra med en kort beskrivelse, en bra link til en nettside, forslag til jul/påskestæsj, eller rett og slett et godt tips. Oppfordringen blir dermed følgende: Ikke sitt å rug på dine egenproduserte gode undervisningsopplegg. Del dem med andre!”

Undervisningstips
“Her kan vi dele ulike undervisningstips med hverandre.”

Status lærer
“Gruppen er tenkt som et profesjonsfelleskap hvor vi sammen skal kjempe for å bedre lærernes betingelser og status, og for kvalitet i skolen.

Folk er svært forskjellige så vi må alle ha respekt og takhøyde for at andre har en annen språkform og humor enn en selv. Derfor, les alt i beste mening, men samtidig bør man absolutt holde seg fra personlig sjikane.

Gruppen er ikke knyttet til en bestemt fagforening, parti eller særskilte interessegrupper, det står enhver fritt å diskutere alt med tilknytning til læreryrket.”

Spesialpedagogisk forum
“Spesialpedagogisk forum er ei gruppe der spesialpedagogar kan dele aktuelt fagstoff og reflektere omkring teori, forsking og spesialpedagogisk praksis.”

Skoleledelse for framtiden
“En arena for å dele faglige refleksjoner, litteraturtips, forelesnings- og konferansetips og ellers ide'er og tanker om det som skoleledere, skoleutviklere og skoleforskere over det ganske land er og kan bli opptatt av.”

Kunst og design i skolen 
“En gruppe for Kunst og design i skolen, interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk. Kunst og design i skolen gir ut bladet FORM.”

Vurdering for læring - lærende nettverk
“VURDERING FOR LÆRING er en gruppe for alle lærere, skoleledere og skoler som er med i satsingen Vurdering for læring. Gruppa har som mål å være en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Her kan du lese og dele undervisningsopplegg, finne og dele linker og aktuelle ressurser om vurdering for læring.”


DIS- data i spesialundervisningen!
"Nettverk for IKT-ansvarlige/interesserte pedagoger/ansatte ved Follo barne-og ungdomsskole, Haug skole og ressurssenter, Skåningsrud skole og ressurssenter, Sofiemyråsen skole og ressurssenter avd. Sofiemyrtoppen, Frydenhaug skole og ressurssenter samt andre samarbeidspartnere!"


Norsk som andrespråk
"Dette er ei gruppe for oss som underviser elevar i norsk som andrespråk i grunnskulen, vgs og andre. Her kan du dela idèar, spørsmål eller råd om undervisningsopplegg med oss andre. Her er det òg plass til spørsmål og svar om lover, planar og andre rammer rundt språkopplæringa til denne elevgruppa."


Engelsklærere
"Gruppe for engelsklærere på barne- og ungdomstrinnet, videregående skole og eventuelt andre arenaer. Formålet med denne gruppen er å lage en ressurs for alle som underviser i engelskfaget . Alle andre med interesse for faget er også hjertelig velkommen. Håper vi kan stille spørsmål, dele ressurser, linker, opplegg, gleder og kanskje en og annen frustrasjon."


English students
"This is a community for Advanced English students from around the world to share and learn tips and advice to become a better language learner. We share blogs and links from top teachers and educators to help you improve.

Educators are welcome to post their own material and blogs sites. There is a wide market for us all to succeed, Let's do it together.
"

Matematikkdidaktikk
"Dette er en gruppe for personer som ser nytten av å dele og informere om forhold som kan forbedre undervisningen i matematikk. Som medlem vil du til enhver tid være førstehånds informert om hva som skjer med matematikkfagene i norsk skole og få en rekke tips om hva som fungerer ift resultater i matematikk. Vårt motto: Keep om sharing!"


Naturfagdidaktikk
"Dette er en side som raskt og enkelt skal ta for seg spørsmål knyttet til læring og undervisning i naturfag, samt kjemi, biologi og fysikk, slik at vi blir bedre lærere!"

"Her kan vi utveksle erfaringer og stille spørsmål om koding i skolen."

Lærergruppe for læreplanutvikling
"Formålet med denne gruppa er å gi lærere et forum hvor de kan diskutere, samarbeide om og utvikle forslag til høringsuttalelser for læreplanene. Vi mener at dette er en nødvendighet fordi læreplanutviklingen ikke tar nok hensyn til virkeligheten i skolen, til lærernes ønsker og elevenes behov. Det er et håp at dette blir en lavterskelsinngang for mange lærere som kunne tenkt seg å bidra til læreplanutvikling. Det er også et ønske om å se et høyt aktivitetsnivå her, slik at lærere på tvers av geografiske avstander, årstrinn og kanskje til og med fag, kan få samarbeide og selvorganisere diskusjoner som kan komme med gode høringsbidrag til kommende læreplaner."

Link til Udirs gjeldende høringer: http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/

Kunnskapsbank for skolefolk: digitale ferdigheter
"En kunnskapsbank for skolefolk, lærere, ledere og andre interesserte!"


Bedömning för lärande
"Gruppen är en del av webbplatsen http://bedomningforlarande.se/. Vi ser gärna att detta blir en plats där du som som arbetar i skolan kan diskutera bedömning, dela med dig av tips, tankar och idéer om bedömning till andra. Skapa, synliggör och lär tillsammans! Varmt välkommen!"

Smart læring MOOC
"Åpen gruppe for alle som følger MOOC i Smart læring eller brenner for å jobbe smartere, prøve ut nye digitale praksiser, samarbeide og dele.

Vi har nå stengt påmeldingen for 2014, men registrer gjerne din interesse for 2015.
Klikk "Mer info" på denne siden:
http://www.mooc.no/course/smart-laering-2/ "


Bruk av nettbrett i skulen
"Kan bruk av nettbrett i undervisninga føre til auka læring? Her deler vi våre erfaringar. Gruppa er open for alle typar nettbrett. Det er også lov å dele erfaringar med alle typar digitale læringsressursar. Her er det høg takhøgde."


Spansklærere i Norge
"Her kan vi utveksle erfaringer med hverandre. Hva får du bra til i spansktimene dine? Hvordan motiverer du elevene? Har du noen gode linker på nettet du bruker aktivt? Del med oss!

Velkommen til nye medlemmer!
Ser at det er flere som har vært inne og lagt inn nyttige dokumenter i box!
Det er et felles Brukernavn: rigoen@gmail.com og passord: spansklin
Vær med å del du også hvis du har noe som er eksamensrellatert eller til den daglige undervisningen etc... Takk til alle som har delt!"

Spil i skolen
"I selskab med websiden www.spiliskolen.dk udforsker vi med denne gruppe hvordan spil kan bruges i undervisningen - alle typer spil, alle typer uddannelser.

Omdrejningspunktet er altså spil i alle afskygninger - digitale spil, analoge spil, hybrider, elementer af spil (kald det gamification hvis du tør!) og hvad vi ellers kan komme i tanke om.

Som udgangspunkt er fokus på spil og læring på uddannelser, men samtidig er der stor værdi i også at se på praksis uden for uddannelsessektoren, så tænk endelig bredt!

Gruppen er desuden tænkt som mødested for folk, der ellers ikke nødvendigvis ville møde hinanden. Undervisere, forskere, spiludviklere - og alle andre med interesse i området."
"Denne gruppa er laget for lærere og andre som støtter Utdanningsforbundets krav i arbeidstidsforhandlingene med KS, og som mener en arbeidstidsavtale som sikrer lærere tid til kjerneoppgavene i skolen er prioritet nummer en. Denne gruppa slår et slag for at lærerene trenger en arbeidsgiver som gir lærergruppa tillit og som lytter til velferdssamfunnets frontsoldater. Vi ønsker ikke å sitte stille og se på at idealismen forsvinner fra skoleverket i takt med at arbeidstidsavtalen raseres! Vi mener KS sine krav er en provokasjon og et hån mot det gode arbeidet i skolen."

Nordic Teachers Forum
A group for teachers where pedagogy, school politics and agreements can be discussed without any country borders or political views that might separate us personally.

The Big Five
"I den här FB-gruppen diskuterar vi de förmågor som eleverna har rätt att utveckla i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmen och gymnasiet, allt utifrån respektive läroplan. Välkommen att delta med dina frågor, funderingar och tankar!"

GeoGebra. Norsk gruppe med hjelp og tips
"I denne gruppa kan elevar, lærarar og andre interesserte stille spørsmål og få svar på det ein måtte lure på om bruken av gratisprogrammet GeoGebra. Her kan både heilt nye brukarar som treng litt starthjelp og meir erfarne GeoGebra-entusiastar få svar på spørsmåla sine."

Følgegruppen Grunnskolelærerutdanning
"En gruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til å følge utvikling av grunnskolelærerutdanning i Norge 2010 - 2015. Følgegruppen består av: Jens Rasmussen (Danmark, DPU), Jan Idar Solbakken (Samisk Høgskole), Tore Isaksen (Drammen), Bent Cato Hustad (Ui N), Eva Maagerø (HVB), Tobias Werler (HiB), Hanna Marit Jahr (tidligere KD), Helga Hjetland (tidl. Utdanningsforbundet) og Elaine Munthe (UiS, leder). Sekretariatet er lagt til UiS og består av Magne Rogne (leder), Kari-Anne Malmo Svensen Malmo (rådgiver) og Joachim Kolnes Andersen (konsulent, 50%)."


Teachers Throwing Out Grades
"Traditional grades punish our children and stifle education. Learning can't be measured. We are dedicated to eliminating traditional grades and making learning a conversation that involves education's most important shareholder--students. Please help us throw out grades. All education stakeholders are welcome. Please keep discussion and posts to education topics that are in some way related to assessment. TTOG is co-moderated by Mark Barnes and Starr Sackstein. Please message a moderator prior to posting anything we might consider promotional."

Disruptive Education
"Dette er en gruppe for å informere om, se på og diskutere utdanning i det 21. århundre. Verden opplever en teknologisk revolusjon som endrer hvordan vi tenker, samhandler og arbeider. Påvirker den og hvordan vi lærer, og hva betyr så det for utdanning og utdanningssystemet? Vil vi oppleve tilsvarende endringer innen utdanning som vi har sett innen mange andre bransjer. Er utdanning den neste sektor som vil transformeres som følge av disrupsjon? Diskuter og del. Inviter andre med i gruppen."

Musikklærere
"I denne gruppa er alle musikklærere velkomne. Her kan vi dele opplegg, det være seg relatert til klasserom- eller instrumentalundvisning; eller erfaringer generelt. Inviter gjerne kolleger og bekjente."

#Sunchat - an educational archive for this edcamp style chat 
"#sunchat is on every Sunday at 9am-10am ET. We are an edcamp style chat that addresses all topics education from a creative aspect. Come participate or lurk if you like, we want to hear your voice."

Norsk på undomstrinnet
"Dette er en gruppe for alle som underviser i norsk på ungdomstrinnet. Her kan man dele opplegg og erfaringer. Inviter gjerne andre som kan bidra."

Samfunnsfaglærergruppen
"Samfunnsfagslærergruppen er et forsøk på å skape en nasjonal samarbeidsgruppe for norske samfunnsfagslærere.

Dette gjelder både samfunnsfaget i grunnskolen, samfunnsfaget på videregående skole, og for fagene i "politikk, individ og samfunn" (Sosialkunnskap, Samfunnsgeografi, Sosiologi og sosialantropologi, og Politikk og menneskerettigheter)."

"En gruppe av og for RLE/RE-lærere for å diskutere pedagogiske, didaktiske og kunnskapsmessige spørsmål tilknyttet fagene RLE og Religion & Etikk.

Når dere starter en ny tråd, vær obs på hvilken aldersgruppe du skriver om. Det er mye som er forskjellig på de forskjellige trinnene og en løsning eller et spørsmål som virker klokt for en 3. klasse kan virke absurd for 10."


iPad i skolen
"Her kan du dele dine erfaringer med iPad i undervisning. Og er det noe du lurer på er dette et godt sted å stille spørsmål."

La utdanning lønne seg!
"Dette er gruppa for oss som mener at utdanning skal lønne seg, også for de gruppene som arbeider i offentlig sektor."

The Flipped Class Network
"A professional learning community for teachers using vodcasting in the classroom. For more information:


"Dette er en gruppe for alle som har tilknytning til 1. klasse. Siden er opprettet for å kunne dele tips, ideer, undervisningsopplegg og annen inspirasjon. :) "

WNY Young Writers's Studio
"The WNY Young Writers' Studio is a community of teachers who write and young writers who teach. We believe that all people are born writers and that the act of writing enables us to communicate our needs, raise our voices, connect and learn from others, and heal so many things that are broken. At Studio, we learn how to honor and support the writer in everyone, because writers change the world."

Oss ungdomsskolelærere
"Dette er en gruppe for ungdomsskolelærere. Gruppa er lukket, slik at det går an å diskutere temaer som angår oss ungdomsskolelærere, selvsagt på en måte som ikke bryter med taushetsplikten. Her kan man også dele undervisningsopplegg med hverandre. Håper på gode og saklige diskusjoner, ikke greit med personangrep og ufinheter bare fordi man er uenige. Ha respekt for hverandre. Håper på godt humør og mange gode innspill."

Undervisningsopplegg - dele/kjøpe/selge
"Denne gruppen kommer som en frittstående gruppe ved siden av den originale "Undervisningsopplegg". I den originale gruppen er det kun tillatt å dele opplegg, mens i denne gruppen kan man dele opplegg, samt legge ut lenker til opplegg som er betalte."

UNDERVISNINGSOPPLEGG videregående skole
"Dette er en gruppe hvor vi deler tips, opplegg, linker og triks til undervisningen på videregående skole. Diskusjoner rundt arbeidstid tar vi i andre, mer egnede, fora.

Her er terskelen lav og taket høyt. Opplegg som deles trenger ikke være perfekte-tvert i mot. Vi inspireres av andres ideer med viten om at alle elever (og lærere) er ulike. Opplegg som deles skal være i tråd med åndsverkloven: det er våre egne produkter og tekster/bilder er kreditert på riktig måte."


Undervisningsopplegg ungdomstrinn
"Dette er en gruppe hvor vi deler undervisningstips, tips og triks til undervisningen. Diskusjoner rundt arbeidstid tar vi i andre, mer egnede, fora.

Her er terskelen lav og taket høyt. Opplegg som deles trenger ikke være perfekte-tvert i mot. Vi inspireres av andres ideer med viten om at alle elever (og lærere) er ulike. Opplegg som deles skal være i tråd med åndsverkloven: det er våre egne produkter og tekster/bilder er kreditert på riktig måte."


Undervisningsopplegg naturfag og matematikk 1-10 trinn

"Gruppen er ment å være en inspirasjonskilde for realfag hvor vi kan dele gode ideer og undervisningsopplegg."

Kunst og håndverk fra 1-7 trinn
"Denne facebookside har mange gode tips og idèer til hva dere kan gjøre i kunst og håndverk timene."

Ressurser til grunnskolen
"Legger ut ressurser som jeg lager til grunnskolen. Alt som legges ut kan lastes ned og deles."

Sal og Scene pedagoger
En gruppe for lærere som jobber med sal og scene.

Lärande för lärare - Kompetensutveckling & kollegialt lärande
"- Arbeta tillsammans och inte bara samtidigt!

Syftet med denna grupp är att ta fram, delge och sprida goda exempel på kompetensutvecklingsupplägg, studiecirkelpaket, konferensmaterial och lärmoduler för kollegialt lärande."


Smarttelefon - Apps i naturfag
"På denne siden kan man dele erfaringer og tips til hvordan apps i smarttelefoner kan brukes til å gjøre målinger/samle data i naturfagundervisningen."

Bondekone
"Hei og velkommen! På denne siden vil jeg dele innleggene jeg skriver på bloggen min. Dersom du ønsker å følge bloggen min, kan du bli medlem her, så får du opp de nye innleggene mine på fb siden din. Jeg skriver om livet på garden og ellers i livet, og ulike tanker om mangt og mye. Håper du vil være med."


DYSLEKSIVENNLIGE SKOLER I NORGE
"Dette er ei lukka gruppe for pedagoger som er interessert i fagstoff om dysleksi, spesifikke språkvansker og dyskalkuli. Denne gruppen startet som ei lukka gruppe for de Dysleksivennlige skolene i Norge. Vi ser behovet for å slippe inn andre interesserte. Del gode fagtips!"


Skoleutvikling og Utdanningsledelse
"Faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse har som primær oppgave å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen. Vi gjør dette gjennom forskning som responderer på problemstillinger som skolen og sentrale myndigheter reiser og gjennom undervisning rettet inn mot skoleledere. Vi bistår også skoler og skoleeiere i utviklingsarbeid. Her finner du nettsida til SKULE: https://www.ntnu.no/ilu/skule "

Flip the System
"This groups is meant for those who are interested in flipping the system.

Education is threatened on a global scale by forces of neoliberalism, through high stakes accountability, privatization and a destructive language of learning. In all respects, a GERM (Global Education Reform Movement) has erupted from international benchmark rankings such as PISA, TIMMS and PIRL, causing inequity, narrowing of the curriculum and teacher deprofessionalization on a truly global scale."
"For lærere som underviser i norskfaget i grunnskole og videregående. Tips, ideer, ressurser og litteratur om faget."

Norsklærere 2.0
"Dette er en faggruppe for norsklærere på alle trinn og eventuelt også i andre profesjoner. Gruppa er ment å være et sted hvor vi kan diskutere faget og faglige opplegg. Det er en selvfølge å vise respekt for hverandre, elever og andre både i innlegg og i kommentarer og svar. Gruppa er offentlig."

Skolenes landsforbund debatt
"Diskusjonsforum administrert av Skolenes landsforbund."

Ressurslærere i lesing
"Ungdomstrinnsatsingen i Norge trenger en ny lærerfunksjon: ressurslærere. Nye ressurslærere trenger et interaktivt forum til å forme sin egen rolle underveis, gjennom spørsmål og deling av råd og tips. Denne gruppa er for alle landets nye ressurslærere som skal arbeide med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag & skolebasert kompetanseutvikling mellom 2013-2017."

Flipped Classroom Norge
"Målet med denne gruppen er å utveksle erfaringer knyttet til undervisningsmodellen Flipped Classroom / Omvendt undervisning."

Kroppsøving i ungdoms- og videregående skole
"Tips, tanker og diskusjoner mellom kroppsøvingslærere i ungdoms- og videregående skole (men kroppsøvingslærere på andre trinn er selvsagt velkommen til gruppa). Ønsker alle kroppsøvingslærere velkommen til denne gruppa! Tips/legg gjerne til kroppsøvingslærer du kjenner."


Matematikkside for lærere i grunnskolen - del lær spør
"Her kan du dele gode opplegg, linker og tips. Dette er en gruppe for matematikklærere i grunnskolen. Her kan det undres, spørres, deles solskinnsopplegg og kræsjlandinger, luftes idéer og opplegg. Som matematikklærere er vi selvfølgelig opptatt av det didaktiske og hvordan vi gjør stoffet om til et språk elevene forstår, men vi lærer vi og (så lenge vi lever), så å dele gjør oss enda bedre!"


Matematikkdidaktikk for barnetrinnet
"Åpen gruppe for de som er interessert i inquirybasert/undersøkende matematikkundervisning (IBL) i barneskolen, og som mener det må radikale endringer til i matematikkundervisningen i Norge om vi skal lykkes med å øke elevenes kompetanse i tråd med gjeldende læreplan. Gjennom erfaringsutveksling kan vi sammen bidra til å utvikle læringsfremmende aktiviteter med større kognitive krav enn de som finnes i lærebøkene. Cathrine Fosnots undervisningsopplegg (Contexts for Learning Mathematics) er en spennende innfallsport til såkalte rike oppgaver der elevene får mulighet til å utvikle sin egen forståelse. Lærerens rolle er her annerledes enn ved tradisjonell undervisning. Hovedprinsippet er å tilrettelegge for at elevene skal oppdage sammenhenger, såkalte Big Ideas, og bryter med den tradisjonelle intruksjon-øve-modellen."


IPad i tilpasset opplæring
"Her kan du dele dine erfaringer med bruk av IPad i klasser for tilpasset opplæring."

DYSLEKSI NORGE, nytt om IKT
"Dysleksi Norge har laget denne gruppa for å samle nyttig informasjon om hjelpemidler og IKT. "


Fransklærere i Norge
"Gruppe for fransklærere."

IT og undervisning
"Det er muligt, eleverne synes, det er sjovt at bruge IT, men vi har som undervisere også pligt til at reflektere over, om – og hvordan - vi når frem til de faglige mål, der er grundlaget i hvert enkelt fag. Det man populært kalder web 2.0, dvs. alle de nye interaktive tjenester, har åbnet en masse muligheder, men også en lang række udfordringer. Nu er der som bekendt ikke meget teknologi, der i sig selv er skadeligt, men udbyttet af teknologien er i høj grad afhængig af brugen af den."

Utviklende opplæring i matematikk
Gruppe som handler mest om matematikk i skolen.

Jeg er lærer, og jeg elsker det! La lærere være lærere
En gruppe for lærere på facebook.

Kahoot! community
"Welcome to the Public Group for Kahoot!"

SVs lærernettverk
"SVs lærernettverk er et nettverk av lærere, barnehagelærere og lærerstudenter i SV, som utveksler erfaringer og gir partiet råd om utdanningspolitikk."


Ressurslærergruppa skriving
"Her kan dere dele erfaringer og spørsmål som vedrører deres rolle som veiledere i ungdomstrinnsatsingen."

Dyskalkuli
"Mattevansker er et annet litt mer kjent navn på dyskalkuli.  Det kan være tall som bytter plass, korttidsminne når man holder på med oppgaver, vansker med å huske på retninger, klokka, vanskelig å forstå verdier av penger, geografi er forvirrende - og mye, mye mer.

Kan hende du kjenner deg igjen i noe, men ikke i andre ting. Felles for oss alle er at matematikken kan oppleves som en utfordring.

Her kan du dele din historie og få støtte og forståelse fra likesinnede."


Spesifikke språkvansker (SSV)
"Å tilegne seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk gir identitet, felleskap med andre og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språket er også avgjørende for å tilegne seg ny kunnskap.

Barn med spesifikke språkvansker (SSV) klarer ikke å uttale ord riktig eller kan ha vansker med å snakke grammatisk riktig. De kan ha problemer med å forstå det andre sier til dem eller forstå de sosiale reglene vi lever etter."


Historielærere
En gruppe for historielærere: Gruppe for å dele undervisningsopplegg i historie og gjerne starte fagdidaktiske diskusjoner.

For eksempel: Kan vi bli flinkere til å undervise i kildebruk og kildekritikk? Hvordan?

Legg også gjerne ut tips om seminarer som er relevante for historielærere.


Matematikktips
"Denne gruppen er for oss som underviser i matematikk. Her kan vi dele gode undervisningsopplegg og ulike tips som kan brukes i undervisningen. Har du en god ide eller har gjennomført et opplegg du vil dele med andre, så legg gjerne ut en beskrivelse, et bilde, link til en nettside eller lignende."

Kunst- og håndverksoppgaver
"Gruppe for erfaringsdeling og veksling av ideer og oppgaver, for lærere i formgivning, kunst og håndverk. Både korte opplegg, ekstraoppgaver og vikaropplegg, og større, mer tidkrevende oppgaver innenfor ulike teknikker og materialgrupper. Tradisjon og nyskaping hånd i hånd. Gruppen er til for at vi skal kunne dele gode idéer slik at de kan komme flere til nytte og glede. Vi kan drøfte problemer og stille spørsmål, vise frem resultater, gråte, le, og hjelpe andre faglærere i nød."

Språklärarnas riksförbund
"Här diskuterar vi språk, språkundervisning, fortbildning, vi ger varandra undervisningstips diskuterar språkpedagogik, och pratar om det som gör språkundervisningen intressant."


Undervisning om internasjonale forhold
"Lurer du på hvordan du skal legge opp undervisningen om internasjonale forhold? Ønsker du å integrere internasjonale spørsmål i andre fag enn bare samfunnsfagene? Har du gode undervisningsopplegg du ønsker å dele? 

Dette er en gruppe for lærere i alle fag som alltid er på utkikk etter nye undervisningsopplegg og som liker å dele av sine egne erfaringer i klasserommet.

Gruppen er ikke-kommersiell og modereres av to rådgviere i FN-sambandet: Marianne Mathisen og Martine Roberts. Les mer om oss på www.fn.no/skole "

Andreklasselærer
"Første trinn er tilbakelagt. Denne siden er ment som et forum for utveksling av opplegg i alle fag. Her kan vi dele tips og ideer slik at flest mulig av elevene våre tilegner seg grunnleggende ferdigheter og dermed er best mulig rustet til det videre skoleløpet."

Det finnes også grupper for tredjeklasselærere og fjerdeklasselærere.

IKT i skolen
"Denne gruppen er for skolefolk og folk i relasjon til skolen som ser IKT som en grunnleggende og integrert del av opplæringen. Mottoet er: Bærbare PCer til alle elever og i alle klassrom og maksimalt pedagogisk utnytting av disse!"

Økonomi- og markedsføringsfag - VGS
"Deling av undervisningsopplegg, tips og triks for lærere i økonomi- og markedsføringsfagene på VGS. Inviter andre lærere i samme fagkrets, så kanskje vi kan få til en fungerende delingsarena med et lavt grensesnitt."

Vurdering For Læring i Danmark
"I denne gruppe håber vi, at lærere og pædagoger vil inspirere og videndele arbejdet med vurdering i klasserummet/gruppen. Vi håber, at gruppen vil dele/fortælle om ideer, forløb, opgaver, links, videoer og være med til at fortælle den gode historie."


Spillbasert læring
"En gruppe for alle som er interessert i spill og læring. Et sted hvor vi kan dele lenker, erfaringer, utfordringer og ideer."

Medialærere i Norge
"Lukket gruppe for lærere på Medier og Kommunikasjon, videregående skole i Norge. Evt. private skoler, lærere som jobber medierelatert i ungdomsskole. Her kan vi diskutere faglige ting, planer, ideer, tips, 'hvordan vi jobber' og 'hvilket utstyr har vi'."

Faglærere i grunnskole for voksne
"Gruppe for oss som er faglærere i grunnskole for voksne. Her kan vi dele erfaringer, tips, bøker, opplegg mm."

English Teachers in Vgs Norway
"This group is for us to share ideas, ask for advice and connect with other English teachers in vgs. If you know English Teachers in vgs feel free to add them; the more the merrier."

Yrkesfaglærere og opplæringskontorene
"Denne gruppen har som mål og opplyse og skape nettverk på tvers av yrkesfagene. Her kan vi diskutere og finne løsninger på utfordringer i lag med resten av yrkesfaglærerne,folket og opplæringskontorene i Norge. Personangrep og uthenging av personer vil ikke tolereres og vil føre til utestenging."

Brettet
"Brettet et læringsnettverk, hvor vi utveksler erfaring iht nettbrett og nyttige (og seff mindre nyttige, bare gøye) apper, steder, greier."

Pedagogisk litteratur
"En gruppe for deling av pedagogisk og spesialpedagogisk litteratur. Av teoretisk, men også mer praktisk karakter. Med stor interesse for litteratur innenfor dette fagfeltet ønsker jeg å dele gode titler med andre. Her kan det deles litteratur med relevans både for barnehage og skole. Del slik du ønsker gjerne ved bilde i albumet eller kommentar på siden."

IT1 og IT2 for VGS
"Dette er en uavhengig gruppe for lærere som underviser, eller er interessert i IT1 og IT2 på vgs. Her deler vi erfaringer, synspunkter, ressurser og annen relevant informasjon."

"Gruppe for lærere i programfaget IT 1. Driftet av Gyldendal Undervisning og Dataservice as."

Informasjonsteknologi 2 - IT 2
"Gruppe for lærere i programfaget IT-2. Driftet av Gyldendal Undervisning og Dataservice.net"


Undervisningsopplegg for VGS
"Gruppen er oppretta for de som underviser på videregående skole. Del dine gode ideer."


Skolutveckling och lärande för framtiden
"Välkommen till en omvärldsbevakningsgrupp med fokus på framtidens skola här och nu! Här delas länkar, inspirationsmaterial och reflektioner kring skolutveckling och lärande. Sharing is caring:)."

Kooperativt Lärande
"Officiell grupp för kooperativt lärande, samlärande, samarbetsinriktat lärande, samarbetsorienterat lärande, samarbetslärande, kollaborativt lärande, kollektivt lärande, komparativt lärande, cooperative learning. Vi tipsar varandra hur lärande kan ske i samverkan!"

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS)
"LMHS bidrar med argumenter og støtte for å oppnå gode løsninger for opplæringen i mat og helse. LMHS er en ideell og faglig medlems-organisasjon med formål er å styrke opplæringen i mat og helse i grunnskolen og studiefaget i høyere utdanning og forskning."

Lesson study@Norway
"Velkommen til en gruppe om og for Lesson Study i Norge! Det er etter hvert blitt mange som arbeider med skoleutvikling gjennom Lesson Study, men vi savner en delingsarena. Dette er en slik mulighet, og vi håper at mange vil bruke den etter hvert. Inviter inn de du vet om og bli med på å skape et forum for utveksling og utvikling!"

Undervisningsopplegg for vgs, helse- og oppvekstfag
"I denne gruppa kan vi som jobber på videregående skole, primært helse- og oppvekst, kunne hjelpe hverandre med ulike undervisningsopplegg. Og ellers alt annet vi ønsker å tipse hverandre om, eller om det er noe vi lurer på!"

Lærerportalen
Denne gruppa er primært laget for grunnskolelærere og lærerstudenter som har bruker på Lærerportalen.no. Har du ikke bruker på Lærerportalen, kan du enkelt få det gratis her: https://laererportalen.no/?signup=true 

Den gode barndom
"Dette er en gruppe for deg som vil gjøre en god overgang fra barnehage til skole. Du tenker at lek er den beste måten å legge til rette for at små barn kan lære og mestre. Du synes "læringstrykk" er et malplassert begrep når barnehagebarn skal bli elever. Du vil verne om barnets rett til å være barn på barns premisser, også etter skolestart.

På denne gruppa ønsker vi å forene lærere i skolen, lærere i barnehagen og foreldre, besteforeldre og andre som er opptatt av den gode barndom. La oss sammen, og med respekt for barnet og oss selv, kjempe for den barndommen vi tror på, og som vi mener alle barn bør få ta del i."

SNL Skole
"Velkommen til SNL Skole, en gruppe for deg som er lærer og er interessert i hvordan Store norske leksikon kan brukes i undervisningen. Her får du tips om gode SNL-artikler og temasider som er relevante i skolen.

Her kan du fortelle om gode og mindre gode erfaringer med SNL i skolen. Savner du artikler eller temasider? Er det artikler du gjerne skulle brukt i undervisning, men som er for vanskelige? Lurer du på noe om vår juksesikre eksamensversjon? Gi oss et hint her, så skal vi prøve å fikse det!"

Escape room for klasserommet
Her finner du tips og ideer til å gjennmføre Escape Room i klasserommet.

Idegruppe for SFO
"Denne gruppa er for deg som jobber i SFO/AKS. Av og til er det kjekt å kunne slå opp et sted etter gode ideer som man kan gjøre på SFO/AKS. Har du en eller flere gode ideer, er du velkommen til å dele med andre, i denne gruppen."

Skolevegring - foresatte og fagpersoner
"Møtested hvor fagpersoner og foreldre til barn med skolevegring kan møtes likestilt og drøfte tips og erfaringer på tvers."

19 kommentarer:

 1. Fransklærere i Norge:
  https://www.facebook.com/groups/141063972770565/?fref=ts

  SvarSlett
 2. Takk for tips - har den lagt den til på lista.

  Martin

  SvarSlett
 3. Jeg savner Femoverfire
  Og
  Spireserien på lista de, Martin. På forhånd takk. Gro

  SvarSlett
 4. Jeg savner Femoverfire
  Og
  Spireserien på lista de, Martin. På forhånd takk. Gro

  SvarSlett
 5. Fem over fire og Spireserien er ikke grupper. Men begge representert på blogglista eller lista over pedagogiske nettsteder.

  SvarSlett
 6. Historielærere: https://www.facebook.com/groups/799913863460063/

  SvarSlett
 7. Takk for tips - nå har jeg lagt den til på lista.

  SvarSlett
 8. Jeg foreslår Språklärarnas riksförbund, en svensk Facebook-gruppe for språklærere. "Här diskuterar vi språk, språkundervisning, fortbildning, vi ger varandra undervisningstips diskuterar språkpedagogik, och pratar om det som gör språkundervisningen intressant."

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tips - har lagt den til på lista :-)

   Slett
 9. Hei Martin! Vil gjerne tipse om "Undervisning om internasjonale forhold :) https://www.facebook.com/groups/1227758180589778/?fref=ts

  SvarSlett
  Svar
  1. Tusen takk for tipset! Bra at du minna meg på gruppa. Jeg er medlem fra før og har funnet flere gode linker der + har lagt ut linker der selv. M

   Slett
 10. Faglærere i grunnskole for voksne :)

  SvarSlett
 11. 3 grupper for IT-faget i VGS:

  IT1 og IT2 for VGS:
  Dette er en uavhengig gruppe for lærere som underviser, eller er interessert i IT1 og IT2 på vgs. Her deler vi erfaringer, synspunkter, ressurser og annen relevant informasjon.


  Informasjonsteknologi 1 - IT 1:
  Gruppe for lærere i programfaget IT 1.
  Driftet av Gyldendal Undervisning og Dataservice as

  Informasjonsteknologi 2 - IT 2:
  Gruppe for lærere i programfaget IT-2.
  Driftet av Gyldendal Undervisning og Dataservice.net

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tips! Jeg har lagt dem til på lista :)

   Slett
 12. En forsker fra Færøerne producerer et podcast om skoleledelse, barnehageledelse og specialpedagogisk ledelse med tilhørende facebookgruppe. Der interviewes mange forskere fra de nordiske lande. https://www.facebook.com/groups/166339847079023/

  SvarSlett
 13. "Norsk som andrespråk" er ei gruppe for lærarar som arbeider med dette.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for tips, men den er allerede med på lista :)

   Slett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.