Pedagogiske nettstederLeter du etter gode digitale verktøy både for lærere og elever? Nettstedet Educational Technology har samlet det meste av det beste i 27 kategorier. Anbefales! 

Under finner du en liste over gode pedagogiske nettsteder:www.edutopia.org sin visjon er en ny verden av læring. En verden der elever og foreldre, lærere og administratorer, politikere og alle involverte har kompetanse til å endre utdanningen til det  bedre. En verden hvor skoler underviser i prosjektbasert læring, sosial -emosjonell læring og alle har tilgang til ny teknologi. En verden hvor innovasjon er regelen, ikke unntaket. En verden der  elevene får livslang læring og bidrar positivt til utviklingen av det 21. århundret, gjennom tre fundamentale ferdigheter:
 • Hvordan finne informasjon
 • Hvordan vurdere kvaliteten på informasjonen
 • Hvordan kreativt og effektivt bruke informasjonen til å oppnå et mål
Målet med Edudemic er å koble lærere, administratorer, studenter og omtrent alle andre med den beste teknologien på planeten. Edumedic ble startet i april 2010 av Jeff Dunn. Siden har Edudemic vokst til å bli en av de ledende "Education Technology" sidene på nettet. Med mer enn en million besøkende per måned, er det blitt et levende forum for diskusjon, oppdagelse og kunnskap. 
Visjonen til www.teachthought.com er å være en moderne opplysningstjeneste - som resulterer i sunne og friske miljøer - og som er gjensidig avhengige av alle som deltar.

Hemmeligheten er å endre hvordan folk tenker om læring. Mulighetene er mer tilgjenglige enn noensinne til å konstruere nye læringsmetoder som er personlige, selvstyrte, sosiale og konkrete. Dette krever nye verktøy og modeller, men enda viktigere er det et paradigmeskifte i hvordan folk tenker på læringsprosessen - ikke bare lærere. I det 21. århundre er vi alle lærere.
moava.org finner du undervisningsopplegg og lenker til det aller meste. Du kan navigere etter nivå/trinn eller fag, eller du kan velge lærer eller foresattDe mener at læringsarbeidet er skolens viktigste oppgave og at gode dataverktøy kan frigjøre tid for lærere og administrasjon slik at de kan bruke mer av sin tid på møtet med elevene.


www.humaneeducation.org/ spør: Hva om vi alle har lidenskap og ferdigheter til å løse de mest presserende utfordringene i vår tid, og gjennom våre daglige valg, arbeid og handlinger tar valg som gjør mest godt og minst skade for oss selv, andre mennesker, dyr og jorden?

Ny teknologi revolusjonerer vår verden av utdanning - erstatter kjente klasseromsverktøy og endrer måten vi lærer på. MindShift utforsker fremtidens læring i alle dens dimensjoner - dekker kulturelle og teknologiske trender, banebrytende forskning, utdanningspolitikk og mye mer.

Sciencedump er espresso for hjernen. Deres intensjon er å hente tilbake det morsomme, det kunstneriske og det lidenskapelige i vitenskapen.

How Products Are Made forklarer produksjonen av et bredt spekter av produkter; fra daglige husholdningsartikler til komplisert elektronisk utstyr og tunge maskiner. Nettstedet gir trinnvise beskrivelser av produksjonsprosessen (supplert med illustrasjoner og diagrammer) Hvert produkt har også relatert informasjon, for eksempel bakgrunnen, hvordan tingen fungerer, hvem som oppfant produktet, råvarer som ble brukt, biprodukter som genereres, mulige fremtidige utvikling, kvalitetskontroll prosedyrer, etc. Mye moro på ett sted!


Hensikten med Free Technology For Teachers er å dele informasjon om gratis ressurser som lærerne kan bruke i klasserommet. I 2008 ble Free Technology For Teachers tildelt RSS for Award for "Best Resource Sharing Blog." Her finner du en mengde gode digitale verktøy og tips!


Code.org er en non-profitstiftelse dedikert til styrke programmering i utdanningen. Målene er:
 • Spreading the word that there is a worldwide shortage of computer programmers, and that it's much easier to learn to program than you think.
 • Building an authoritative database of all programming schools, whether they are online courses, brick+mortar schools or summer camps.
Visjonen er at hver elev i hver skole får mulighet til å lære hvordan du koder. At informatikk og programmering bør være en del av læreplanen i utdanningen, sammen med andre vitenskaper som teknologi, ingeniørfag, matematikk, biologi, fysikk, kjemi og algebra.Her er noen veldig gode sider med videosnutter om en hel del forskjellige emner: TED-edVsauce, Numberphile, MinutePsysics, Khan AcademyKids Discover - og en side med 48 alternativer til YouTube. WeAreTeachers gir inspirasjon til undervisningen og har masse faglig utviklingsressurser for lærere. Visjonen er å fremme innovasjon i utdanningen gjennom samarbeid og bruk av de mest effektive klasseromsressursene.

EdReach utgjør en plattform for lidenskapelige, frittalende innovatører - med mål om å få deres stemmer hørt. EdReach fokuserer på nyskaping innen utdanning, gjennom kritiske pedagogisk nyheter og kritikk av aktuelle utdanningsspørsmål.

Coursera er et sosialt entreprenørselskap som samarbeider med de beste universitetene i verden. Visjonen er å tilby kurs og utdanning på nettet. Tilbudet er tilgjengelig for alle og det er gratis! Coursera ser for seg en fremtid hvor de beste universitetene utdanner ikke bare tusenvis av studenter, men millioner over hele verden.


I over ti år har TeAchnology levert gratis og brukervennlige ressurser for lærere som jobber aktivt med å  forbedre undervisningen. Her finner du 1000vis av fritt tilgjengelige online-ressurser.

Delogbruk.no er er et nettverk for lærere, pedagoger, forskere, byråkrater, bibliotekarer og andre med interesse for klasseledelse, vurdering, sosiale medier, IKT og skole. 
Gooru er en non-profit organisasjon som jobber for menneskets rett til utdanning. Det er et pedagogisk nettverktøy som effektiviserer forberedelsen til timen. Gooru er en gratis søkemotor for læring. Den er lett å navigere i og du finner raskt fram til det du leter etter. Gooru gir deg også muligheten til å lage egne samlinger av undervisningsopplegg du finner på nett. 
Et annet godt opplegg er svenske lektion.se. Det er Sveriges største nettsted for lærere. 


Engelske TESconnect er også et godt sted å finne fram til gode undervisningsopplegg.
Bloggen E is for EXPLORE er en super ressurs for lærere og foreldre. De utvikler egne læringsaktiviteter, samler ting fra nettet og samler gode ideer fra andre kilder. Det er lett å finne fram på siden og alt er ordnet tematisk.

The Teacher Tool Kit er et fantastisk nettsted  med gode tips og råd og verktøy du kan bruke i undervisningen. Alt er tematisk ordnet og det er lett å finne fram.The Educator's Room fokuserer på å forbedre utdanning og undervisning ved å erkjenne at lærererne i klasserommet er de virkelige ekspertene.
Haugalandsløftet: 10 kommuner på Haugalandet samarbeider om Haugalandsløftet. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt rettet mot skole, barnehage og PPT. Prosjektperioden varer frem til sommeren 2017. Første underveisevaluering er planlagt høsten 2014.


Nasjonal Digital LæringsarenaFylkeskommunene har fått ansvar for å holde elever i videregående opplæring med gratis læremidler. Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig.
Lær kidsa koding er et verdinettverk for alle i Norge som ønsker å lære barn IT, å veilede alle som gjennom oss vil lære barn og ungdom IT, og å tilby kurs for dem som vil kurse barna. Oppgaver sortert etter vanskelighetsgrad finner du her.


Norsk Pedagogisk Dataforening er en frivillig organisasjon for alle som vil ha bedre læring med IKT.

Iktipraksis.no er Senter for IKT i utdanningen sin nettside for deling av digital pedagogisk praksis. De skal gi barnehagelærere, grunnskolelærere og andre pedagoger tips til IKT-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT.
Khan Academy Norge er en frivillig organisasjon og har som mål å gi en gratis utdannelse. Dette er testsiden for den norske versjonen av Khan Academy.
Bedre Skole er et fagligpedagogisk tidsskrift for lærere. Alle medlemmer i Utdanningsforbundet kan logge seg inn på Min side og velge Bedre Skole, Yrke eller Første steg som gratisabonnement. Her kan du også bestille Spesialpedagogikk til redusert pris.

NRK Skole er en nettside som legger ut innhold til bruk i undervisningen for lærere i grunnskolen og videregående. Innholdet er videoklipp, tidslinjer og tankesprederforedrag. De har som mål å tilrettelegge innholdet etter kompetansemål. I løpet av året skal de være over på ny nettside. 

Mennesket.net er en fagside (historie, samfunnsfag, noe sosiologi) hovedsaklig rettet mot videregående, men kan også brukes av spesielt interesserte og lærere som ønsker bedre oversikt. Siden er også en god kilde for lærere på ungdomstrinnet. Siden finnes også på facebook.
Mitt klasserom er en ressursblogg hvor du finner verktøy, tips og ideer som du får bruk for i egen undervisning, for å hjelpe barna dine med skolearbeidet, eller andre aktiviteter. Samlingen er i sin spede begynnelse, men det ligger allerede gode ting tilgjengelig. Bloggen har også en egen facebook-side.
Rapportgenerator for naturfag og biologi er et glimrende verktøy for alle naturfaglærere! Du finner den på sidene til NDLA.
Smartskole.no er det over 2700 undervisningsopplegg fra barnehage til vgs. Du kan søke etter fag og hovedområder hentet fra både «Kunnskapsløftet» og «Rammeplan for barnehagen». Du kan også søke på stikkord, læreres navn, ukens tips m.m.

På engelske Sparklebox finner du 1000-vis av ferdige plakater og læringsressurser for alle fag. Alt er gratis og du trenger ikke å være medlem for å laste ned.
Matematikksenteret har som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. På sidene til Matematikksenteret ligger det forslag til oppgaver som kan benyttes i forhold til de ulike kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn. Hvert enkelt mål og trinn kan velges. Dette er en fantastisk ressurs som er til stor hjelp for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen!
Education finner du over 15 000 læringsressurser som du kan laste ned og printe. Alt er gratis, men du må være medlem for å kunne laste ned og skrive ut.
Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Den har ca. 1900 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertema.
Den inneholder bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk og en rekke minoritetsspråk.

NAFO har, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utarbeidet en nettressurs om nasjonale minoriteter. Her finner du opplegg for barnehage og for barnetrinnet og mellomtrinnet i skolen. Oppleggene inneholder ressurser for barnehagelæreren og læreren sammen med forslag til ulike aktiviteter og oppgaver om hver av de fem nasjonale minoritetene. Oppleggene er delt inn i flere deler og kan brukes i sin helhet eller hver del for seg. Du finner oppleggene på nettstedet minstemme.no med en overskrift for hver av minoritetene. Se oppleggene her.
Nettsidene til Sandefjordskolen er ment som verktøy i læringsarbeidet i Sandefjordskolen, men alle andre er selvsagt også hjertelig velkommen til å bruke portalen. Her er ingen tilgangskoder på annet enn det vi har lisensiert fra tredjepart. Her finner du en mengde linker til gode læringsressurser! 
ABC Teach har bøtter og spann med læringsressurser klare for utskrift. Du finner også endel opplegg for SMART-tavler. Alt du finner på siden er gratis - og krever hverken pålogging eller medlemskap. 
"Collective Evolution believe in creating change by thinking outside the box. We aim to challenge the current status quo by shaking up how we currently think about the world. We encourage and inspire each other to take action with the goal of bringing to life a bright future for us all."
"Vi på Kod-Knäckarna hjälper dig att hitta rätt! Vi har utvecklat arbetsmaterial som passar föräldrar och lärare, i förskola och skola. I samarbete med framstående läsforskare och praktiker har vi tagit fram cd-material, dvd-filmer och broschyrer, som bland annat innehåller övningar att göra tillsammans med barnet. Liknande material har tidigare saknats och efterlysts av både föräldrar och lärare."

"Skolvärlden.se kompletterar månadsmagasinet med senaste nytt inom skolans värld, utbildningspolitik och skolforskning. Här varvar vi nyhetsartiklar med webb-tv-inslag och du kan även läsa flera av våra tidningsartiklar online."

"Skolporten.se sitt mål är att underlätta din vardag och svara mot de önskemål och behov som du har i din profession oavsett om du är pedagog, rektor eller skolchef. Genom att använda Skolportens olika kanaler försäkrar du dig om att du får tillgång till dagsfärska skolnyheter, viktig kompetensutveckling och aktuella forskningsresultat."

"Brilliant or Insane is a blog published by education author and international presenter, Mark Barnes, featuring intelligent, insightful, brilliant and insane contributors from all around the world. We've got new content daily." 
"Reading Rockets is a national multimedia literacy initiative offering information and resources on how young kids learn to read, why so many struggle, and how caring adults can help."

"Crash Course: Tons of awesome courses in one awesome channel: John Green teaches you World History 2; Hank Green teaches you Anatomy & Physiology; Phil Plait teaches you Astronomy; Craig Benzine teaches you U.S. Government and Politics." Du finner flere gode YouTube-kanaler her.
Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder, og arbeider i samsvar med med de lover og regler som gjelder for "The International Association of Logopedics and Phoniatrics" (IALP).

Etter dette skal lagets medlemmer, gjennom undervisning og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.
"EdCircuit combines the news and information you want with the opinions you crave. We aren’t just going to provide stale education happenings in the same boring formats. EdCircuit will give you the power of video, voice and platform to experience the conversations powering the new narrative in education! We are a collection of thought leaders in education business, practice, policy and innovation. Donna Krache is no stranger to education news and the digital landscape. As our Executive Producer and Managing Editor Krache brings together the voices you’ve heard of and those you need to. Our mission to include all voices stands and we encourage your participation!"

ESL-Kids.com - ESL stuff for teaching kids including flashcards, worksheets, classroom games and children's song lyrics. A great resource for teachers of ESL kids.

Learning Lab Radio: Jasper Fox Sr. Teaches Science at Copper Beech Middle School in the Lakeland CSD. Currently in his twelfth year of teaching, he has developed a very successful classroom model focusing on student engagement which includes many transformative uses of technology. Jasper Sr. has presented at prestigious events such as the National Forum For Middle Level Reform Annual Conference in Washington D.C. His talks focus on innovative techniques and fostering the growth mindset.
Connected Principals: This blog is the shared thoughts of school administrators that want to share best practices in education. All of the authors have different experiences in education but all have the same goal; what is best for students.
Worksheets for teachers and homeschoolers. Over 2000 free worksheets and growing!


The Assessment Reform Group was a voluntary group of researchers brought together as the Policy Task Group on Assessment by the British Educational Research Association (BERA) in 1989. In 1996, when BERA ceased to support policy task groups, the Group adopted the name ARG and its meetings were funded by the Nuffield Foundation. The ARG was dissolved in 2010.Alberta Assessment Consortium is
 • a not-for-profit registered society, funded by membership
 • a recognized education partner in the province of Alberta
 • an independent voice, able to provide an informed response to questions/issues that impact student learning

God kanadisk nettressurs som handler om Vurdering for læring!

Cult of Pedagogy is an online magazine for anyone who teaches anything - that means high school geometry teachers, elementary school special ed teachers, golf instructors, homeschoolers, corporate trainers, English tutors, preschool teachers, medical school instructors. Teaching is an art, a craft, and a science, and perfecting it is an ongoing, endless process. There are hundreds of ways to study and practice it, and this is what I obsess about here.

Se også: The Cult of Pedagogy Yellow Pages: an index of active websites for teachers.
eduCanon: a free, web-based platform that allows you to build formative assessments right on top of any YouTube or Vimeo video. Once you sign up for an account, which takes about 60 seconds, you are given access to a lesson builder, where you select a YouTube video, then create your own multiple-choice questions to go along with it. You can build your own library of video-based lessons, and even maximize higher-level thinking by asking students to create their own eduCanon lessons.Mindset Works' mission is to enable a world in which people seek and are fulfilled by ongoing learning and growth. The Company translates lessons from leading universities into programs that schools can use to increase student motivation and learning.
Common Sense Education welcomes you to Graphite, a platform we created to make it easier for educators to find the best apps, games, and websites for the classroom.

TeachHub: K-12 news, lessons & shared resources by teachers, for teachers.
Av lærere for lærere - her finner du mye god inspirasjon!
Kittys oppgaver er en gullgruve for alle lærere! Her finner du det aller meste og hvis du ikke har vært innom siden, er det jammen på tide!
Ditch That Textbook is all about teaching with less reliance on the textbook with an emphasis on using technology and creative teaching ideas.

MiddleWeb is all about middle school & the middle grades - with a sharp focus on teaching and learning in grades 4-8.

Since 1996, we’ve been providing resources for teachers, school leaders, parents and others interested in the success of young adolescents. In June of 2012, we launched a new version of our website around five streams of original content.


Kreativ Undervisning sikter på å lage et sted hvor lærere i alle klassetrinn kan komme å få inspirasjon eller tips til en bedre undervisning. Hvem som helst står åpen til å dele innhold med andre, om det er smarte leker, teknikker, pedagogiske metoder eller måter å legge til rette for undervisning.
Kildekompasset er et nettsted for kildekritikk, akademisk skriving og referansehåndtering redigert av bibliotekene ved Universitetene i Agder og Stavanger og Høgskolen i Telemark.
Skolenes landsforbund (Norwegian Union of School Employees) organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren, herunder trafikkskolelærere.

Skolenes landsforbund er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune. Skolenes landsforbund ble stiftet i 1982. Før det var vi organisert som en landsforening under Norsk Tjenestemannslag (NTL).
Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening. Over 160 000 medlemmer fra hele utdanningsfeltet.
Deling.ndla.no er ei teneste der du enkelt kan finne nyttige og relevante ressursar til eiga undervisning: undervisningsopplegg, filer, lenkjer, artiklar, interaktive oppgåver og videoar. Dette er ressursar som andre lærarar har delt. Dei kan brukast i vidaregåande opplæring og i grunnskulen.


Classtools.net - Create free educational games, quizzes, activities and diagrams in seconds! Host them on your own blog, website or intranet! No signup, no passwords, no charge!

De yngste elevene har en iboende nysgjerrighet til alt levende rundt seg. Med Spire-serien utfordrer vi små forskerspirer, ved å kombinere fagkunnskap med enkle forskeraktiviteter. Arbeidsheftene gir en variert tilnærming til hovedområdene innenfor naturfag. Elevene må lese, diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, tegne og skrive.
Education World®, is the largest free, independent resource on the Web for educators.


Skoldatateket är en verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik. Skoldatateket i Halmstad vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd och inriktar sig särskilt mot språk-, läs- och skrivutveckling. Det går även bra att vända sig till skoldatateket med andra frågor som rör IT och särskilt stöd.Här på hemsidan finns information om användbara verktyg, vilka tjänster skoldatateket erbjuder m.m. Ge oss gärna förslag på ytterligare innehåll, om du tycker att något saknas!

Primary Resources: Free lesson plans, activity ideas and resources for primary teachers.
The School in the Cloud platform helps students prepare for the future by using Self-Organised Learning Environments (SOLE). We spark students’ imagination and creativity by asking Big Questions or connecting them with a global team of volunteer mediators known as Grannies. Learning happens spontaneously in these purposefully chaotic environments.


Talks With Teachers: Brian Sztabnik wants to inspire and empower teachers. He is a podcaster, Edutopia blogger and facilitator, and College Board advisor.


Free tools for teaching - printable worksheets, classroom printables and on-line worksheet templates with images from Tools for Educators. Use these free worksheets to print, game makers, and programs for teachers to make and print teaching resources with pictures or classroom materials for kids. They are simple, but beautiful, versatile and powerful. I hope your students (and you) enjoy the resources.
Gratisskole.dk har mye undervisningsmateriell i PDF-format. Gratis!Ordtrener hjelper deg med å trene på de vanskelige ordene. Her får du 6 spørreleker (quiz) med bilder og lyder som hjelper deg til å skrive ordene riktig. Du kan også laste ned skriveark for å trene mer.DLTK Teach - free, printable educatoinal activities for pre-school, kindergarten and grade school children.Busy Teacher - Browse our database of 15,479 worksheets created by other busy teachers like you.Communities for Learning is undertaking 2 key research initiatives:

1) Investigating the role of MPPR in promoting professional and school improvement
2) Examining the use of learner-centered practices to improve student outcomes

Educational Technology - Curating the best EdTech content out there!TeacherCast is a growing dynamic Educational Media Network offering great opportunities for educators, app developers and businesses to work together to improve the quality of education for our students.

I aktivitetsbanken finner du mange forslag til øvelser, treningsøkter og treningsperioder for en rekke forskjellige idretter. I tillegg til treningsforslag for de spesifikke idrettene har vi også mange generelle øvelser som passer uavhengig av idrett. Her finner du mange aktiviteter sortert etter blant annet alder og vansklighetsgrad.

Nysgjerrigper: En nysgjerrigper er en som tør å stille spørsmål, og som vil ha svar på det hun eller han lurer på. Norges forskningsråd startet tiltaket Nysgjerrigper i 1990. Nysgjerrigper er for elever og lærere i barneskolen, og viser barn og unge at forskning er gøy. Nysgjerrigper vil at alle skal ta vare på sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi!
naturfag.no er Naturfagsenterets nettsted for lærerer. Her finner du læringsressurser, undervisningsmetoder og mye mer.
Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.
Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Welcome to Classroom20.com, the social network for those interested in Web 2.0, Social Media, and Participative Technologies in the classroom. We encourage you to sign up to participate in the great discussions here, to receive event notifications, and to find and connect with colleagues. We have over 80,000 members from 200 countries!

Lærerportalen er en nasjonal delings­plattform for lærere. Søk i katalogen og lag et under­visnings­opplegg i løpet av få minutter. Dette skal bli Norges beste arena for deling mellom lærere. På Lærer­portalen vil man kunne dele og bruke digitalt under­visnings­materiell, for bruk i under­visning på skolen.
Handwriting PracticeFantastisk nettsted med generatorer for alle typer håndskrift. Her kan du lage arbeidsark med stavskrift, løkkeskrift og mye mer. Enkelt og gratis!
edWeb.net is a highly-acclaimed professional social and learning network that has become a vibrant online community for exceptional educators, decision-makers, and influencers who are on the leading edge of innovation in education.
Simple Hello Song: Fantastisk side til engelsk for barnetrinnet. Her har du videoer tilpasset 1 til 4 trinn. Videoene på nettsiden har oppgaver som kan gjøres til videoen og sangteksten. Her kan elevene få sangteksten og streke under ord de forstår og ikke forstår.
Innovate My School: Supplying education-professionals worldwide with the latest in teaching and learning.

The mission of EdTech Digest is to tell the story of 21st-century education transformation. By sharing cool tools, fascinating interviews, relevant trends and voices from the field, we hope to inspire learners and leaders everywhere, to get workable technology solutions for education widely known about and well thought of, to reshape the education culture and to create a new and better future for students.
EdCamp Foundation: What makes Edcamp an unconference? Unlike traditional conferences which have schedules set months in advance by the people running the conference, Edcamp has an agenda that’s created by the participants at the start of the event. Instead of one person standing in front of the room talking for an hour, people are encouraged to have discussions and hands-on sessions. Sponsors don’t have their own special sessions or tables, all of the space and time are reserved for the things the people there want to talk about. People could pay hundreds of dollars to attend another conference, or they could go to Edcamp for free.
Share My Lesson pledges that our members can download and share user-generated resources free of charge forever.

We are committed to protecting the privacy of our members' personal data and promise never to sell or share it with any third party.

Content uploaded by a user always remains the property of that user.

BiologyGuide: Welcome to our revision website designed for A-Level Biology and Human Biology students!

Sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem børn. Forældrefiduser samler på fiduser, der gør det nemt at tage ansvar for klassens sammenhold.

En forældrefidus er en nem, smart og praktisk måde at være noget for sit barn og barnets klasse. Det bliver både lettere og sjovere at arrangere og deltage i klassens sociale liv og samarbejde på tværs. I lærer hinanden at kende og børnene bliver de helt store vindere.#Lärlabbet startar i Kunskapskanalen och på ur.se under hösten 2015.

I Nära dialog med yrkesverksamma lärare och skolledare har Lärlabbet som mål att bli den främsta dialogpartnern om skola och lärande.

Vi vill visa på möjligheter till ständig yrkesutveckling hos lärare och skolledare. Programmet ska ha ett tydligt fokus på kompetensutveckling och kollegialt lärande.

I Lärlabbet får pedagoger och skolledare fördjupning, dialog och diskussion kring aktuella ämnen och teman inom skolvärlden; forskning och beprövad erfarenhet.

Brainrush: Adaptive Learning Games - That anyone can create, share, and play.
PedSmia er et ideelt AS og FoU- miljø for utviklingsorienterte pedagoger, ledet av lektor og gründer Øystein Imsen. Fram til mai 2015 var PedSmia et lærerkollektiv og konsulentfirma som ledet ulike skoleutviklingsprosjekter, blant annet KODU- cup, en konkurranse i programmering og spilldesign. I dag er PedSmias drift lagt inn under Digitalpedagogene, og lærerkollektivet er smeltet sammen med lærernettverket til Lær Kidsa Koding.Teacher Reboot Camp: Shelly Sanchez Terrell is a teacher trainer, elearning specialist, and the author of The 30 Goals Challenge for Teachers: Small Steps to Transform Your Teaching and Learning to Go: Lesson Ideas for Teaching with Mobile Devices, Cell Phones and BYOT.
Worlds of Learning: Laura Fleming has been an educator in the state of New Jersey for 17 years. She has been both a classroom teacher and media specialist in grades K-8 and currently as a Library Media Specialist for grades 9-12. Laura is a strong advocate of using New Media and Vanguard Techniques for Interactive and Transmedia (multi-platform) Storytelling. She has played a prominent role in education as a writer and speaker and has served as an educational consultant on next-generation teaching methods and tools. Laura has also consulted on Transmedia properties, working with producers to help maximize the value of their creations and toolsets for teachers and students. She is also the author of the best-selling Worlds of Learning: Best Practices for Establishing a Makerspace for Your School (Corwin, 2015).
A community of teachers learning through sharing our classroom practice. Join in at http://Pedagoo.org or through our weekly hashtag: #PedagooFridayInspiringEducators: "a podcast dedicated to sharing stories of inspiring educators of all walks of life. I started this project to provide a voice to the many dedicated educators. Day in and day out, they go passionately about helping their students fulfill their dreams and goals. Many of these educators receive little recognition, but their labor of love is ultimately manifested in the success and happiness of their students. They’re in the shadows, often unrecognized, and they are the true unsung heroes."
Digitalpedagogene har lang erfaring med skoleutvikling og kursing innen mange fagområder og metoder. Vi deltar i relevante nettverk og eventer. Utviklingsorienterte pedagoger skal føle seg hjemme hos oss, men vi vektlegger også lærernes trygghet og mestringsfølelse.Velkommen til SmART oppvekst
Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra hos seg selv og andre?

Language is a virus er et spennende nettsted for alle som liker å skrive! Her finner du en mengde skriveoppgaver og generatorer av ulike slag. Vel verdt et besøk både for norsk- og engelsklærere!In eduScrum learning is the key element: effectively and efficient learning, learning to cooperate better, learning to get to know themselves better, learning to be co-creative. Because of that eduScrum owns an extra ceremony: creating teams on the basis of additional qualities. Own and extra instruments have also been developed. These instruments challenge and appeal to young people. With that eduScrum puts a powerful pedagogic layer under Scrum.
Mattemestern finner du lenker til oppgaver, spill og trening!GoStudyIt - Take the classroom anywhere you go - mye bra her!
Artfonica creates and develops useful and high-quality mobile applications in such categories as Education, Lifestyle and Reference.
Velkommen til dubestemmer.no! Her finner du filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver om personvern og digital dømmekraft.
AltSchool har ikke lekser, pensum eller lærerplan og klassene er aldersblandede: AltSchool is a collaborative community of micro-schools that uses outstanding teachers, deep research, and innovative tools to offer a personalized, whole child learning experience for the next generation.
Mange morsomme ting å lage finner du hos InstructablesSharing DIY goodness from and across the web. Maker Ed is a non-profit dedicated to inspiring young people to learn through making.
Specialpedagogen vill bidra till en mer inkluderande skola. Min sida har som syfte att bidra till diskussionen om skolutveckling.


Utdanningsforskning presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren.

Målet er at det skal bli lettere å finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag og nettstedet skal løfte fram forskning som styrker kvaliteten i barnehagen, skolen og den høyere utdanningen.

Ednexio: Our vision is to eliminate the fear, frustration, and time commitment it takes to find and present quality lessons integrated with technology and based on the Common Core. Our lessons combine best teaching practices easily with technology and give teachers the freedom to customize and personalize lessons for each student. Our classroom management tools allow teachers to effectively communicate with their students and to continually track relevant data to ensure student success. Our professional development features help teachers gain the confidence and skills they need to succeed.

Husfred.no: Dataspill og pengespill er en kilde til bekymring og krangling for mange. Hvordan bli enige om spilleregler som skaper husfred? Her finner dere verktøyene dere trenger for å snakke om spill både i klasserommet, på foreldremøter og ved kjøkkenbordet hjemme.Social Creatives provides inspiration, tools and resources to help individuals “master the art of change.”

We develop ebooks, toolkits, websites and workshops that teach changemaking, entrepreneurship and social innovation. We use this website to highlight the many different ways others have applied those skills – to create new possibilities and make a difference.

Their projects can inspire as well as teach us how to thrive in the 21st century world.

In short, SOCIAL Creatives™ is the change agent’s laboratory – to learn, to discover and to create.

SOCIAL Creatives™ is an initiative of Global Youth Fund, a registered charity based in Vancouver, Canada. We are also a partner and a fiscal sponsee of Creative Visions Foundation in California.


Kunnskapsfilm.no består av kunnskapsfilmer for elever, lærere og alle som har lyst til å lære mer.Minfagplan.no er et web-basert planleggingsverktøy som gjør det mulig for skolen å jobbe systematisk og effektivt med planlegging på alle nivå.

Planleggingsverktøyet er først og fremst utviklet for å støtte lærerne, men har en rekke fordeler for hele skolen. Planleggingsverktøyet inkluderer alle pedagogiske planer fra Udirs kompetansemål, lokale planer, årsplaner, læringsplaner, og tilpassede planer for hver enkelt elev. Her kan alle lærere sitte og planlegge samtidig.

Her kan også ledelsen ved skolen til enhver tid enkelt få innblikk i planleggingen på hvert trinn og se hvilke mål som til enhver tid er knyttet til Udirs kompetansemål.
Welcome to researchED, the online home for anyone interested in educational research, what it means, and how it can - or can't - make a difference in the classroom.
Open Culture - The best free cultural & educational media on the web!


Open Culture editor Dan Colman scours the web for the best educational media. He finds the free courses and audio books you need, the language lessons & movies you want, and plenty of enlightenment in between.

Open Culture brings together high-quality cultural & educational media for the worldwide lifelong learning community. Web 2.0 has given us great amounts of intelligent audio and video. It’s all free. It’s all enriching. But it’s also scattered across the web, and not easy to find. Our whole mission is to centralize this content, curate it, and give you access to this high quality content whenever and wherever you want it.
Matematikk.org er et nettsted for matematikk og er et samarbeidsprosjekt mellom HiOA, UiTø, NTNU, UiA, UiB, UiO og NSMO. Her finner du digitale opplegg for hele skoleløpet:

"Vårt mål er å bidra til at stadig flere skal få en opplevelse av at matematikk er et spennende og nyttig fag. Vi jobber daglig med å være førstevalget på Internett innen matematikkformidling ved å være:
 • Inspirasjonssenter for matematikklærere
 • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
 • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
 • Nettsted fylt av levende matematikk for alle

Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis!"


Global Skole er en digital samling undervisningsressurser på globale utviklingsspørsmål for grunnskolen og videregående skole. Undervisningsressursene er tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen.
"Velkommen til Norgeshistorie.no, ein ny og unik portal om norsk historie og forhistorie. Her vil du finna eit vell av kunnskap, frå sakkyndige fagfolk. Alt er lagt i moderne digital innpakking og alt er fritt tilgjengeleg."
"EduTechLab er resultatet af en tanke, jeg havde tumlet med i nogle år. Udgangspunktet er baseret på mine erfaringer fra mange forskellige typer af undervisning, samtaler med kollegaer på tværs af undervisningssektoren og en generel interesse for international forskning i formidling og læring."
Pindex er et slags pinterest for utdanning: Pindex is a pinboard for learning. Collect and discover the best material. Her finner du linker og filmer innenfor de fleste sjangre og fag.
EducatorLABS are one of the many collaborative groups who are working tirelessly to produce caches of freebies and other information to help educators with their work. They offer lesson plans, a very diverse Resource Bank to explore, and so much more.The Global Digital Citizen Foundation helps teachers develop values in their students, and these values guide them towards a vision of creating a better world for themselves and for others.Compassionate, innovative, inspirational, and fun - that pretty much sums us up!Find the right educational tools for your needs on edshelf. A socially-curated discovery engine of websites, mobile apps, desktop programs, and electronic products for teaching and learning.

God skole - når trygghet og godt læringsmiljø kommer først: 
God Skole har til formål å styrke skolen, slik at den kan bli et godt sted å være for alle voksne og barn som har skolen som sin daglige arbeidsplass. Nettsidene omtaler og løfter frem mange tema og områder, som den enkelte skole kan ta med seg i sitt utviklingsarbeid for å bygge en god skol for alle.


Nettstedet Hva kan jeg bli med realfag er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som prosjektansvarlig, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) som fagansvarlig for naturfag og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) som faglig ansvarlige for matematikk. Formålet er at ungdom skal motiveres til innsats i realfagstimene ved at de forstår at det er bruk for realfag i yrkeslivet.

123 kommentarer:

 1. Hei, skulle så gjerne laget noen ark med stavskrift, men letet litt på E i for explore fant ikke noe? Vet du hvor jeg kan finne? På forhånd takk :) Mvh Sirèn

  SvarSlett
 2. Anbefaler bloggen Undervisningsmetoder, der du blant annet finner dette gode tipset: På worksheetsworks.com kan du lage arbeidsark med stavskrift. Enkelt og gratis!

  https://undervisningsmetoder.wordpress.com/

  SvarSlett
 3. Takk for at du delte denne artikkelen. Vel, jeg elsker Khan Academy fordi mattevideoene er helt fantastiske. Jeg leste det på en annen blogg at 90% av videoene er tatt i et enkelt skudd. Tenk bare hvor mye arbeid disse gutta legger ned.
  - Schoollog School Management Software

  SvarSlett
 4. Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  SvarSlett
 5. Fantastic Site with relevant information and content Shared was knowledgeable thank you.
  Data Science Courses Hyderabad

  SvarSlett
 6. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!
  Data Science Training in Bangalore

  SvarSlett
 7. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  data analytics course in bangalore

  SvarSlett
 8. Thanks for posting the best information and the blog is very informative.Data science course in Faridabad

  SvarSlett

 9. I think I have never seen such blogs before that have completed things with all the details which I want. So kindly update this ever for us.
  Digital Marketing Training Institutes in Hyderabad

  SvarSlett

 10. Thanks for sharing the valuable information
  I really like the article and great work. I am also waiting for your new articles.
  I have also written Please visit
  https://techktimes.com/eldritch-blast-5e/
  https://techktimes.com/asmongold-girlfriend/ ,https://techktimes.com/acrotray/ , https://techktimes.com/metal-lee-mom/, https://techktimes.com/jennifer-love-hewitt-weight-gain/, https://techktimes.com/pros-and-cons-of-communism/

  SvarSlett
 11. I am a new user of this site, so here I saw several articles and posts published on this site, I am more interested in some of them, hope you will provide more information on these topics in your next articles.
  data analytics training in bangalore

  SvarSlett
 12. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  SvarSlett
 13. Fantastic blog with excellent information and valuable content just added your blog to my bookmarking sites thank for sharing.
  Data Science Course in Chennai

  SvarSlett
 14. Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!
  data scientist certification

  SvarSlett
 15. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  artificial intelligence course in pune

  SvarSlett

 16. I see some amazingly important and kept up to a length of your strength searching for in your on the site

  Best Digital Marketing Courses in Hyderabad

  SvarSlett
 17. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  best data science courses in bangalore

  SvarSlett
 18. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data analytics course in bangalore

  SvarSlett
 19. I Want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging endeavors.
  data science in bangalore

  SvarSlett
 20. Fantastic blog with excellent information and valuable content just added your blog to my bookmarking sites thank for sharing.
  Data Science Course in Chennai

  SvarSlett
 21. Excellent site with great content and very informative. I would like to thank you for the efforts you have made in writing.
  Data Science Training in Bangalore

  SvarSlett
 22. I Want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging endeavors.
  business analytics course in bangalore

  SvarSlett
 23. I really enjoy every part and have bookmarked you to see the new things you post. Well done for this excellent article. Please keep this work of the same quality.
  Artificial Intelligence course in Chennai

  SvarSlett
 24. Fantastic blog with excellent information and valuable content just added your blog to my bookmarking sites thank for sharing.
  Data Science Course in Chennai

  SvarSlett
 25. Fantastic Site with useful and unique content looking forward to the next update thank you.
  Data Science Training in Hyderabad

  SvarSlett
 26. Sakhi Bridal Jewellery Sets Online gold jewellery set from buymyJewel more than 100 designs with authentic jewellery certificate

  SvarSlett
 27. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  cyber security training in bangalore

  SvarSlett
 28. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data analytics courses in bangalore

  SvarSlett
 29. Stupendous blog huge applause to the blogger and hoping you to come up with such an extraordinary content in future. Surely, this post will inspire many aspirants who are very keen in gaining the knowledge. Expecting many more contents with lot more curiosity further.

  data science in bangalore

  SvarSlett
 30. I Want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging endeavors.
  data science course in bangalore with placement

  SvarSlett
 31. Tremendous blog quite easy to grasp the subject since the content is very simple to understand. Obviously, this helps the participants to engage themselves in to the subject without much difficulty. Hope you further educate the readers in the same manner and keep sharing the content as always you do.

  data analytics courses in bangalore with placement

  SvarSlett
 32. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!
  Data Science Training in Bangalore

  SvarSlett
 33. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data analytics courses in bangalore

  SvarSlett
 34. I am a new user of this site, so here I saw several articles and posts published on this site, I am more interested in some of them, hope you will provide more information on these topics in your next articles.
  data analytics training in bangalore

  SvarSlett
 35. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  data analytics course in bangalore

  SvarSlett
 36. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data analytics courses in bangalore

  SvarSlett
 37. Thanks for posting the best information and the blog is very helpful.data science institutes in hyderabad

  SvarSlett
 38. Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  SvarSlett
 39. Thanks for posting the best information and the blog is very helpful.digital marketing institute in hyderabad

  SvarSlett
 40. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging endeavours.
  data science institute in bangalore

  SvarSlett
 41. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging endeavours.
  data science course in bangalore with placement

  SvarSlett
 42. Online kaj is bangladesh tech blog,Here you will find all kind of tech and blogging related content for example: How to start a blog ..

  Check Out 100% Original Rate All Categories Phone, Tablet, Gadgets, Mobile Price In Bangladesh Full Specifications, Review At this site.

  Font copy and paste is a website that is capable of generating stylish and cool letters. With this website, you can create interesting stylish name letters. So you can also be called it the stylish name creator​. Many times we get the question that what is the Stylish Name Maker?

  SvarSlett
 43. Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  SvarSlett
 44. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  cyber security training in bangalore

  SvarSlett
 45. I see some amazingly important and kept up to a length of your strength searching for in your on the site

  Best Data Science courses in Hyderabad

  SvarSlett
 46. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data analytics courses in bangalore

  SvarSlett
 47. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  SvarSlett
 48. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  SvarSlett
 49. Thanks for posting the best information and the blog is very helpful.artificial intelligence course in hyderabad

  SvarSlett
 50. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  cyber security training in bangalore

  SvarSlett
 51. I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it.
  Data Science Course in Chennai

  SvarSlett
 52. Very awesome!!! When I searched for this I found this website at the top of all blogs in search engines.

  digital marketing courses in hyderabad with placement

  SvarSlett
 53. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data analytics courses in bangalore

  SvarSlett
 54. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!
  data analytics course in bangalore

  SvarSlett
 55. All of these posts were incredible perfect. It would be great if you’ll post more updates and your website is really cool and this is a great inspiring article.
  Artificial Intelligence course in Chennai

  SvarSlett
 56. What an incredible message this is. Truly one of the best posts I have ever seen in my life. Wow, keep it up.
  AI Courses in Bangalore

  SvarSlett
 57. Your site is truly cool and this is an extraordinary moving article and If it's not too much trouble share more like that. Thank You..
  Digital Marketing Course in Hyderabad

  SvarSlett

 58. Awesome article. I enjoyed reading your articles. this can be really a good scan for me. wanting forward to reading new articles. maintain the nice work!
  Data Science Courses in Bangalore

  SvarSlett
 59. Thank a lot. You have done excellent job. I enjoyed your blog . Nice efforts
  Data Science Certification in Hyderabad

  SvarSlett
 60. Excellent Blog! I would like to thank you for the efforts you have made in writing this post. Gained lots of knowledge.
  Data Analytics Course

  SvarSlett
 61. Wow, happy to see this awesome post. I hope this think help any newbie for their awesome work and by the way thanks for share this awesomeness, i thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Thank you..
  Artificial Intelligence Course

  SvarSlett
 62. I am sure it will help many people. Keep up the good work. It's very compelling and I enjoyed browsing the entire blog.
  Business Analytics Course in Bangalore

  SvarSlett
 63. I need to thank you for this very good read and i have bookmarked to check out new things from your post. Thank you very much for sharing such a useful article and will definitely saved and revisit your site.
  Data Science Course

  SvarSlett
 64. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  tableau training in bangalore

  SvarSlett
 65. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data science course

  SvarSlett
 66. It is the intent to provide valuable information and best practices, including an understanding of the regulatory process.

  best data science institute in hyderabad

  SvarSlett
 67. Thanks for posting the best information and the blog is very important.digital marketing institute in hyderabad

  SvarSlett
 68. I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it.
  Data Science Course in Chennai

  SvarSlett
 69. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  SvarSlett
 70. Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Good work.
  Autocad 2020 Crack
  adwcleaner bleeping
  advanced systemcare 12.5 key
  how to defrag ps4
  remo drive defrag crack
  Clip studio paint crack
  cableguys-shaperbox
  kontakt-5-6-5-r2r
  ableton-live-suite
  kontakt-5-6-6-r2r

  SvarSlett
 71. I am a new user of this site, so here I saw several articles and posts published on this site, I am more interested in some of them, hope you will provide more information on these topics in your next articles.
  data analytics training in bangalore

  SvarSlett
 72. Thanks for posting the best information and the blog is very important.data science institutes in hyderabad

  SvarSlett
 73. You have completed certain reliable points there. I did some research on the subject and found that almost everyone will agree with your blog.

  Data Science Training in Bangalore

  SvarSlett
 74. I have voiced some of the posts on your website now, and I really like your blogging style. I added it to my list of favorite blogging sites and will be back soon ...

  Digital Marketing Training in Bangalore

  SvarSlett
 75. I wanted to leave a little comment to support you and wish you the best of luck. We wish you the best of luck in all of your blogging endeavors.

  Artificial Intelligence Training in Bangalore

  SvarSlett
 76. The Extraordinary blog went amazed by the content that they have developed in a very descriptive manner. This type of content surely ensures the participants explore themselves. Hope you deliver the same near the future as well. Gratitude to the blogger for the efforts.

  Machine Learning Course in Bangalore

  SvarSlett
 77. Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
  best data science institute in hyderabad

  SvarSlett
 78. i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! i really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  artificial intelligence training in chennai

  SvarSlett
 79. Honestly speaking this blog is absolutely amazing in learning the subject that is building up the knowledge of every individual and enlarging to develop the skills which can be applied in to practical one. Finally, thanking the blogger to launch more further too.

  data science course in bangalore with placement

  SvarSlett
 80. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Course Syllabus

  SvarSlett
 81. Our aim to make search engine optimization (SEO) easy. We provide simple, professional-quality SEO analysis and critical SEO monitoring for websites. By making our tools intuitive and easy to understand, we've helped thousands of small-business owners, webmasters and SEO professionals improve their online presence.

  article spinner pro
  Reverse Image search seo
  plagiarism checker free for students
  Seo grammer

  SvarSlett
 82. Fantastic article I ought to say and thanks to the info. Instruction is absolutely a sticky topic. But remains one of the top issues of the time. I love your article and look forward to more.
  Data Science Course in Bangalore

  SvarSlett
 83. I am glad to discover this page. I have to thank you for the time I spent on this especially great reading !! I really liked each part and also bookmarked you for new information on your site.
  Data Science Training in Chennai

  SvarSlett
 84. I truly like your composing style, incredible data, thank you for posting.
  Best Data Science courses in Hyderabad

  SvarSlett
 85. Thank you quite much for discussing this type of helpful informative article. Will certainly stored and reevaluate your Website.
  Data Analytics Course in Bangalore

  SvarSlett
 86. Terrific post thoroughly enjoyed reading the blog and more over found to be the tremendous one. In fact, educating the participants with it's amazing content. Hope you share the similar content consecutively.

  data science course in varanasi

  SvarSlett
 87. Nice information provided by you, it really helped me to understand this topic. I have also referred this article to my friends and they also enjoyed this informative post. CableGuys ShaperBox 2 Crack

  SvarSlett
 88. Very wonderful informative article. I appreciated looking at your article. Very wonderful reveal. I would like to twit this on my followers. Many thanks! .
  Data Analytics training in Bangalore

  SvarSlett
 89. I want to leave a little comment to support and wish you the best of luck.we wish you the best of luck in all your blogging enedevors.
  data science training in chennai

  SvarSlett
 90. Nice to be seeing your site once again, it's been weeks for me. This article which ive been waited for so long. I need this guide to complete my mission inside the school, and it's same issue together along with your essay. Thanks, pleasant share.
  Data Science training in Bangalore

  SvarSlett
 91. Thanks for sharing this information. This was really awesome. Keep continuing on updating the post regularly.
  AWS Training in Hyderabad
  AWS Course in Hyderabad

  SvarSlett
 92. Tremendous blog quite easy to grasp the subject since the content is very simple to understand. Obviously, this helps the participants to engage themselves in to the subject without much difficulty. Hope you further educate the readers in the same manner and keep sharing the content as always you do.

  data science course in faridabad

  SvarSlett
 93. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject.
  digital marketing courses in hyderabad with placement

  SvarSlett
 94. I bookmarked your website because this site contains valuable information. I am very satisfied with the quality and the presentation of the articles. Thank you so much for saving great things. I am very grateful for this site.

  Data Science Training in Bangalore

  SvarSlett
 95. Wonderful blog found to be very impressive to come across such an awesome blog. I should really appreciate the blogger for the efforts they have put in to develop such amazing content for all the curious readers who are very keen on being updated across every corner. Ultimately, this is an awesome experience for the readers. Anyways, thanks a lot and keep sharing the content in the future too.

  Digital Marketing Training in Bangalore

  SvarSlett
 96. I found Habit to be a transparent site, a social hub that is a conglomerate of buyers and sellers willing to offer digital advice online at a decent cost.

  Artificial Intelligence Training in Bangalore

  SvarSlett
 97. Truly incredible blog found to be very impressive due to which the learners who go through it will try to explore themselves with the content to develop the skills to an extreme level. Eventually, thanking the blogger to come up with such phenomenal content. Hope you arrive with similar content in the future as well.

  Machine Learning Course in Bangalore

  SvarSlett
 98. I was just examining through the web looking for certain information and ran over your blog.It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will return for extra. data science course in vadodara

  SvarSlett
 99. Extremely overall quite fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Continue posting. A debt of gratitude is in order for sharing. data scientist course in delhi

  SvarSlett
 100. I am really enjoying reading your well written articles. I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.
  Data Science Courses in Bangalore

  SvarSlett
 101. I am more curious to take an interest in some of them. I hope you will provide more information on these topics in your next articles.

  Machine Learning Course in Bangalore

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.