Rekk opp hånda! Sesong 1”Rekk opp hånda!” er en splitter ny podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

”Rekk opp hånda!” har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.

Vi som lager podcasten heter Janne Rønningen og Martin Johannessen. Janne har tidligere jobbet i ulike medier. Hun har blant annet vært programleder for ”Midt i smørøyet”, et program for barn og unge på NRK TV. Hun er i dag faglærer i kunst og håndverk og spesialpedagog på Nyskolen i Oslo. Og jeg er sosiallærer på Nyskolen.

Episode 1: Å komme for sent
Gjest: Jørgen Moltubak

Tema for første episode er å komme for sent. Til å snakke om det var vi invitert Jørgen Moltubak. Han er lærer og har skrevet flere bøker, blant annet "Gnistrende undervisning" og "Gnistrende samarbeid". Hvorfor kommer noen elever alltid for sent, hvordan ødelegger det undervisningen, hvor farlig er det egentlig, hvordan kan man gjøre noe med det? Kjært tema har mange spørsmål. Vi prøver å finne svar, men det er ikke sikkert de er de aller beste.Episode 2: Rasistisk hets på timeplanen
Gjest: Adrian Talleraas

Adrian Talleraas er lærer ved Groruddalen ungdomsskole i Oslo. Han synes kompetansemålet "drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende" er såpass kult at han har hatt en temauke med fokus på den rasisitiske hetsen rettet mot Sumaya Jirde Ali. Adrian, Janne og Martin snakker om hvordan man kan bruke dagsaktulle temaer i undervisningen.

Les hvordan Adrian Talleraas gjennomførte opplegget i klasserommet her.Episode 3: Vurdering for læring
Gjest: Trude Slemmen Wille

Hvordan kan vi bruke vurdering til å få elevene til å nå sitt fulle potensiale? Vi får besøk av forfatter Trude Slemmen Wille. Hun jobber i pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten i Oslo og har skrevet og jobbet med vurdering for læring i en årrekke.

- Det handler om å få elevene til å få troen på at de kan. Tilpasset opplæring handler rett og slett om å se elevene å gi dem ulike veier til kompetansemålene. Man må jobbe på ulike måter, sier Trude Slemmen Wille.
Episode 4: Skoleleders rolle
Gjest: Thor-Ivar Eriksen aka rektor Pute

Thor-Ivar Eriksen, bedre kjent som rektor Pute, har gått fra å være lærer til skoleleder og tilbake til lærer igjen. Janne og Martin snakker med Thor-Ivar Eriksen om livet på skolen i og utenfor klasserommet.

- For meg har det alltid vært viktig å komme så nær elevene som mulig. Jeg har alltid hatt undervisning og har alltid vært ute med elevene i pauser. Men som rektor blir det likevel for langt unna elevene.
Episode 5: Elevers kildevurdering på internett
Gjest: Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er skoleforsker ved Universitetet i Oslo. Hun er med i det store LISA-prosjektet, som forsker på undervisningskvalitet. Vi snakker med Marte Blikstad-Balstad om skoleforskning, kildekritikk og tekster. Og litt om Universitetet i Konstantinopel.

- Problemet er ofte at kildekritikken kommer på toppen av alt annet elevene skal forholde seg til, sier Marte. Ofte er det å finne gode og sannferdige tekster på nett utfordrende nok.Episode 6: Traumesensitiv tilnærming til elevene
Gjest: Inga Marte Thorkildsen

Å være traumatisert kan beskrives som å reagere ut fra trusler som ikke lenger er reelle. I alle klasserom sitter det én eller flere elever som har opplevd noe traumatisk. Disse barna kan ofte være veldig redde og de kan være både aggresive og voldelige for å beskytte seg mot det de opplever som farer.

- Vi må snakke masse med barn. Hele personalet må på banen dersom vi skal lykkes med den traumesensitive tilnærminga. Alle må være med. Alle må vite hva de skal gjøre,
sier Inga Marte Thorkildsen.Episode 7: Er eksamen på vei ut?
Gjest: Simen Spurkland

Eksamen er som et fem timers øyeblikksbilde som skal oppsummere 10 års undervisning. Er dette en prøveform som er på vei ut? Vi snakker om eksamen, og hvorfor vi heller skal bruke tiden på god undervisning istendenfor å bare forberede elevene på eksamen.

- Jeg genuint hater påvirkningen eksamen har på meg og de valgene jeg gjør for min undervisning og mine opplegg, på tross av min profesjonelle trygghet opplever jeg at jeg ikke klarer å være den læreren jeg ønsker å være, sier Simen Spurkland.Episode 8: Kriger, katastrofer og formidling
Gjest: Marlen Ferrer

Folk er opptatt av kriger og katastrofer og heftige hendelser. Derfor er historie så spennende! Vi får besøk av Marlen Ferrer, som er forfatter og historiker. Hun kommer til oss for å snakke om vår fascinasjon for kriger og katastrofer - og om formidling.

- Det å formidle krever mye jobb og da tenker man tenker på hva som er mest verdifullt, sier Marlen Ferrer. - Man kan skrive en forskningsartikkel som blir lest av fem personer, eller en barnebok som lest av mange, som jeg gjorde.
Episode 9: Utdanning i fengslet
Gjest: Ingvild Wang

Ingvild Wang er verkstedsbetjent på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Hun kommer til oss for å snakke om utdanning i fengslet og om hvordan man motiverer innsatte innenfor murene i en ganske annerledes opplæringssituasjon.


Invild Wang og hennes kolleger driver de ikke med skole i tradisjonell forstand, men med arbeidstrening og kompetansmål hentet fra videregående. Hun holder på med keramikk med de innsatte. Og produktene selges i en egen butikk.Episode 10: Klasseledelse
Gjest: Jørgen Moltubak

Alt du trenger å vite om klasseledelse får du vite i denne episoden av Rekk opp hånda! Vi får besøk av Jørgen Moltubak som blant annet har skrevet om klasseledelse i boka "Gnistrende undervisning". Lytt og lær!

"Gnistrende undervisning" er en praktisk bok for alle som jobber i skolen. Den er inspirerende og full av konkrete tips og inneholder teori praktiske eksempler og oppgaver. Boken tar for seg viktige områder som tidskontroll, oppmerksomhetsstyring, lærerens autoritet og utstråling samt motivasjon.Episode 11: Om yrkesfagenes mange muligheter
Gjest: Kjell Ove Hauge

2018 er yrkesfagenes år. Vi får besøk av rektor på Kuben vgs, Kjell Ove Hauge. Vi snakker om yrkesfagenes mange muligheter og om hvilke fag det er mest rift om og hvor det er stor etterspørsel i arbeidsmarkedet.

- Vi må bli best på de type elevene vi får og ikke ønske oss andre elever, sier Kjell Ove Hauge.
Episode 12: Ekte elevdemokrati på Nyskolen i Oslo
Gjest: Sunniva Sandanger

Nyskolen i Oslo er landets eneste demokratiske grunnskole. Vi får besøk av daglig leder Sunniva Sandanger. Hun startet opp skolen i 2004 sammen med Mosse Jørgensen. Vi snakker om leksefri skole, aldersblanding, søskengrupper, prosjektarbeid og om ekte elevdemokrati.

- Det er ingenting du lærer mer av, enn å lære bort til andre, sier Sunniva Sandanger.
Episode 13: Om lekens betydning
Gjest: Birgitte Fjørtoft

Leken er det viktigste som skjer i barnehagen. I denne episoden får vi besøk av barnehagelærer Birgitte Fjørtoft for å snakke om livet i barnehagen, den livsviktige leken og om hvordan man bli attraktive lekepartnere, og om den nye boka hennes, "Læringens ville veier".

- Vi må forstå leken i sammenheng med barns ytringsfrihet. Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om og ta vare på, sier Birgitte Fjørtoft.
Episode 14: Spesialundervisning som virker
Gjest: Monica Melby-Lervåg

I mars la ekspertutvalget ledet av professor Thomas Nordahl rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge". Den har blitt møtt med kritikk blant annet fra professorene Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg som mener rapporten er lite forskningsbasert og lite oppdatert på ny forskning.

I denne episoden snakker vi med Monica Melby-Lervåg om forskningen, kritikken og Nordahl-utvalget, om spesialundervisning som virker og om læreres metodefrihet. Hør episoden her:
Episode 15: Læring og teknologi
Gjest: Øystein Gilje

Finnes det forskning som viser at teknologien er et positivt bidrag inn i skolen?

- Det er mange bra digitale læremidler, sier Øystein Gilje. Lærerens valg av app er minst like viktig som hvordan appen faktisk fungerer. Kunsten er å finne det som er bra for deg, faget ditt og elevene du underviser.

Mange nye digitale læremidler popper opp hele tiden. Hvordan kan lærere og skoler holde tritt med utviklingen? Dette snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her:Episode 16: Sommerferie med FRIGO
Gjester: Ellen Vik Ossiannilsson og Ole Jørgen Grustad

Mange barn har ingenting å fortelle om når skoleferien er over. Når noen forteller om spennende reiser til eksotiske land eller jakt og fiske på familiehytta er det andre som har vært gjennom to ørkesløse måneder med lite spenning og mye ensomhet.

Heldigvis finnes det folk der ute som tilbyr superfantastiske aktiviteter til barn som ikke har andre tilbud. FRIGO i Oslo er en organisasjon som sørger for at barn og ungdom har noe å fortelle når skoleferien er over. I denne episoden snakker vi med dem.
Episode 17: Utdanning og oppvekst
Gjest: Zeshan Shakar

Vi får besøk av Zeshan Shakar, forfatteren av suksessboka "Tante Ulrikkes vei". Det er en fantastisk bok om to gutter som vokser opp på Stover i Oslo, men med ulikt utgangspunkt. Hvordan er det egentlig å vokse opp på Stovner? Vi snakker om utdanning og oppvekst med Zeshan Shakar. Hør episoden her:Episode 18: Første skoledag
Gjest: Anton Rygg

Om en uke starter tusenvis av barn på skolen og mange av dem for aller første gang. Første skoledag er både mytisk og uforglemmelig. Vi snakker med rektor Anton Rygg fra Munkerud barneskole om hva vi må huske å huske på. Hør episoden her:Episode 19: Lesing
Gjest: Troels Posselt

Hvordan skaper man leslyst hos elevene? Hvorfor er det bra med høytlesing i klasserommet? Hvor viktig er skolen som en arena for å stimulere elevene til lesing? Vi snakker om lesing med Troels Posselt fra Foreningen !les. Hør episoden her:
Episode 20: Synsing og sterke meninger om skole
Gjest: Helene Skjeggestad

Helene Skjeggestad er kommentator i Aftenposten og har skrevet om skole i flere år. På en god dag kan hun være med på å sette dagsorden, men kan sette sinnene i kok på en like god dag. Vi snakker om synsing og sterke meninger om skole. Hør episoden her:
Episode 21: Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov
Gjest: Nina Grindheim fra Voksne for barn

I august 2018 ble rapporten "Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov" lansert. Vi snakker med Nina Grindheim fra Voksne for barn om hva de har funnet ut og hva vi må gjøre i klasserommet. Hør episoden her:Episode 22: Heldagsskolen
Gjest: Audun Lysbakken

- Heldagsskolen er rett og slett en skoledag bedre tilpasset det livet folk i dag lever, sier Audun Lysbakken. Den skal gi rom for en mer praktisk, variert og kreativ skoledag. Men hva innebærer det egentlig? Audun Lysbakken kommer til oss for å snakke om heldagsskolen og skolepolitikk. Hør episoden her:
Episode 23: Lærerrollen
Gjest: Heidi Granberg

Hva vil det si å være lærer? Hva er det viktigste med å være lærer? Heidi Granberg har vært kontaktlærer på mellomtrinnet i over ti år og og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet nesten like lenge. Hun kommer til oss for å snakke om lærerrollen. Hør episoden her:Episode 24: Samarbeid til barnas beste
Gjester: Baard Johannessen og Torhild Skotheim

Hvordan kan skolen samarbeide for å skape gode oppvekstvilkår og et godt læringsmiljø for barn og unge? Det prøver vi å finne svar på i denne episoden. Vi får besøk av Baard Johannessen og Torhild Skotheim som er redaktører for boka "Barn og unge i midten". Begge er høgskolelektorer i pedagogikk ved OsloMet. Hør episoden her:Episode 25: Mobbing
Gjest: Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo

- Mobbing er det motsatte av inkludering, sier mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren. Det er derfor minst like viktig å jobbe for et inkluderende miljø, som et for mobbefritt miljø. Mobbeombudet kommer til oss for å snakke om hvorfor det er så viktig å bekjempe mobbing. Hør episoden her:Episode 26: Ros og tilbakemeldinger
Gjest: Camilla Hagevold

Hvorfor er det slik at konkurranser, belønninger og ros reduserer motivasjonen til elevene? Hvorfor er det læringshemmende? Og hvorfor er vi likevel så glade i å få ros? Camilla Hagevold fra Undheim skole i Time kommune kommer til oss for å prate om dette. Hør episoden her:Episode 27: Alternativ lærerutdanning
Gjest: Anne-Mette Stabel fra Steinerhøyskolen

Podcast: Steinerhøyskolen i Oslo er den eneste alternative lærerutdanninga i Norge som tilbyr bachelor og mastergrad. Vi får besøk av forfatter og lærer ved Steinerhøyskolen, Anne-Mette Stabel, for å snakke om forskjellen mellom offentlig og alternativ lærerutdanning. Og vi snakker om seksårsreformen. Hør episoden her:Episode 28: Aktivitetsskolen
Gjest: Cristine Innvær Andersen

Cristine Innvær Andersen er baseleder på Aktivitetsskolen på nystartede Fernanda Nissen skole i Oslo. Der har de satsa ekstra på at AKS skal være et godt tilbud for barna. Hun kommer til oss for å prate om hvordan de jobber for å lage gode aktiviteter for barna etter skoletid. Hør episoden her:Episode 29: Elever som hater skolen
Gjest: Camilla Hagevold

SETT-dagene arrangeres 28. og 29. november. Camilla Hagevold er en veteran i denne sammenhengen og har deltatt hvert år. Nå skal det handle om hvordan vi kan elske de barna som hater skolen. Men aller først kommer hun til oss for å snakke om det. Hvorfor hater noen elever skolen og hva kan vi lærere gjøre for at elevene skal trives? Hør episoden her:Episode 30: Skolesviket
Gjest: Therese Ridar i VG

Serien Skolesviket som har stått på trykk i VG denne høsten har rettet et meget kritisk blikk på effekten av 6-årsreformen som ble innført i 1997. Therese Ridar er en av journalistene i VG som har skrevet om dette. Sammen med kollega Frank Ertesvåg har de skrevet om leken som forsvant, stillesitting, stress og ADHD-boomen. Hun kommer til oss for å snakke om alt dette. Hør episoden her:Episode 31: Spesialpedagogikk i praksis
Gjest: Gina Lang-Ree

- Vi ekskluderer elever ved å ikke ta hensyn til individuelle behov, sier Gina Lang-Ree. Hun har jobbet som spesialpedagog i 10 år og har mange gode forslag til hva som virker i møte med elever som trenger noe ekstra. Hun kommer til oss for å prate om praktisk spesialpedagogikk. Hør episoden her:Episode 32: SETT-dagene 2018
Gjest: Simen Spurkland

SETT-dagene arrangeres 28. og 29. november. Vi får besøk av Simen Spurkland fra Vøyenenga skole i Bærum. Han er lærer og en ettertraktet foredragsholder som har vært med på SETT både i Norge og Sverige. Vi prater om helse og digital dømmekraft og om menneskelig intelligens - den nye digitale kompetansen? Hør episoden her:Episode 33: Humanistskolen
Gjest: Rektor Nina Fjeldheim

Humanistskolen er en privat ungdomsskole i Oslo der kritisk tenkning er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Målet deres er at elevene skal lære å tenke og kunne leve gode liv. Janne og Martin snakker med rektor Nina Fjeldheim om hva som skiller de fra alle de andre skolene. Hør episoden her:Episode 34: Skoleforskning
Gjest: Marte Blikstad-Balas

Hva er egentlig skoleforskning? Hva er forskjellen på forskningsbasert og evidensbasert undervisning? Hvordan påvirker dette lærerens arbeid i klasserommet? Vi prøver å finne ut av dette sammen med Marte Blikstad-Balas. Hun er skoleforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Hør episoden her:

3 kommentarer:

 1. Hei, kunne du tenkt deg å skrevet litt om TIEY? Vår skole skal starte med dette nå og jeg vet at Osloskolen jobber med det. Eller en podcast med erfaringsdelinger rundt TIEY? Jeg er litt bekymret med tanke på at det er så mange timer i løpet av uka og forskning viser jo at de svake elevene taper på dette. Mvh Mette

  SvarSlett
  Svar
  1. Kari-Anne Folkedal Førland8. november 2018 kl. 08:07

   Vet ikke hva TIEY er for noe, men har fått konstatert MANGE ganger av Janne og Martin - at det finnes ikke svake elever.....

   Slett
 2. Har ingen erfaring med TIEY, så jeg er ikke kapabel til å skrive noe om det. Men det er det kanskje andre som er?

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.