Publiserte artikler


Det hender at jeg publiserer innlegg andre steder enn på Lærerbloggen. På denne siden samler jeg de ulike innleggene etterhvert som de blir publisert:

Karakter, kontroll og kakerlakker
Publisert på lærerjobb.no 21. oktober 2015


- Tenk deg at du sitter sammen med en venn. Du forteller om en fin opplevelse du har hatt. Du prøver så godt du kan å beskrive dette, fordi du ønsker at vennen din også skal glede seg over din opplevelse. Du smiler og gestikulerer og gjør så godt du kan. Du viser også stolt fram noen fine bilder fra turen. Vennen din svarer “4”. Fire. Blei du motivert til å fortelle mer nå?

Elevene kan ha lyst til å lære, men det er ikke sikkert at de gjør det
Publisert på lærerjobb.no 20. november 2015


- Motiverte elever har alltid lyst til å lære. Motiverte elever er utholdende. De er nysgjerrige på nye utfordringer, og de er ofte bevisste både på selve resultatet og læringsprosessen. Det store spørsmålet er hvordan motiverer jeg elevene? Hvordan motiverer jeg de såkalt svake, de sterke, de midt i mellom, de som ikke kan lese, de som helst skulle vært et annet sted og de som ikke klarer å komme seg til skolen?


Spiller læreren noen rolle i fremtidens klasserom
Publisert på lærerjobb.no 15. september 2016

- Vi vet ikke hvordan framtidens arbeidsliv vil se ut, men vi vet at det vil bli annerledes enn i dag. Sånn er det med skolen også. Hvordan skolen ser ut om fem eller ti år og hvordan det vil påvirke oss som lærere er usikkert. Men vi vet at endringer kommer, og vi vet at de kommer i høyt tempo.


Høytlesing fremmer god språkutvikling
Publisert på Språkløper-bloggen 19. oktober 2016

- Visste du at høytlesing er bra for barnas språkutvikling og språkforståelse? Når du leser lærer barna hva ordene betyr, og hvordan en historie er bygget opp. Å lese for små barn støtter utviklingen av barnas egne leseferdigheter, skriver lærer og blogger Martin Johannessen.

15 tiltak for en bedre inkludering i klasserommet
Publisert i Media Planet Livsstilsguide 21. juni 2018

- En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har et positivt elevsyn. At vi ser på elevene som positive og viktige bidragsytere til et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må vi inkludere alle elevene i undervisningen. Våre positive forventninger til elevene kan være med på å gi dem den motivasjonen de trenger i klasserommet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar