Rekk opp hånda! 2019
”Rekk opp hånda!” er en podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

”Rekk opp hånda!” har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.

Vi som lager podcasten heter Jørgen Moltubak og Martin Johannessen. Jørgen jobber som lærer i videregående, holder foredrag og kurs og er forfatter av flere bøker, blant annet "Gnistrende undervisning". Martin har jobbet i skolen siden 2004 og er nå sosiallærer på Nyskolen i Oslo.

Podcasten produseres av Både Og.

Hør alle episodene fra 2018 her.

Følg Rekk opp hånda! på Facebook!

Følg Rekk opp hånda! på Instagram!

35: Fagfornyelsen med Kjell Evensen
- Fagene har ikke en plass i skolen på sikt, sier Kjell Evensen. Han er lærer i KRLE, kroppsøving og samfunnsfag. Han sitter også i læreplangruppa for samfunnsfag i forbindelse med Fagfornyelsen som går inn i sluttspurten denne våren. Hør episoden her:36: Karakterfri underveisvurdering med Elin Måge
- Heller respons enn karakterer, sier Elin Måge. Det gir mer tid til kreativitet og til å lage ting. Elin Måge er lærer på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum. Hun kommer til oss for å prate om karakterfri underveisvurdering og bruk av video i klasserommet. Hør episoden her:
37: Hva er sosial kompetanse med Terje Ogden
Hva er sosial kompetanse? Hva er atferdsvansker? Dette er tema i denne episoden av Rekk opp hånda!

- Med de mest ufordrende elevene jobber man på samme måte som med andre elever. Man bruker bare lengre tid, sier Terje Ogden.
38: Kart i klasserommet med Andreas Brekke
En av de mest leste kronikken vinteren 2019 er skrevet av Andreas Brekke og handler om kartene som forsvant fra klasserommene. Vi plukker opp tråden og fortsetter samtalen i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her:39: Elevenes samfunnsengasjement med Agathe Waage
- Sykt fett om vi fikk til en skole på elevenes premisser, sier Agathe Waage. Hun er leder i Elevorganisasjonen og er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda! Vi snakker om fraværsgrense, mobilbruk, elevrådsarbeid og betydningen av ungdommers engasjement. Hør episoden her:
40: Lærebøker og internasjonalt engasjement med Trond Andreassen
Se for deg at du har 90 elever i klassen, og bare én bok på deling. Dette er situasjonen i Malawi. I Malawi er halvparten av befolkningen under 15 år. Behovet for lærebøker er derfor enormt. Trond Andreassen jobber for at gode lærebøker kommer helt fram til elevene i klasserommet. Dette er et viktig arbeid i et land der boknøden er kolossal. Hør episoden her:
41: Læreryrket er et omsorgsyrke med Thomas Løkka Andersen
- Mennesker er viktigere enn målstyring, sier kontaktlærer Thomas Løkka Andersen. Skal vi få til fag må det relasjonelle være på plass. Læring er betinget av trygghet og trivsel. Det er fundamentet for alt vi gjør i skolen. Men det relasjonelle drukner i målstyring. Og politikerne er mer opptatt av synsing og snarveier. Hør episoden her:42: Kontaktlærerrollen med Heidi Granberg
- Å være kontaktlærer er en fantastisk jobb, sier Heidi Granberg. Men vi har for liten tid og får ikke godt nok betalt. Bare tenk deg at du har personalansvar for tretti personer og bare 45 minutter avsatt i uka til å utføre jobben? Sånn er hverdagen til mange kontaktlærere. Hør episoden her:
43: Delingskultur med Linn Vangen
- Vi må ha mer tid tilbake til læreren og til timene, sier Linn Vangen. Å lage gode undervisningsopplegg tar nemlig tid. Hvordan kan vi legge til rette for en delingskultur der gode opplegg brukes av mange? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:44: Tverrfaglig undervisning med Camilla Hagevold
Alle vil jobbe tverrfaglig, men det er ikke alltid enkelt å få det til i praksis. Camilla Hagevold og Undheim skule har prioritert dette på sin skole. Vi snakker om utfordringer, suksesser og hva som skal til for å lykkes.

- Den største gevinsten er elever som blomstrer i en annerledes skolehverdag, sier Camilla Hagevold. Hun er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her:
45: PPU-lærerutdanning med Leif-André Trøhaugen
Er PPU i det hele tatt en utdannelse? Eller er det bare en sertifiseringsordning for å luke ut de som ikke passer i skolen? Leif-André Trøhaugen har skrevet kritisk om pensum på PPU. Han jobber som lærer på Skullerud ungdomsskole i Oslo. Han er gjest i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:46: Langtidsplan for høyere utdanning med Nina Sandberg
- Vi bruker for lite penger på høyere utdanning, sier Nina Sandberg (AP). Hva i all verden er kunnskapsinvesteringer? Hvor går grensene mellom politikernes styring og lærernes handlingsrom? Og hva er planene for forskning og høyere utdanning på lang sikt. Hør episoden her:
47: Lærernes kroppsspråk med Liv Anne Fossbråten
Liv Anne Fossbråten fra Høgskolen i Østfold har bakgrunn som skuespiller og lærer. Hun har forsket på lærernes kroppsspråk. Fra en stol bakerst i 100 klasserom har hun studert lærere over tre år. Det hun så var urovekkende. Hva hun fant ut hører du i denne episoden av Rekk opp hånda:
48: Historiefortelling med Ine Mariel Solbakken
- Fortellerkunsten ble en åpenbaring for meg, sier Ine Mariel Solbakken. Hvilken betydning har historier og fortellerkunst i skolen? Og hva skjer egentlig når en skole blir invadert av en fortellerrazzia? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:49: Digitalisering av skolen med Ulv Pedersen
- Digitaliseringen kan være svaret på mange av skolens utfordringer, sier Ulv Pedersen. Han er direktør i Gyldendal undervisning. De vil lansere heldigitale tilbud frem mot Fagfornyelsen i 2020. Alle digitale tilbud skal samles på ett sted; Skolestudio. Men de lar det være opp til skolene å bestemme hvor digitale de vil være. Hør episoden her:50: Skråblikk på læreren med Christian Mikkelsen
Dette er episode 50 av Rekk opp hånda! Da passer det bra å feire med et skråblikk på læreren. Hva er en typisk lærer? Hvordan kan man være morsom i klasserommet, uten å være klein? Komiker Christian Mikkelsen er gjest i denne episoden. Hør episoden her:51: Dybdelæring med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad
Alle snakker om dybdelæring, men er sjelden enige om hva det innebærer. Handler det om hvor lang tid du skal bruke på et fag? Eller handler det om hvordan elevene lærer? Vi snakker med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad fra Universitetet i Oslo og finner ut hva det faktisk betyr. Hør episoden her:52: Har læreren blitt klassens klovn? Med Lisa Kara Fröyland
- Læreren skal være klasserommets fagperson, voksenperson og øverste myndighet, sier ungdomsskolelærer Lisa Kara Fröyland. I stedet har læreren tatt på seg rollen som underholder i klasserommet. Har læreren blitt klassens klovn? Vi setter lærerrollen under lupen i denne episoden av Rekk opp hånda! Hør episoden her:53: Skoleutvikling med Øystein Gilje og Bjørn Bolstad
Hva er egentlig skoleutvikling? Vi får besøk av Øystein Gilje og Bjørn Bolstad fra Universitetet i Oslo for å snakke om FIKS. Det står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Det handler om forskning, formidling, etterutdanning og skoleutvikling i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:54: Sommeravslutning del 1 med Elin Måge, Liv Anne Fossbråten og Thomas Løkka Andersen
Rekk opp håndas sommeravslutning fant sted på Uhørt i Oslo tirsdag 4. juni. I del 1 er Elin Måge, Liv Anne Fossbråten og Thomas Løkka Andersen gjester. Vi snakker om de ulike sidene ved læreryrket, om utfordringer, om dialog, om karakterfri vurdering og kroppsspråk. Hør episoden her:55: Sommeravslutning del 2 med Jørgen og Martin
Rekk opp håndas sommeravslutning fant sted på Uhørt i Oslo tirsdag 4. juni. Her kan du høre del 2. Vi tar en real evaluering av årets episoder. Vi får også noen fine replikker fra Heidi Granberg, Lisa Fröyland, Liv Anne Fossbråten, Ine Mariel Solbakken og Andreas Brekke. Hør episoden her:56: Hukommelse med Ylva Østby
Ylva Østby er nevropsykolog og forfatter av boka "Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse", som hun har skrevet sammen med Hilde Østby. Hvorfor husker vi noe, men glemmer noe annet? Er barn og ungdoms hukommelse annerledes enn hos voksne? Dette får vi svar på i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:57: Læringsteknologi i klasserommet med Ellen Romstad
Hva er egentlig et digitalt klasserom? Hvordan endrer digital læringsteknologi måten vi underviser på? Vi snakker med Ellen Romstad fra Høgskolen i Østfold. Hun har jobbet med edtech, apper og digital teknologi i en årrekke. Hør episoden her:58: Dybdelesing med Marte Blikstad-Balas
Forskere i USA har funnet ut at når vi leser mye bare skjerm, så vil vi forvente avbrudd, forstyrrelser og kortere tekster også når vi leser på papir. Typisk for skjermlesing er at det er mye avbrudd hele tiden. Hvordan påvirker dette undervisningen i klasserommet? Vi snakker om dybdelesing med professor Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:59: Fagfornyelsen: Tverrfaglige temaer med Judith Klein
- Tverrfaglige temaer er hele skolens anliggende, sier Judith Klein. Alle læreplangruppene brukte mye tid på å få med de tverrfaglige temaene i de ulike fagene. Oppgaven i tverrfaglig gruppe var å få læreplanverket til å henge bedre sammen. Dette har blitt overkjørt av Kunnskapsdepartementet, ifølge Klein. Vi snakker om fagfornyelsen og tverrfaglige temaer i denne episoden av Rekk opp hånda. Hør episoden her:60: Osloskolen med Marte Gerhardsen
- Det viktigste er læring, sier Marte Gerhardsen. Hun tok over som direktør i Utdanningsetaten etter Astrid Søgnen rett før sommerferien. Vi spør: Hva er status for ytringsfriheten til lærerne? Hvilke tre ting er hun mest opptatt av som utdanningsdirektør? Hør episoden her:61: Escape Room som pedagogisk metode med Eric Torsøe
Eric Torsøe og kollegaene ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik har tatt i bruk Escape Room som metode i undervisningen. Nå kurser han andre lærere og skoleledere i metoden. Escape Room kan både ha "softs skills" som samarbeidslæring og kommunikasjon i sentrum, og fylles med pensumlrelatert innhold. Det gir dybdelæring og en arena for tverrfaglighet, og er skreddersydd for de kravene som fagfornyelsen stiller. Hør episoden her:62: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar