Rekk opp hånda! Sesong 4


Rekk opp hånda! er en podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Rekk opp hånda! har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.Hør alle episodene av Rekk opp hånda her!

Rekk opp hånda produseres av Både Og.

Følg Rekk opp hånda på Facebook og Instagram.


87: Den store PPT-episoden med Stine Hjerpbakk
Har vi en skole som er tilpasset de yngste barna når antall ADHD-diagnoser og henvisninger til PPT har skutt i været de siste årene? Stine Hjerpbakk er utdannet lærer og har jobbet som PP-rådgiver og logoped, mest mot barnehaegfeltet. Hun aktiv og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Trondheim.
88: Hvordan undervise i bærekraftig utvikling med Madeleine Solstad
Madeleine Solstad er utdannet lærer og har jobbet flere år i skolen. Nå er hun skolefaglig ansvarlig og rådgiver i FN-Sambandet. Denne episoden handler om hvordan du kan undervise i bærekraftig utvikling - fra teori til praksis i klasserommet: Hva er bærekraftig utvikling, hva er bærekraftsmålene og hvordan kan du tilpasse til alderstrinn.
89: Yrkesfag med Kjell Ove Hauge
Kjell Ove Hauge er rektor på Kuben videregående skole i Oslo. Det er en stor videregående skole med over 1800 elever og 8 linjer og 300 ansatte. Vi snakker om hva Kuben har gjort under koronakrisen og hva de gjør når skolene åpner opp igjen.


90: Kulturskolen møter skole med Frøydis Rui-Rahman
Kulturskolen møter skolen: Frøydis Rui-Rahman er er er rektor ved Lier kulturskole. Vi snakker om hva Kulturskolen tilbyr som ikke skolen kan og hva som kan skje hvis de to skoleslagene blir integrert i hverandre.


91: Osloskolen gjennom koronakrisen med Marte Gerhardsen
- Vi har lært mye, sier Marte Gerhardsen. Det har elevene, lærerne og skolene også. Men det er ingenting som kan erstatte møte mellom mennesker.

Marte Gerhardsen er direktør i Utdanningsetaten og har med det ansvar for 90 000 barn og 182 skoler i Oslo. Hun har ledet Osloskolen gjennom koronakrisen.


92: Elevdemokrati i praksis med Joachim Præsthus
Lurer du på hvordan du kan undervise i demokrati og medborgerskap? Eller på hvordan elevene kan delta aktivt i skoledemokratiet?

Nyskolen i Oslo har 16 års erfaring med elevedemokrati der elevene er like aktive deltakere som lærerne. I denne episoden snakker vi om hvordan Nyskolen gjør det og hviordan din skole kan ta i bruk metoder for å sikre at elevenes stemme blir hørt i saker som angår dem.


93: Lesing i klasserommet med Susanne Andreassen
Morgenbladet hadde nylig en lang artikkel som handlet om at forskjellene på papirlesere og skjermlesere øker. Susanne Andreassen ved Hovedgården skole i Asker var en av de som ble intervjuet og er derfor gjest i denne episoden.


94: Førstehjelp i grunnskolen med Ann-Helen Estenstad og Ruth-Jorunn Segadal Breiland
I denne episoden snakker vi om hvordan elevene kan bli i stand til å yte god førstehjelp. Gjester er Ann-Helen Estenstad og Ruth-Jorunn Segadal Breiland fra nettsiden og det tverrfaglige undervisningsopplegget “Førstehjelp i grunnskolen”. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle, og finansieres av Gjensidigestiftelsen.


95: Elever som likte å ha skole hjemmefra med Kjersti Heldaas
I denne episoden snakker vi om hvorfor skole hjemmefra fungerte bedre for noen elever. Hva er det det som fungerer: Er det avstand - eller at det er mye tryggere hjemme?


96: Hva har vi lært om hjemmeskolen med Øystein Gilje
Koronakrisen, stengte skoler, hjemmeundervisning via internett har preget denne denne våren og må ha vært et eldorado for skoleforskere. Nylig publiserte FIKS en artikkel med overskriften "Hva har vi lært om hjemmeskolen?" Det snakker vi om i denne episoden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.