Rekk opp hånda! Sesong 5


Rekk opp hånda! er en podcast
 hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Rekk opp hånda! har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.Hør alle episodene av Rekk opp hånda her!

Rekk opp hånda produseres av Både Og.

Følg Rekk opp hånda på Facebook og Instagram.97: 10 tips til en god skolestart for lærer
Nå er skoleåret 2020-2021 i gang. Tusenvis av barn skal begynne på skolen for aller første gang og har magen full av sommerfugler. Tusenvis av andre skal fortsette der de slapp i juni. Og ganske mange skal begynne på en helt ny skole. Her er mine 10 tips til en god skolestart for lærere:


98: Fagfornyelsen med Hege Nilssen i Udir
Fagfornyelsen trer i kraft fra og med dette skoleåret. Tverrfaglig undervisning, dybdelæring, kritisk tenking og sammenhenger er viktige stikkord. Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet og forteller om bakgrunnen og prosessene som har ført frem til fagfornyelsen slik den fremstår i dag.


99: Fremtidens klasserom med Marianne Hagelia
Hvordan ser fremtidens klasserom ut egentlig? Hvilken rolle vil digitalisering og teknologi spille fremover? Hvordan underviser vi i fremtidens klasserom?

- Elevsentert undervisning, og åpne og rike oppgaver er viktig, sier Marianne Hagelia.


100: Trenger vi livsmestring på timeplanen? Med Ole Jacob Madsen
Folkehelse og livsmestring skal inn på timeplanen som tverrfaglige emner dette skoleåret. Men er livsmestring på skolen noe elevene trenger? Kan det i verste fall gjøre vondt verre?

En som mener mye om dette er Ole Jacob Madsen. Han er professor ved professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.


101: Kjerneelementene i norsk med Susanne Andreassen
I denne episoden snakker vi om det nye norskfaget sånn det ser ut med fagfornyelsen. Hva er egentlig nytt? Vi tar også en grundig gjennomgang av kjerneelementene i faget. Gjest er norsklærer Susanne Andreassen.


102: Gode tiltak mot mobbing med Ingrid Grimsmo Jørgensen
Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Og det er ikke bare enkelt å jobbe med. Men vi må lære oss å håndtere det når det skjer. Vi må finne gode tiltak som faktisk virker.

En som vet mye om dette er Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun er pedagog på Høgskolen i Innlandet og forsker på avdekking, håndtering og forebygging av mobbing.


103: Digitalisering gir muligheter med Åsne Midtbø Aas
- Digitalisering gir muligheter, sier Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

For å lykkes med digitale verktøy i klasserommet må du ha gode digitale verktøy tilgjengelig: Lydstøtte, skrivestøtte, tale til tekst - det er også lurt å lære touch å ha gode digitale verktøy til å lage tankekart.


104: Skolestart og nye læreplaner midt i en koronaepidemi med Heidi Granberg
I denne episoden snakker vi om skolestart og nye læreplaner. midt i en koronapandemi. Heidi Granberg er lærer på barnetrinnet i Osloskolen og har vært gjest flere ganger tidligere - og alltid har vi snakket om lærerrollen på en eller annen måte. Det gjør vi denne gangen også.


105: Elevmedvirkning med Bjørn Bolstad
I denne epsioden snakker vi om elevaktivitet, elvemedvirkning og elevidentitet. Bjørn Bolstad er seniorrådgiver ved FIKS på Universitetet i Oslo. FIKS står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Han har tidligere vært rektor på Ringstabekk ungdomsskole i Bærum og gjest i tidligere episoder og snakket om både skoleutvikling og dybdelæring.


106: Demokratilæring med Ingrid Aspelund
I denne epsioden snakker vi om demokratilæring og demokratisk beredskap i skolen. Gjest er Ingrid Aspelund, seniorrådgiver ved Wergelandsenteret. Wergelandsenteret er et nasjonalt og internasjonalt læringstilbud for ungdom, elever og lærere.


107: Livreddende førstehjelp med Ann-Helen Estenstad
I denne episoden av Rekk opp hånda ser vi spesielt på hvordan du kan jobbe tverrfaglig med livreddende førstehjelp. Gjest er Ann-Helen Estenstad i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Hun er også tilknyttet det tverrfaglige undervisningsopplegget "Førstehjelp i grunnskolen".


108: Fra nybegynner til ekspert med Magnar Ødegård
Ferdighetsmodellen: Brødrene Hubert L. Dreyfus og Stuart E. Dreyfus ved Universitetet i California har forsket på hvordan mennesker lærer seg nye ferdigheter og hvordan læreprosesser ser ut. Postdoktor Magnar Ødegård ved Universitetet i Oslo har skrevet en doktoravhandling om denne forskningen.


109: 178 norsktimer på ungdomstrinnet med Marte Blikstad-Balas og Astrid Roe
Astrid Roe og Marte Blikstad-Balas har fulgt undervisningen i 47 ulike klasserom i til sammen 178 norsktimer. Dermed har de et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet.Utgangspunktet her er LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement), som er en omfattende videostudie av norske klasserom.Den danner grunnlag for boka “Hva foregår i norsktimene?” med undertittel “Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet”.


110: Hvordan bekjempe rasisme med Peder Nustad
Peder Nustad er prosjektleder for Dembra-satsingen. I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om hvordan skoler kan jobbe med gruppefiendtlighet, negativt språkbruk, hatytringer, radikalisering og demokratisk dannelse - og mot udemokratiske holdninger. Dembra dekker hele skoleløpet, fra barneskole til videregående skole.


111: Fem gode grunner til å ha fagdag med Susanne Andreassen
I denne episoden gir lærer Susanne Andreassen deg fem gode grunner til å ha fagdag i stendet for tentamen. Susanne Andreassen jobber som trinnleder på 9. trinn på Hovedgården skole i Asker. Hun underviser i KRLE og norsk.


112: Fra flau til profesjonell lærer med Simen Spurkland
Hva skulle du ønske du lærte på lærerutdanning som du ikke lærte? Hvordan blir man egentlig en profesjonell lærer? Og hva betyr det å være profesjonell? Dette har lærer Simen Spurkland skrevet bok om: “Notatet. Fra flau til profesjonell lærer”.


113: Fysisk aktivitet for alle med Mina Gerhardsen
Lek, aktivitet og bevegelse. Hvorfor er fysisk aktivitet så vanskelig å få til? Hvordan skal vi skvise inn én times fysisk aktivitet på en timeplan som er full fra før? Er det noe som må ut?

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen og gjest i ukens episode av Rekk opp hånda.


114: Ønskeskolen med Elin Måge
Hvordan ville skolen sett ut hvis vi kunne ønske oss en helt ny skole? Elin Måge ønsker seg flere yrkesgrupper rundt elevene, mer tid til prosjekter, at lærere skal ha mulighet til å gjøre det de har lyst til å gjøre og at elevene også kan gjøre det de er gode på.

- Jeg kunne tenkt meg at vi løste opp hele timeplanen, sier Elin Måge.


115: De beste strategiene for læring med Olav Schewe
Hva har drone, blekksprut og kjetting med hjernen å gjøre? Hva skjer når 86 milliarder hjerneceller jobber på sitt beste? Går det an å vite hva som er best å gjøre når det gjelder læring? I så fall hvordan?

Olav Schewe er ukas gjest. Han har skrevet boka “Superhjernen - de beste strategiene for læring” sammen med Barbara Oakley, en av verdens ledende eksperter på læring.


116: Da Norge lærte å lese med Merethe Roos
Det fine med å være lærer er at du alltid lærer noe nytt. Når du har hørt den episoden av Rekk opp hånda vet du hva torgslaget er, når det første postkortet ble sendt og hva som skjedde med leseferdighetene her i landet på 1800-tallet.

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er aktuell med boka En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet.


117: Lærerrollen i krisetid med Heidi Granberg
Heidi Granberg er lærer osloskolen og har vært gjest flere ganger tidligere og snakket om ulike aspekter av lærerrollen. Mange ungdomsskoler og videregående har vært på rødt nivå siden før jul, men fra januar er det mye rødt.


118: Hvordan skrive et læreverk med Marte Blikstad-Balas og Hege Scarpellino
Nye læreplaner betyr nye læreverk - både digitalt og på papir. Men; Hvordan lager man et læreverk, hva må man tenke på og hva er det som gjør at det blir bra til slutt? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda.


119: Hva blir årets OD-prosjekt med Hadda Oven Halvorsen
Operasjon Dagsverk arrangeres 4. november, men allerede nå pågår jobben med å velge årets prosjekt. Og det er tre sterke kandidater. Hedda Oven Halvorsen er påtroppende leder i Operasjon Dagsverk og ukas gjest i Rekk opp hånda.120: Guri Melby og Steffen Handal svarer på hva som skal til for at lærerne skal bli i yrket
I denne episoden svarer Guri Melby og Steffen Handal på hva som skal til for at lærerne skal bli i yrket. Vi tar også en kort prat om hva som skal skje med eksamen.

- Det blir i hvert fall et halvår til med unntakstilstand, sier Guri Melby.

- Det er en akutt krise i tillegg til en kronisk krise, sier Steffen Handal.121: Læring hjemmefra med Kenneth Bareksten
Veldig mange elever sitter hjemme og lærer det de ellers skulle lært i klasserommet. Det byr på mange utfordringer. Når gutterommet og jenterommet blir et digitalt klasserom er det mye vi må tenke på.

Kenneth Bareksten jobber ved Engebråten ungdomsskole i Oslo, der han underviser i norsk og Krle. Nylig skrev han en kronikk med tittelen "Læring hjemmefra er ikke bare et spørsmål om logistikk" og oppgaver  i Utdanningsnytt.122: 10 analoge aktiviteter i en digital tid
Med nettskole og hjemmekontor kan det lett bli en overdose skjermaktivitet. Hadde dette vært på 70-tallet ville vi fått firkanta øyner alle sammen. I denne episoden får du tips til 10 analoge aktivteteter i en digital tid.


123: - Voksenopplæringa er den glemte skolen, sier Britt Rødal Vikhagen
Hva skjer egentlig med voksenopplæringen under koronakrisen. De er det eneste utdanningstilbudet uten egen smittevern-veileder. Eller nesten, de skal følge veilederen for videregående. Men voksenopplæringen og videregående skoler befinner seg på to forskjellige planeter.


124: Et folk med manglende dømmekraft med Thom Jambak
Kunnskap, dannelse og dømmekraft er stikkord for ukas episode av Rekk opp hånda. For det er vel ingen som ønsker seg et folk uten dømmekraft?

- Om vi legger for stor vekt på ferdigheter og målbare resultater, kan vi få en nasjon bestående av folk med manglende dømmekraft, skriver Thom Jambak i Utdanningsnytt.


125: Digital dømmekraft med Bår stenvik
Hvordan påvirker den digitale virkeligheten elevene? Hva vil det si å utvikle god digital dømmekraft?

- Det er forskjell på å styre din egen atferd på nettet og det å bli styrt, sier Bår Stenvik.

Bår Stenvik er forfatter og journalist. Han skriver om litteratur, kunst og teknologi. Han har skrevet kapitlet Hva er den digitale verden? i den nye Samfunnsfag 8-boka fra Cappelen Damm.


126: Skolehagen med Markus Hustad
Selv om det er kaldt nå, er det ikke lenge til våren. Organisasjonen Økologisk Norge står bak skolehageprosjektet “Dyrk framtida - flere skolehager i Norge”. I denne episoden snakker jeg med prosjektleder Markus Hustadom matsikkerhet og bærekraft.


127: Håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn med Silje Vold fra Redd Barna
Vold og seksuelle overgrep mot barn noe vi må forholde oss til som skolefolk. Vi må lære oss hvordan vi skal forebygge og avdekke - og hvordan vi skal håndtere situasjonen når den dukker opp.

Silje Vold er spesialrådgiver på vold og seksuelle overgrep i Redd Barna og har ansvar for utvikling av undervisningsopplegg om vold og seksuelle overgrep. Hun er ukens gjest.

Vi snakker om hvorfor er det viktig at barn lærer om vold og overgrep. Hva vi skal se etter? Hvordan kan dette håndteres på en god måte?


128: - Dugnaden er over, sier Geir Sand Nilsen
For ett år siden, 12. mars 2020, stengte skolene og Norge ned. Samtidig startet Geir Sand Nilsen facebook-gruppa Korona-dugnad for digitale lærere. På kort tid fikk den over 60 000 medlemmer og ble et pedagogisk episenter.

- Dugnaden er over. Bruken av det ordet nå er et hån mot de som jobber i skolen, sier Geir Sand Nilsen.


129: Fordelene med et digitalt klasserom, med Kjersti Heldaas

Vi snakker om fordelene med digital læring, nye metoder og uforutsigbarhet i denne episoden av Rekk opp hånda.

- Koronakrisen har gjort mye med meg som lærer. Særlig bevisstheten om egen undervisning og tydeligere tanker om formålet med undervisninga, sier Kjersti Heldaas. Når du underviser i Teams krever det helt andre metoder.


130: KS respekterer ikke lærernes arbeidssituasjon, sier Linn Therese Myhrvold i UDF
Lærerne skal gå ned i lønn. Vi må likevel jobbe mer og fortsette å stå i frontlinja. Snart er det påske. La oss håpe på gjenoppstandelse av respekten for læreryrket.

- KS respekterer ikke lærernes arbeidssituasjon, sier Linn Therese Myhrvold.

Linn Therese Myhrvold er lærer og lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Østre Toten. Hun er ukas gjest i Rekk opp hånda.131: Hva vil AP med skolepolitikken? Torstein Tvedt Solber svarer
Til høsten er det valg og partiene står i kø for å tilby den beste skolepolitikken. Partiene utarbeider i disse dager nye forslag til partiprogram. Hva er det viktigste politikere kan gjøre for at skolen skal bli bedre enn den er i dag?

Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget. Han er ukas gjest i Rekk opp hånda.


132: Bort med eksamen og fraværsgrensa, sier Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen
Vi snakker om fraværsgrensa, eksamen og inntaksordninger til videregående skole i denne episoden av Rekk opp hånda.

Edvard Botterli Udnæs er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. De mener selvsagt noe om både fraværsgrensa, eksamen og inntaksordninger til videregående skole.


133: En hyllest til alle lærere i en vanskelig tid med Heidi Granberg
Alle skal holde to meter avstand, men ikke de nesten 900 000 elevene og lærerne i grunnskolen og på videregående. Mange lærer er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for ekstraarbeidet under pandemien.

I 2017 skrev Heidi Granberg en tekst - et dikt - i anledning Verdens lærerdag. Nå har hun skrevet en pandemi-versjon: Et dikt til alle lærere i en vanskelig tid. Diktet hører du i denne episoden av Rekk opp hånda.


134: Skoler som lærer kollektivt, med Jan Merok Paulsen
Lærer vi best i fellesskap gjennom tillitsbasert ledelse? Eller holder det at ledelsen er tydelig i hva de vil oppnå?

Hva er organisatorisk læring? Hva er kollektiv profesjonsutvikling? Det skal vi finne ut i denne episoden av Rekk opp hånda.

Jan Merok Paulsen har doktorgrad i organisasjons- og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknytta OsloMet. Han er aktuell med boka “Skoler som lærer kollektivt”. Boka bringer forskningslitteraturen på organisatorisk læring inn i norsk skolesammenheng.


135: Kunsten å svekke allmenndannelsen, med Roar Ulvestad
Fullføringsreformen og forslaget om å skrelle bort antall fellesfag til et minimum er det mange som har reagert sterkt på. Overskrifter som "oppsiktsvekkende uklokt" og "parodisk historieløst" sier litt om reaksjonene.

Siste ord i debatten om fullføringsreformen er ikke sagt. Nå har kunnskapsministeren allerede rukket å skrote forslaget om et nytt fremtidsfag, men det er fremdeles usikkert hva som skjer med fellesfagene.

Roar Ulvestad er lektor i norsk og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og gjest i ukas episode av Rekk opp hånda.


136: Karakterfrie skoler, med Torny Burner
Er det noe som opptar både elever og lærere så er det vurdering med karakterer. Hva betyr det egentlig at en skole er karakterfri? Hva innebærer god vurderingspraksis? Hva sier forskningen?

Tony Burner er professor i engelsk-didaktikk og vurderingsforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er ukas gjest i Rekk opp hånda.


137: Vurdering uten prøver, med Nils Håkon Nordberg
Kan god vurdering føre til dybdelæring? Er det noen læringsaktiviteter som gir bedre mulighet for vurdering enn andre? Hva er det som kjennetegner god vurdering?

Nils Håkon Nordberg er lektor i historie, engelsk og samfunnskunnskap på Drammen videregående skole. Nå er han aktuell med boka "Vurdering uten prøver".


138: Læring gjennom spill og fysisk aktivitet med Wittario
Wittario er en ny digital plattformen som flytter elevene ut av klasserommet og inn i en morsom og effektiv jakt etter kunnskap utendørs. Opplegget er gratis å bruke, legger til rette for læring gjennom spill og fysisk aktivitet, og kan tilpasses alle fag.

Vi snakker om digital uteaktivitet med spillpedagog Bjørn Christensen og forsker Odd Rune Stalheim i ukens episode av Rekk opp hånda.


139: Barn som er redde for skolen, med Branca Lie
Hva er forskjellen på skolevegring og skolefobi? Hvorfor er noen barn redde for skolen? Hva er det som er spesielt med barn med skoleangst?

Elever som av ulike grunner ikke klarer å gå på skolen er tema i denne episoden av Rekk opp hånda. Gjest er Branca Lie er lærer, spesialpedagog og pedagogisk psykolog.


140: Den beste skriveopplæringa, med Kjell Lars Berge og Synnøve Matre
Alle lærere bruker mye tid på å formulere gode skriveoppgaver - noen blir gode andre ikke. Hva er egentlig god skriveopplæring? Hvordan kan vi trene opp et blikk for å se kvalitet i elevtekster?

Hva er skriving? Hva er skrivekompetanse? Det skal diskuterer vi i denne episoden av Rekk opp hånda.

Gjester er Synnøve Matre, professor ved NTNU og Kjell Lars Berge, professor ved Universitetet i Oslo.


141: - Avlys muntlig eksamen, sier Kenneth Barksten
Nesten alle mener at muntlig eksamen bør avlyses - unntatt Kunnskapsdepartementet.

Kenneth Bareksten skrev nylig en kronikk om dette i Utdanningsnytt. Der skriver han om at vi må fokusere på klassemiljøet den siste måneden i dette skoleåret som har vært ganske annerledes. Og ikke påføre elevene mer stress som vil ha en stor innvirkning på kort og lang sikt.


142: Hvordan gi nyttige tilbakemeldinger til elevene, med vurderingsforsker Tony Burner
Å gi gode tilbakemeldinger til elevene er en kunst. Kjernen i vurderingsarbeidet er all den vurderinga du gjør underveis, som leder elevene videre i sitt læringsarbeid. Vurderingene er det som opptar elevene aller mest på skolen.

Hva er det aller viktigste med å gi nyttige tilbakemeldinger? Hva sier forskningen? Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Gjest er vurderingsforsker Tony Burner, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.


143: Digital planlegging med Neddy
Ideen til Neddy ble klekket ut under fjorårets koronakaos. Og hensikten er å legge til rette for gode læringsopplevelser for både lærere og elever. Behovet for gode digitale verktøy er stort. Ida Dahl og Fredrik Andersen er to av utviklerne til dette nye digitale planleggingsverktøyet.


144: Hvordan skal et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem se ut?
Er det noe poeng med nye læreplaner, når styringsverktøyene vurderingskulturen henger fast i fortiden? Går det an å endre skolen, uten å endre dette styringssystemet?

Vi snakker om nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i denne episoden av Rekk opp hånda, eller rettere sagt hvorfor vi trenger radikale endringer i vurderingsformene i skolen.

Gjester er Kjell Lars Berge og Roar Ulvestad.


145: Læring med digital teknologi - med Anders Kluge
Spørsmålet om hvordan digital teknologi endrer læringsprosesser er særlig interessant i disse tider.

Hva sier forskningen digital teknologi i undervisningen? Hvordan har teknologien endret skolen frem til nå?

Anders Kluge har skrevet bok om dette. Den heter “Læring med digital teknologi. Teorier og utviklingstrekk”. Han er er forsker ved Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo. Kluge har har jobbet tverrfaglig med læring og digital teknologi siden 2000.


146: Hva gjør Montessoriskolene? Med Nina Johansen
Hva skiller Montessoriskolene fra Steinerskolen og den offentlige skolen? Hvorfor er aldersblanding bra for elevene? Hvordan ser en skoledag ut?

Det snakker vi om i denne episoden av Rekk opp hånda. Gjest er Nina Johansen. Hun er lærer, montessorilærer, montessoriforelder og daglig leder i Montessori Norge.


147: Praktisk bruk av VR i klasserommet - med Terje Pedersen og Kim Nilsen Aarberg
Hva er den lureste måten å bruke VR på i klasserommet? Går det an å knytte det til psykisk helse? Kan vi bruke VR mot skolevegring? Hva gjør VR med motivasjonen? Vi snakker om praktisk bruk av VR som et nyttig verktøy i undervisningen og hva man kan få til.

Terje Pedersen (Rothaugen skole i Bergen) og Kim Nilsen Aarberg (Follese skole i Askøy kommune) holder på med praktisk bruk av VR i klasserommet. De er gjester i ukens episode av Rekk opp hånda.


148: Assistenten - med Audun Mortensen
Audun Mortensen er forfatter og kunstner. Han har skrevet en rekke diktbøker og er nå aktuell med er romanen “Assistenten”. Den handler om Øyvind på 30 år, en mann som går fra en tabloid journalistjobb til å bli assistent på en aktivitetsskole på Oslos østkant.

Romanen tar opp problemstillinger knytta til dagens skolesystem og verdien av denne typen arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.