Rekk opp hånda! Sesong 5


Rekk opp hånda! er en podcast
 hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Rekk opp hånda! har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.Hør alle episodene av Rekk opp hånda her!

Rekk opp hånda produseres av Både Og.

Følg Rekk opp hånda på Facebook og Instagram.97: 10 tips til en god skolestart for lærer
Nå er skoleåret 2020-2021 i gang. Tusenvis av barn skal begynne på skolen for aller første gang og har magen full av sommerfugler. Tusenvis av andre skal fortsette der de slapp i juni. Og ganske mange skal begynne på en helt ny skole. Her er mine 10 tips til en god skolestart for lærere:


98: Fagfornyelsen med Hege Nilssen i Udir
Fagfornyelsen trer i kraft fra og med dette skoleåret. Tverrfaglig undervisning, dybdelæring, kritisk tenking og sammenhenger er viktige stikkord. Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet og forteller om bakgrunnen og prosessene som har ført frem til fagfornyelsen slik den fremstår i dag.


99: Fremtidens klasserom med Marianne Hagelia
Hvordan ser fremtidens klasserom ut egentlig? Hvilken rolle vil digitalisering og teknologi spille fremover? Hvordan underviser vi i fremtidens klasserom?

- Elevsentert undervisning, og åpne og rike oppgaver er viktig, sier Marianne Hagelia.


100: Trenger vi livsmestring på timeplanen? Med Ole Jacob Madsen
Folkehelse og livsmestring skal inn på timeplanen som tverrfaglige emner dette skoleåret. Men er livsmestring på skolen noe elevene trenger? Kan det i verste fall gjøre vondt verre?

En som mener mye om dette er Ole Jacob Madsen. Han er professor ved professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.


101: Kjerneelementene i norsk med Susanne Andreassen
I denne episoden snakker vi om det nye norskfaget sånn det ser ut med fagfornyelsen. Hva er egentlig nytt? Vi tar også en grundig gjennomgang av kjerneelementene i faget. Gjest er norsklærer Susanne Andreassen.


102: Gode tiltak mot mobbing med Ingrid Grimsmo Jørgensen
Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Og det er ikke bare enkelt å jobbe med. Men vi må lære oss å håndtere det når det skjer. Vi må finne gode tiltak som faktisk virker.

En som vet mye om dette er Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun er pedagog på Høgskolen i Innlandet og forsker på avdekking, håndtering og forebygging av mobbing.


103: Digitalisering gir muligheter med Åsne Midtbø Aas
- Digitalisering gir muligheter, sier Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

For å lykkes med digitale verktøy i klasserommet må du ha gode digitale verktøy tilgjengelig: Lydstøtte, skrivestøtte, tale til tekst - det er også lurt å lære touch å ha gode digitale verktøy til å lage tankekart.


104: Skolestart og nye læreplaner midt i en koronaepidemi med Heidi Granberg
I denne episoden snakker vi om skolestart og nye læreplaner. midt i en koronapandemi. Heidi Granberg er lærer på barnetrinnet i Osloskolen og har vært gjest flere ganger tidligere - og alltid har vi snakket om lærerrollen på en eller annen måte. Det gjør vi denne gangen også.


105: Elevmedvirkning med Bjørn Bolstad
I denne epsioden snakker vi om elevaktivitet, elvemedvirkning og elevidentitet. Bjørn Bolstad er seniorrådgiver ved FIKS på Universitetet i Oslo. FIKS står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Han har tidligere vært rektor på Ringstabekk ungdomsskole i Bærum og gjest i tidligere episoder og snakket om både skoleutvikling og dybdelæring.


106: Demokratilæring med Ingrid Aspelund
I denne epsioden snakker vi om demokratilæring og demokratisk beredskap i skolen. Gjest er Ingrid Aspelund, seniorrådgiver ved Wergelandsenteret. Wergelandsenteret er et nasjonalt og internasjonalt læringstilbud for ungdom, elever og lærere.


107: Livreddende førstehjelp med Ann-Helen Estenstad
I denne episoden av Rekk opp hånda ser vi spesielt på hvordan du kan jobbe tverrfaglig med livreddende førstehjelp. Gjest er Ann-Helen Estenstad i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Hun er også tilknyttet det tverrfaglige undervisningsopplegget "Førstehjelp i grunnskolen".


108: Fra nybegynner til ekspert med Magnar Ødegård
Ferdighetsmodellen: Brødrene Hubert L. Dreyfus og Stuart E. Dreyfus ved Universitetet i California har forsket på hvordan mennesker lærer seg nye ferdigheter og hvordan læreprosesser ser ut. Postdoktor Magnar Ødegård ved Universitetet i Oslo har skrevet en doktoravhandling om denne forskningen.


109: 178 norsktimer på ungdomstrinnet med Marte Blikstad-Balas og Astrid Roe
Astrid Roe og Marte Blikstad-Balas har fulgt undervisningen i 47 ulike klasserom i til sammen 178 norsktimer. Dermed har de et unikt innblikk i hva som faktisk foregår i norskfaget på ungdomstrinnet.Utgangspunktet her er LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement), som er en omfattende videostudie av norske klasserom.Den danner grunnlag for boka “Hva foregår i norsktimene?” med undertittel “Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet”.


110: Hvordan bekjempe rasisme med Peder Nustad
Peder Nustad er prosjektleder for Dembra-satsingen. I denne episoden av Rekk opp hånda snakker vi om hvordan skoler kan jobbe med gruppefiendtlighet, negativt språkbruk, hatytringer, radikalisering og demokratisk dannelse - og mot udemokratiske holdninger. Dembra dekker hele skoleløpet, fra barneskole til videregående skole.


111: Fem gode grunner til å ha fagdag med Susanne Andreassen
I denne episoden gir lærer Susanne Andreassen deg fem gode grunner til å ha fagdag i stendet for tentamen. Susanne Andreassen jobber som trinnleder på 9. trinn på Hovedgården skole i Asker. Hun underviser i KRLE og norsk.


112: Fra flau til profesjonell lærer med Simen Spurkland
Hva skulle du ønske du lærte på lærerutdanning som du ikke lærte? Hvordan blir man egentlig en profesjonell lærer? Og hva betyr det å være profesjonell? Dette har lærer Simen Spurkland skrevet bok om: “Notatet. Fra flau til profesjonell lærer”.


113: Fysisk aktivitet for alle med Mina Gerhardsen
Lek, aktivitet og bevegelse. Hvorfor er fysisk aktivitet så vanskelig å få til? Hvordan skal vi skvise inn én times fysisk aktivitet på en timeplan som er full fra før? Er det noe som må ut?

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen og gjest i ukens episode av Rekk opp hånda.


114: Ønskeskolen med Elin Måge
Hvordan ville skolen sett ut hvis vi kunne ønske oss en helt ny skole? Elin Måge ønsker seg flere yrkesgrupper rundt elevene, mer tid til prosjekter, at lærere skal ha mulighet til å gjøre det de har lyst til å gjøre og at elevene også kan gjøre det de er gode på.

- Jeg kunne tenkt meg at vi løste opp hele timeplanen, sier Elin Måge.


115: De beste strategiene for læring med Olav Schewe
Hva har drone, blekksprut og kjetting med hjernen å gjøre? Hva skjer når 86 milliarder hjerneceller jobber på sitt beste? Går det an å vite hva som er best å gjøre når det gjelder læring? I så fall hvordan?

Olav Schewe er ukas gjest. Han har skrevet boka “Superhjernen - de beste strategiene for læring” sammen med Barbara Oakley, en av verdens ledende eksperter på læring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar