Rekk opp hånda! Sesong 5


Rekk opp hånda! er en podcast
 hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

Rekk opp hånda! har som mål å gi våre lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.


Hør alle episodene av Rekk opp hånda her!

Rekk opp hånda produseres av Både Og.

Følg Rekk opp hånda på Facebook og Instagram.


97: 10 tips til en god skolestart for lærer
Nå er skoleåret 2020-2021 i gang. Tusenvis av barn skal begynne på skolen for aller første gang og har magen full av sommerfugler. Tusenvis av andre skal fortsette der de slapp i juni. Og ganske mange skal begynne på en helt ny skole. Her er mine 10 tips til en god skolestart for lærere:


98: Fagfornyelsen med Hege Nilssen i Udir
Fagfornyelsen trer i kraft fra og med dette skoleåret. Tverrfaglig undervisning, dybdelæring, kritisk tenking og sammenhenger er viktige stikkord. Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet og forteller om bakgrunnen og prosessene som har ført frem til fagfornyelsen slik den fremstår i dag.


99: Fremtidens klasserom med Marianne Hagelia
Hvordan ser fremtidens klasserom ut egentlig? Hvilken rolle vil digitalisering og teknologi spille fremover? Hvordan underviser vi i fremtidens klasserom?

- Elevsentert undervisning, og åpne og rike oppgaver er viktig, sier Marianne Hagelia.


100: Trenger vi livsmestring på timeplanen? Med Ole Jacob Madsen
Folkehelse og livsmestring skal inn på timeplanen som tverrfaglige emner dette skoleåret. Men er livsmestring på skolen noe elevene trenger? Kan det i verste fall gjøre vondt verre?

En som mener mye om dette er Ole Jacob Madsen. Han er professor ved professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.


101: Kjerneelementene i norsk med Susanne Andreassen
I denne episoden snakker vi om det nye norskfaget sånn det ser ut med fagfornyelsen. Hva er egentlig nytt? Vi tar også en grundig gjennomgang av kjerneelementene i faget. Gjest er norsklærer Susanne Andreassen.


102: Gode tiltak mot mobbing med Ingrid Grimsmo Jørgensen
Mobbing er fremdeles et stort problem i skolen. Og det er ikke bare enkelt å jobbe med. Men vi må lære oss å håndtere det når det skjer. Vi må finne gode tiltak som faktisk virker.

En som vet mye om dette er Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun er pedagog på Høgskolen i Innlandet og forsker på avdekking, håndtering og forebygging av mobbing.


103: Digitalisering gir muligheter med Åsne Midtbø Aas
- Digitalisering gir muligheter, sier Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

For å lykkes med digitale verktøy i klasserommet må du ha gode digitale verktøy tilgjengelig: Lydstøtte, skrivestøtte, tale til tekst - det er også lurt å lære touch å ha gode digitale verktøy til å lage tankekart.


104: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar