Hva er viktigst i skolepolitikken?


Skolepolitikk er blant velgernes viktigste saker i valgkampen. Politikerne anklager hverandre for å ikke være tydelige nok og for å vingle i skolepolitikken. Men er de egentlig så tydelige selv?

Saker som fraværsgrensa, nye kompetansekrav til lærere og krav om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanninga har allerede skapt mye debatt.

Men hva mener du? Hva er viktigst i skolepolitikken?

Mener du at skolen må kvitte seg med eksamen, at det ikke skal gis karakterer i underveisvurderingen, eller at elevene ikke skal få lekser? Mener du at fraværsgrensa må skrotes, eller at avskiltingen i forbindelse med nye kompetansekrav til lærerne må fjernes? Lærertetthet? Og hva med måstyring?

Jeg inviterer med dette skolefolk i alle politiske farger og aldre til å skrive et debattinnlegg på Lærerbloggen om det eller de emnene som er viktigst for deg. Kravene er:

  • Det må handle om skole
  • Minst 1000 ord
  • Skriv også noen ord om deg selv slik at leseren vet hvem du er

Send ditt bidrag til: martin.johannessen@nionett.no - merk eposten med “Stortingsvalget 2017”. Innleggene vil bli publisert fortløpende. #valg2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvem eier diskursen Tidlig innsats i skolen? Av Øyvind Sørreime
- Først når virkelighetsforståelsen også vektlegger sterk intervensjon for et systematisk utvalg vil trolig barn og unge få den læringseffektive hjelpen som diskursen Tidlig innsats i skolen bygger på, skriver Øyvind Sørreime.

Om å levere resultat når vi driver skole på en holme. Av Tone Larssen
- Utfordringen er at arbeidslivet er i stadig endring. Forventede prognoser kan slå feil, slik vi har sett i oljenæringen. At tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen skal være styrt av arbeidslivets behov, er derfor betenkelig. I tillegg må vi forholde oss til fylkestingspolitikernes skiftende vedtak om skolestruktur. Det er mange hensyn å ta når vi skal drive skole, skriver Tone Larssen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.