Undervisningsopplegg


På denne siden samler jeg diverse undervisningsopplegg fra Lærerbloggen. Har du tips om nettsteder, blogger eller andre som deler undervisningsopplegg, så si ifra: martin.johannessen@nionett.no.

Disse gruppene på facebook er dedikert til undervisningsopplegg - og er en skattekiste for alle som er på jakt etter opplegg, og som deler sine egne opplegg:

Undervisningsopplegg
Undervisningstips
Undervisningsopplegg - dele/kjøpe/selge
Undervisningsopplegg ungdomstrinn
Undervisningsopplegg videregående skole

Se også 'Grupper for lærere på facebook' for flere grupper!

Se også 'Gode blogger' for flere skolefolk som deler opplegg og erfaringer.

På Edutopia finner du Open Educational Resources (OER), en stor guide til åpne pedagogiske ressurser.

Engasjerende naturfag ønsker å vise hvordan pedagogiske grep kan gjøre teoriundervisningen i naturfag og andre realfag mye mer engasjerende for elevene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undervisningsopplegg om invasjonen av Ukraina
I dette blogginnlegget har jeg samlet undervisningsopplegg du kan benytte når du skal undervise i forbindelse med invasjonen av Ukraina. Her finner du opplegg fra fra blant andre Skrivesenteret, Røde Kors, Tenk.Faktisk og Aftenposten Junior.

Overordnet del slår fast at skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. Å jobbe mot rasisme er dermed et av skolens viktigste oppdrag. Her finner du 10 undervisningsopplegg som tar for seg rasisme på ulike måter.

Visste du at 12 millioner jenter under 18 år blir giftet bort hvert år? Eller at kvinner i 17 land i verden ikke får lov til å gå ut av huset, hvis ikke mannen sier det er greit? Her finner du 10 undervisningsopplegg om likestilling.

Ytringsfrihet er friheten til å søke, motta og meddele informasjon og opplysninger. Og det er friheten til å uttrykke oss på den måten vi selv ønsker. Her finner du 10 undervisningsopplegg om ytringsfrhet.

Overordnet del av læreplanverket slår fast at kolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.

Demokrati og demokratiske holdninger er dermed noe vi skal etterstrebe i skolen og i klasserommet. Alle mennesker er like mye verdt uansett bakgrunn. Her finner du 10 undervisningsopplegg om menneskerettigheter.

Demokrati er mer enn en styreform. Det er også et grunnleggende tankesett. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Her finner du 10 undervisningsopplegg om demokrati.

Konspirasjonsteori er en teori hvor noe forklares som resultat av en konspirasjon; forestilling om at noe er resultat av en sammensvergelse. Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Konspirasjonsteorier er ofte gode historier det er gøy å tro på - og som kan være vanskelig å skjønne at ikke er sanne. Konspirasjonsteorier er det motsatte av kritisk tenkning. Her finner du 10 undervisningsopplegg om konspirasjonsteorier og andre ressurser.

System Change Not Climate Change
Vår tids største utfordringer er å få slutt på urettferdig fordeling og omfattende klimaendringer. Opplegget rundt filmen System Change Not Climate Change er én måte å diskutere dette på. Filmen er laget av Norges Sosiale Forum. Og sammen med Global Skole har de utviklet et undervisningsopplegg, eller samtaleopplegg, som fritt kan brukes.


Om opplegget "Bærekraft" og FNs bærekraftsmål
Undervisningsopplegget "Bærekraft" er utviklet av FN-sambandet og UNICEF Norge, med støtte fra Norad. Det ble laget i forbindelse med lansering av FNs nye mål for bærekraftig utvikling som ble vedtatt i september 2015.

"Bærekraft" består av animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling tilpasset 7. trinn. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov.


Lag brøkoppgaver og andre matematikkoppgaver med Matematikbogens generator
For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning. Der finner du mange og varierte oppgaver fiks ferdig til å printe ut. Nettstedet dekker hele grunnskolen innenfor matematikkfaget!


Undervisningsopplegg i matematikk
På sidene til Matematikksenteret ligger det forslag til oppgaver som kan benyttes i forhold til de ulike kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn. Hvert enkelt mål og trinn kan velges. Dette er en fantastisk ressurs som er til stor hjelp for planleggingen og gjennomføringen av undervisningen!


Bygg din egen skateramp
Her finner du oppskrift på hvordan du enkelt og greit kan bygge ulike skateramper. Ypperlig både for god matematikk- og sløydundervisning.


Brukerhåndboka; User`s Guide To Me
Et undervisningsopplegg som er veldig spennende å jobbe med er "Brukerhåndboka" - eller "User`s Guide To Me", som det heter der jeg fant det på Edutopia sine nettsider. Opplegget går kort fortalt ut på at elevene skriver en bruksanvisning på seg selv. Når alle elevene er ferdige, deler de med hverandre. På den måten får både klassekameratene og læreren et innblikk i elevenes liv og måte å være på som de ellers ikke ville hatt tilgang til.


Prosessorientert skriving
Prosessorientert skriving er en god metode å bruke dersom du skal bli bedre til å skrive og produsere tekster. Metoden kan brukes på fagtekster, fortellinger, dikt og alle andre former for tekst.


I denne videoen kan du lære deg å lage din egen snøball-kaste-maskin! Det er ikke vanskelig i det hele tatt - og du kommer garantert til å bli konge i skolegården. Med denne maskinen kan du kaste 13 snøballer på bare 5 sekunder.

Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema

Undervisningsopplegget Energiutfordringen er et gratis og digitalt verktøy om energi og klimatema utarbeidet av Enova, NTNU og lærere og baserer seg på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag. Det er et interaktivt og nettbaserte verktøyet utarbeidet for elever på 5.-7. trinn.

Elevforlaget - lag din egen bok
Elevforlaget er et gratis undervisningsopplegg på nett der elevene lager sin egen bok. Opplegget er et verktøy for å jobbe med skriving i alle fag. Det er beregnet på ungdomstrinnet.


Filmer til undervisningsinspirasjon
Disse filmene er laget for å være inspirasjonsfilmer til lærere i grunnskole og videregående opplæring. De er produsert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Det er utviklet pedagogisk veiledningsmateriell til hver av filmene som er forankret i læreplan og kompetansemål. Linker til dette finner du under hver enkelt film.


Skriving i alle fag - noen gode ressurser
Skriving er kunsten å formidle en tekst - men det er ikke alltid lett. Alle kan lære seg å skrive, selv om de ikke ender opp som forfattere. Derfor er disse ressursene alle gode verktøy i arbeidet med skriving i alle fag. Ta dem i bruk, diskuterer dem, lag egne opplegg - og del de med andre lærere!

TUTANK Aktiv Læring integrerer fysisk aktivitet i skolehverdagen
TUTANK Aktiv Læring er et norskutviklet undervisningskonsept som integrerer fysisk aktivitet i skolehverdagen med ferdig utviklede aktivitetsbrett i matematikk. Aktivitetsbrettene tar for seg øvelser for grunnleggende ferdigheter i de fire regneartene samt gangetabellen.


Teach With Movies: Arbeidsdokumenter og undervisningsopplegg basert på film - både fiksjon og fakta
Mange bruker film i undervisningen, men mangler gode opplegg knyttet til filmene. På Teach With Movies finner du arbeidsdokumenter, guider og undervisningsopplegg knyttet til filmer, både fiksjon og fakta, innenfor de fleste emner.


Barn på flukt (UNICEF)
Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.

Klasse 6B (UNICEF)
Klasse 6B - kjente utfordringer fra elevens hverdag: UNICEF Norge lanserte i 2013 fem korte filmer om mobbing og andre utfordringer i barns hverdag: Gruppepress, bruk av mobiltelefon/sms i klasserommet, skolens fadderordning, vanskelige hjemmeforhold, å være dårligst på fotballtrening.


Demokratlæring på Utøya
"Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Er din skole interessert i å delta eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Det Europeiske Wergelandssenteret, som er med på å finansiere dette sammen med Raftostiftelsen med støtte fra Fritt Ord og Utdanningsdirektoratet.

Lær om krig og konflikt gjennom TV-aksjonen Røde Kors sitt undervisningsopplegg
De siste årene har mange barn flyktet til Norge, men hva flykter de fra? Hva betyr krig og konflikt? TV-aksjonen 2016 tilbyr alle landets grunnskoler og videregående skoler et gratis undervisningsopplegg som omhandler årets tematikk. Opplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag.

Her en liste over veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i undervisningen og i planlegging av undervisning. Og selvsagt kan du lære noe selv også.

De modigste jeg vet - nettserie
Undervisningsopplegg: "De modigste jeg" vet er en ny nettserie om psykisk helse beregnet på ungdomsskolen og videregående. Opplegget består av seks episoder med tilhørende opplegg i form av refleksjonsspørsmål.


Dyreskolen: De viktigste gårdsdyra i norsk landbruk og havbruk
Dyreskolen er en enkel og engasjerende innføring i matens opprinnelse, dyrs behov og etisk matforbruk. Undervisningsmateriellet vil gi elevene i småtrinnet kunnskap om de viktigste gårdsdyra i norsk landbruk og havbruk.

Kunnskapsfilm: Filmer med tilhørende oppgaver og ressurser
Kunnskapsfilm er Snöballs nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Hver serie består av filmer med tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Hvordan oppdage falske nyheter
Denne plakaten er et bra utgangspunkt for dikusjon i klassen. Man kan for eksempel dele klasse i grupper og la den enkelte gruppa presentere ett av punktene for hele klassen. Deretter er det bare å gyve løs på dagens nyheter og sjekke om redaksjonene er gode til å oppfylle kriteriene på plakaten.

Hvordan bygge en Da Vinci-bro
Denne geniale konstruksjonen lagde Leonardo Da Vinci på slutten av 1400-tallet. Den er like genial i dag. Dessuten er den lett å bygge. Du kan bygge den i mange ulike størrelser. Jeg anbefaler å først bygge en modell, for så å bygge en bro i stor versjon. I videoene ser du hvordan prinsippet fungerer.

Vitneprosjektet - 22. juli på nært hold
Vitneprosjektet er et undervisningstilbud hvor elever møter mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.

Vitneprosjektet skal være en arena hvor de personlige historiene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler.


Store norske leksikon har laget en temaside om Stortingsvalget 2017

Store norske leksikon har laget en temaside om Stortingsvalget 2017. Temasiden er særlig laget med tanke på skoleelever og lærere. Der finner du gode artikler om valgordningen, om Stortingets oppgaver og om de politiske partiene på Stortinget. Du finner også informasjon om de andre partiene, tidligere stortingsvalg, politikere og politiske begreper som sperregrense og utjevningsmandat.


Ren elev - presentasjoner, oppgaver og videoklipp
"Ren Elev" er et undervisningsopplegg i antidoping tilpasset lærere og elever i den videregående skolen. Programmet består av presentasjoner, oppgaver og videoklipp, og inkluderer dessuten e-læringsprogrammet "Ren Utøver". Det er Antidpoing Norge som har utviklet opplegget.

Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
Skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) bidrar i ungdomsskolers og videregående skolers arbeid med å forebygge antisemittisme, rasisme, radikalisering og udemokratiske holdninger. De tilbyr kompetanseutvikling for skoler til støtte i forebygging.


Elektroniske kommunikasjonssystem
I dette opplegget skal elevene samle kunnskap for å utvikle et smart klesplagg som kan sende eller ta imot informasjon trådløst fra internett. Målet med opplegget er at elevene skal forstå hvordan et elektronisk kommunikasjonssystem i hovedtrekk er bygd opp og fungerer. Denne kunnskapen skal de altså bruke for å finne opp et klesplagg som kommuniserer med internett for å fylle et behov.


Antisemittisme - før og nå: Ny nettressurs for ungdomstrinnet og vgs
Jødisk Museum i Oslo har lansert en ny nettressurs om antisemittisme, som heter "Antisemittisme - før og nå". Opplegget er utviklet for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nettressursen gir innsikt i hva antisemittisme er, hvor den kommer fra og hvordan den har endret seg gjennom historien. I tillegg viser den hvorfor kunnskaper om antisemittisme fremdeles er aktuelle og viktige.


TV-aksjonen 2017: "Hvert barn er en mulighet"
"Hvert barn er en mulighet", er slagordet for årets TV-aksjon. Pengene går til UNICEF og deres arbeid for barns skolegang i krig- og konfliktområder. Også i år er det Salaby som produserer nettressursen, som de har gjort de siste årene. Det er utarbeidet i samarbeid med TV-Aksjonen NRK og UNICEF. Opplegget dekker hele grunnskolen.


Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn
Redd Barna lanserer nå et nytt undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn. Opplegget varer i to skoletimer. Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.


Gode undervisningsopplegg fra NUPI Skole
NUPI Skole inneholder gode undervisningsopplegg med nyttig informasjon om internasjonale spørsmål. Oppleggene er rettet mot elever og studenter, lærere og andre interesserte. NUPI Skole henger sammen med nettstedet "Hvor hender det" som består av en rekke tilbud til elever, lærere, studenter og folk som er interessert i internasjonale spørsmål.


10 gode digitale verktøy for å lage tidslinjer
Å lage tidslinjer er et ganske vanlig skoleprosjekt, særlig for historieundervisningen (siden historien egentlig er en diger tidslinje!) Men det er ikke alltid slik at arket er stort nok og langt nok til å få med alle detaljene. Heldigvis finnes det gode digitale verktøy som gjør at du kan lage tidslinjen så innholdsrik, detaljert og full av informasjon som du bare ønsker. Du kan legge til bilder, videoer, linker og tekst.


Rettil - et interaktivt opplegg fra UNICEF
Rettil er et nytt interaktivt spill som tar utgangspiunkt i barnekonvensjonen. Opplegget skal gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine og når disse brytes. Vi følger ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter. Det er UNICEF som har laget undervisningsopplegget.


Rasistisk hets på timeplanen
Det å holde undervisningen sin aktuell er ikke alltid en like enkel oppgave, men det er like fullt noe man kan og bør prioritere oftere.

- Etter hetsen mot samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali i begynnelsen av mars 2018, bestemte jeg meg for at dette er noe elevene trenger å vite mer om og satt meg ned og lagde en temauke om henne. I dette blogginnlegget skal jeg forsøke å forklare hva jeg gjorde, slik at flere kan gjøre det samme, skriver Adrian Talleraas.

Plast i havet. Nytt opplegg om marin forsøpling
Loop Miljøskole har laget en ny ressursside om marin forsøpling. Der finner du flere opplegg klare til bruk i klasserommet. Plukk og miks fra stoffet og sett sammen et opplegg som passer tiden og ressursene du har til rådighet!

Aldri mer 22. juli - ny nettressurs om rasisme
Antirasistisk senter har de siste årene jobbet for å utvikle en egen nettside til bruk i skolen. Siden er tilpasset de enkelte trinn, og har en egen lærerressurs. Nå er nettressursen lansert og klar til bruk i så mange klasserom som mulig. Nettsiden er tenkt som et verktøy for elever og lærere, og dekker derfor mange områder i Kunnskapsløftet, med artikler tilpasset alle klassetrinn. Siden er også ment som en kunnskapsbase for folk flest, og er bygd opp som artikler under ulike relevante emner. Sidene oppdateres etter gjeldende læreplaner.

Hva er klokka?
Undervisningsopplegget er en sosial aktivitet basert på samarbeid, lek og læring. Opplegget kan benyttes som stasjonsarbeid eller kombinert med fysisk aktivitet i matte og engelsk.

Aktivitetsmattene som følger med aktiviteten har store dreibare visere som barna stiller inn. Brikkesettene med analoge og digitale klokkeslett har jeg selv utviklet. For å skape nysgjerrighet på alle døgnets tider har brikkene variert bakgrunnsfarge.


Falske nyheter og kritisk medieforståelse
Undervisningsopplegg beregnet på ungdomstrinnet. Å kunne navigere i informasjonen og nyhetene på nett er en utfordrende oppgave. Hva er sant, hva er en mening - og hva er en usann påstand eller falsk nyhet?

I dette opplegget blir elevene bevisste på sin egen evne til å skille mellom fakta og usannheter. Hva er egentlig en falsk nyhet, og hvordan er utviklingen for spredning av slike?


10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag
Her er 10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag. Faget legger opp til at elevene skal få en forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, men også om hvilken rolle de selv har. Nettstedene under dekker flere av områdene og kompetansemålene i faget.

Her er en liste med 10 nettsteder du kan bruke i engelsktimene. Nesten alle nettstedene er gratis å bruke. Alle sidene byr på undervisningsopplegg, videoer, spill og ulike aktiviteter. De fleste har også tilhørende apper som er fine å bruke.

Her er 10 tips til apper du kan bruke i undervisningen og spesialundervisningen. Apper kan være veldig gode verktøy å bruke i alle typer undervisning. Statped har laget en oversikt over noen av de aller beste. Her er mine 10 tips til apper du kan bruke i ulike fag og alderstrinn.

10 nettsteder du kan bruke i naturfag
Her er 10 nettsteder du kan bruke i naturfag. Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner, som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag. På nettstedene og oppleggene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang.

10 YouTube-kanaler du kan bruke i klasserommet
Her en liste med 10 veldig gode YouTube-kanaler som du kan bruke i klasserommet og i planlegging av undervisning. Video kan være et kraftig pedagogisk verktøy. Derfor er det så viktig å vite hvor du finner de aller beste. Her er 10 tips til gode YouTube-kanaler.

10 nettsteder du kan bruke i matematikk
Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Lykke til!

10 nettsteder du kan bruke i norsk
Her er 10 gode nettsteder du kan bruke i norsk. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang. Lykke til!

10 fantastiske nettsteder
Lurer du på hvor mange mennesker det er i verden akkurat nå? Eller på hvor mange ganger ordet "utdanning" er sagt på Storinget? Eller hvor i verden det svømmer haier akkurat nå? Da er dette lista for deg. Her her jeg samlet 10 fantastiske nettsteder som gir deg svar med nesten alt du lurer på og som du kanskje ikke visste at du lurte på.

10 nettsteder du kan bruke i kunst- og håndverk
Her er 10 nettsteder du kan bruke i kunst- og håndverk. Her finner du både god informasjon og gode undervisningsopplegg. Til sammen dekker nettstedene under hele skoleløpet. Lykke til!

24 kule eksperimenter du kan utføre i klasserommet
Gjennom hele desember 2019 la Inge og Magne fra Universitetet i Stavanger ut kule forsøk og eksperimenter. De ble publisert som en julekalender og inneholder enkle, spennende, fascinerende og morsomme eksperimeneter du kan gjennomføre i klasserommet.

Dokumentarfilmer er mye brukt i klasserommet og et kraftig virkemiddel. Men hva er en dokumentarfilm egentlig? Hva er kjennetegnene? Og hvilke sjangre og fortellermåter brukes? Det forklarer jeg i dette undervisningsopplegget. Opplegget er beregnet på ungdomstrinnet og videregående. Nederst i saken finner du en presentasjon du kan bruke i klasserommet.

Hva er kritisk tenkning?
I både norsk og samfunnsfag skal skolen legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenking, i ulike sammenhenger.


I dette undervisningsopplegget blir kritisk tenkning brukt som en måte å reagere på ekstremisme og ekstremistiske synspunkter, radikalisering, konspirasjoner propaganda, desinformasjon og falske nyheter.

Hva er den kalde krigen?
Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående.


Bildene i presentasjonen under tar for seg alle de største hendelsene og begivenhetene som fant sted i løpet av den kalde krigen. Hver hendelse er representert med et bilde og en kort tekst.

Til sammen er det 70 hendelser og begivenheter som blir beskrevet.

Hensikten er at elevene skal få en oversikt av perioden som en helhet. Til sammen danner bildene og teksten en tidslinje.

1 kommentar:

  1. Takk! Dette var fint. Enig med deg i at deling gir læring med glede på kjøpet.

    Celine

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.