Vurdering for læring
På denne siden samler jeg informasjon og linker relatert til Vurdering for læring. Jeg tar mer enn gjerne imot tips om litteratur, blogger, linker og filmer. 
Ta kontakt i kommentarfeltet under eller på epost; martin.johannessen@nionett.nomerk eposten med "vfl". Jeg har også opprettet gruppen VURDERING FOR LÆRING - lærende nettverk på facebook. Gruppa er åpen for alle og skal fungere som en delingsplattform for lærere som ønsker å komme i kontakt med andre med interesse for temaet.

Her er siden til Utdanningsdirektoratet. Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:
  • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
Her finner du grunnlagsdokumentet som er styrende for satsingen.

Her finner du en oversikt over aktuelle ressurser om vurdering for læring. Oversikten er utarbeidet av NTNU på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med satsingen "Ungdomstrinn i utvikling". Ressursene vil være aktuelle for alle skoler med ungdomstrinn, blant annet deltakerne i skolebasert kompetanseutvikling.

Alt jeg skriver om Vurdering for læring finner du her.

Bedömning för lärande er den svenske versjonen av Vurdering for læring.

"Tilbakemeldinger framovermeldinger respons" er en presentasjon laget av Oppland kommune. Den gir en god introduksjon til temaet.


The Assesment Reform Group er også en god kilde til kunnskap - av blant andre Gordon Stobart.

Alberta Assessment Consortium er en god kanadisk nettressurs som handler om Vurdering for læring.

Nyskolen har opprettet et eget nettsted for Vurdering for læring. Siden er under utvikling. Vi kommer til å legge ut mer etter hvert som vi kommer videre med arbeidet. 


VIDEO - EKSEMPLER:
Et kjapt søk på "vurdering for læring" gir ganske mange treff på YouTube.

Skedsmo kommune har laget denne filmen som gir en god og enkel oversikt over temaet Vurdering for læring, og gode tips til vurderingsarbeid i egen klasse:


I filmen under ser vi hvordan lærerne på Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune arbeider for å skape sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering. Henning Fjørtoft, førsteamanuensis ved NTNU kommenterer skolens praksis:Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering from Utdanningsdirektoratet on Vime


Med kameratvurdering er det elevene selv som retter. I denne filmen fra skoler i Sarpsborg kan du se kameratvurdering i praksis i fire ulike klasser fra 1. til 10. trinn:


LITTERATUR:
Vurdering for læring i klasserommet (Gyldendal, 2010) 

av Trude Slemmen
Vurdering for læring (Høyskoleforlaget, 2007) 
av Knut Roar Engh, Stephen Dobson, Eli Kari Høihilder
Vurdering for læring i skolen (Høyskoleforlaget, 2011) 
av Roar Engh
Vurdering for læring i fag (Høyskoleforlaget, 2010) 
av Stephen Dobson, Knut Roar Engh
Tilbakemelding for læring og utvikling (Gyldendal, 2015)
av Siv Måseidvåg Gamlem
Embedded Formative Assessment (Bloomington, 2011)
av Dylan Wiliam

BLOGGER:
Bjørn Helge Græsli: Lærerrommet
Henning Fjørtoft: Best praksis
Camilla G Hagevold: Skolevegen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.